Основні завдання сектору

Основними завданнями відділу є:

 

забезпечення реалізації на території району державної політики у галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;

 

розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму і курортів, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

 

створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території району, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;

 

пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

 

організація відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом насамперед для короткотривалого відпочинку населення великих міст;

 

забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території району;

 

координація діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі туризму і курортів на території району.