Положення про сектор

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації

 

1. Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами (далі – сектор) є структурним підрозділом Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація). Сектор підпорядковується голові Білгород-Дністровської райдержадміністрації, з питань державної служби – керівнику апарату райдержадміністрації. Сектор підзвітний та підконтрольний Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Одеської обласної державної адміністрації.

Сектор є органом управління місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі ЄДСЦЗ).

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, вимогами Кодексу Цивільного захисту України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, розпорядженнями райдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями сектору є:

3.1. реалізація в межах повноважень державної політики у сфері цивільного захисту на території району;

3.2. забезпечення виконання завдань за призначенням районною ланкою територіальної підсистеми ЄДСЦЗ;

3.3. розроблення і здійснення заходів щодо підтримання в готовності органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

3.4. здійснення разом з іншими органами управління місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

3.5. організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

4.2. Організовує функціональне навчання з питань цивільного захисту керівного складу цивільного захисту району.

4.3. Подає голові райдержадміністрації:

плани основних заходів цивільного захисту на відповідний рік та здійснює контроль за їх виконанням;

пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

пропозиції щодо оголошення окремих територій зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

пропозиції щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки за умови присутності цивільного населення;

матеріали з питань діяльності військових формувань на території району.

4.4. Готує пропозиції:

до проектів районних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

4.5. Здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, готує відповідні рішення комісії.

4.6. Організовує роботу із забезпечення готовності районного пункту управління.

4.7. Організовує оповіщення керівного складу органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.

4.8. Забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у вищі ступені готовності.

4.9. Сприяє, під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, застосуванню за призначенням служб та формувань цивільного захисту.

4.10. Координує діяльність сільських рад, структурних підрозділів з питань цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

4.11. Бере участь у розробці планів та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період.

4.12. Контролює заходи щодо забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги.

4.13. Організовує роботу з планування укриття населення району у захисних спорудах цивільного захисту (визначення потреби фонду захисних споруд), веде їх облік, бере участь у роботі комісій з питань здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.

4.14. Планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

4.15. Готує пропозиції щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.

4.16. Організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду таких споруд.

4.17. Здійснює контроль за завчасним накопиченням, зберіганням і підтриманням у постійній готовності засобів індивідуального захисту на об’єктах господарської діяльності району для забезпечення населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та для формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту району та організацію їх своєчасної видачі під час загрози виникнення або виникненні радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.

4.18. Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп та мережі спостереження і лабораторного контролю з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.

4.19. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ в територіальній обороні.

4.20. Готує пропозиції щодо створення, накопичення, збереження та розподілу матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

4.21. Веде облік місць збереження матеріально-технічних ресурсів районного матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню.

4.22. Готує пропозиції щодо віднесення відповідно до основних показників суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління району, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4.23. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням.

4.24. Вивчає та аналізує за дорученням голови райдержадміністрації стан облаштування та забезпечення військових формувань, які розташовані на території району, службовими приміщеннями, земельними ділянками, тощо.

4.25. Забезпечує в межах повноважень, виконання чинного законодавства про військовий обов’язок не території району, сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню приписки громадян до призовних дільниць та призову на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

4.26. Аналізує та узагальнює матеріали щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у сфері оборонної роботи.

4.27. Готує та доводить структурним підрозділам, органам місцевого самоврядування доручення голови райдержадміністрації з питань цивільного захисту і оборонної роботи.

4.28. Перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації.

4.29. Бере участь у межах своїх повноважень:

у зборі, накопиченні, обробці, аналізі і оприлюдненні інформації про стан техногенної та природної безпеки в районі;

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та проведенні аналізу і розслідування причин їх виникнення;

у підготовці для подання голові райдержадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;

у контролі інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;

у здійсненні антитерористичних заходів.

4.31. Разом територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, що здійснює державну політику в сфері цивільного захисту:

розробляє проекти районних програм з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що затверджуються в установленому порядку;

організовує та проводить вивчення стану готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ до виконання покладених на них завдань;

подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, а також  місць їх зберігання.

5. Сектор має право:

одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, а також військових формувань інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

отримувати інформацію від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та надавати пропозиції щодо усунення виявлених порушень;

брати участь у засіданнях комісій, нарадах, навчаннях та інших заходах, які проводяться органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, які розташовані на території району, з питань, що належать до його компетенції;

організовувати та проводити наради, семінари та навчально-методичні заняття з питань, що належать до його компетенції;

залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, сили районної ланки територіальної системи ЄДСЦЗ згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів за погодженням з їх керівниками.

6. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з питань цивільного захисту з іншими суб’єктами господарювання, а також з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування.

Під час виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня на бере участь у роботі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

Завідувач сектору є заступником начальника цивільного захисту району і несе відповідальність за його стан у межах району.

8. Завідувач сектору:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності спеціалістів сектору.

8.2. Організовує діяльність сектору, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходи, пов'язаних з ліквідацією їх наслідків.

8.3. Забезпечує підготовку в межах своїх повноважень проектів розпоряджень райдержадміністрації.

8.4. Розробляє посадові інструкції працівників сектору.

8.5. Надає пропозиції щодо заохочення працівників, а також притягнення до відповідальності осіб, що допустили порушення вимог чинного законодавства.

8.6. Звертається з поданням до голови райдержадміністрації щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту.

8.7 Інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

8.8. Бере участь у розгляді райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту.

8.9. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників сектору, штатний розпис, в межах виділених асигнувань, затверджуються головою райдержадміністрації.

10. Матеріально-технічне забезпечення сектору службовими приміщеннями, службовим автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами здійснює районна державна адміністрація.