03.04.2018

Експертиза цінності документів

Протягом 2017 року на території Білгород-Дністровського району проведено упорядкування документів 8-ти юридичних осіб-джерел комплектування Національного архівного фонду загальною кількістю 754 од. зб. та 828 од. зб. з особового складу (кадрових питань). Суб’єктами господарювання проведено 8 засідань експертних комісій з визначення цінності архівних документів, а також 7 засідання ЕК архівного відділу райдержадміністрації, на яких загалом було схвалено номенклатури справ 9 установ, положення про експертну комісію 2 установ та інструкціюз діловодства 2 установ, а також  94 справиз кадрових питанрь 10 юридичних осіб, що припиняють діяльність.