26.04.2018

Інформація про роботу служби у справах дітей Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за І квартал 2018 року

Діяльність Служби у справах дітей спрямовувалась на реалізацію єдиної державної політики у сфері соціального захисту дітей, здійснення відповідних заходів щодо захисту їх прав, свобод і законних інтересів.                                                   

          У своїй діяльності Служба у справах дітей керується: Конвенція ООН про права дитини; Конституція України; Сімейний кодекс України; Цивільний кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України „Про охорону дитинства”; Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”; Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей”; Постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язані із захистом прав дитини”, від 08.10.2008 № 905 „Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”та іншими нормативно-правовими актами.

           З метою виконання поставлених завдань - Служба у справах дітей співпрацювала з сектором ювенальної превенції відділу превентивної діяльності Білгород-Дністровського ВП  ГУНП, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням освіти, Центром соціально-психологічної реабілітації для дітей Служби у справах дітей районної державної адміністрації, управлінням праці та соціального захисту населення ,  охорони здоров’я, медичними установами на району, відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції,  районним центром зайнятості, Центром надання адміністративних послуг, відділом паспортної та імміграційної роботи.

          Станом на 01.04.2018 у районі проживає 15 505 дітей, з них на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 252   дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

            Станом на 01.01.2018 року проведено  засідання комісії з захисту прав та інтересів дітей - розглянуто та вирішено 15 питання. На зазначеній комісії розглядались питання щодо надання дозволів: на укладення договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна; дарування, щодо відмови від прийняття спадщини на ім'я дитини; відмови на укладення договорів , право власності, або право користування має дитина; щодо відмови від переважного права купівлі-продажу частин будинку; по врегулюванню сімейних відносин між батьками (про позбавлення батьківських прав; про визначення місця проживання дитини; про участь у вихованні дитини); про встановлення батьківства; про призначення опіки/піклування над дитиногю та її майном; припинення опіки/піклування з опікуна та майна дитини, реєстрація народження дитини, влаштування дітей до сімейних форм виховання та державних дитячих закладів; про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

       За підсумками прийнятих рішень (висновки до суду та розпорядження), спеціалісти Служби брали участь у засіданнях у судах загальної та адміністративної юрисдикції, а також в Апеляційних судах.

       Зокрема, всього на розгляді у судах перебувають 64 судові справи. Спеціалістами Служби взято участь у 195- ти відповідних засіданнях.

       Створена та постійно поновлюється Єдина інформаційна аналітична система „Діти” (ЄІАС „Діти”), з метою надання комплексної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

       Служба здійснює постійний контроль за повнотою внесення і своєчасним поповненням інформації в ЄІАС „Діти”.

      Так, на первинному обліку в Службі у справах дітей станом на 01.04.2018 року перебувають 252 дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування, з них:

    - під опікою/піклуванням – 183 дитини;

    - ПС- 14 дитина;

    - ДБСТ – 10 дітей;

    - у ВПУ(ліції) – 11 дитини;

    - в центрах соціальної - психологічної реабілітації - 5;

    - у державних дитячих закладах на повному державному утриманні - 21 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2 дитини - в будинку дитини  та 19 – в інших інтернатах закладах вік з 10-17 років).

       Окрім того, 36 дітей зазначеної категорії, які прибули з інших регіонів та проживають в сім’ях опікунів/піклувальників, над якими Служба здійснює відповідний контроль.

        Протягом кварталу  2018 року на первинний облік в Службі у справах дітей поставлено 12 дітей, яким надано статус «дитина- сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування»; усиновлено 3 дітей громадянами України .

         Спеціалістом Служби взято участь у 9 відповідних судових справах (15 судових засідань). Влаштовано під опіку/піклування - 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

        Всього, на обліку в Службі перебуває 30 усиновлених дітей, за якими здійснюється нагляд до досягнення ними 18 річного віку.

        Протягом І кварталу 2018 року здійснено перевірки щодо умов проживання та виховання усиновлених дітей в 2 родинах та 2 перевірок цільового використання коштів усиновлювачів, яким виплачується допомога.

       З метою забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування здійснено 10 обстежень умов проживання, виховання, навчання та утримання дітей, які перебувають під опікою/піклуванням.

      Службою - у першому кварталі 2018 – оформлено та поновлено 3 свідоцтва про народження які були втрачені.

       Поставлено на облік кандидатів в усиновлювачі - 4 сімей та кандидатів в потенційні опікуни/піклувальники - 9 сімей, із влаштовано дітей 6 дітей до 3 родин.

      Станом на 01.04.2018 року на квартирному обліку сільських рад перебувають 37 осіб. З них: 20 – вже особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку Служби.  

      Протягом першого кварталу 2018  року зазначені пільгові категорії дітей квартир - не отримували. Житлова площа вищезазначеній категорії черговиків квартирного обліку надається відповідно розпоряджень Білгород- Дністровськоїй  райдержадміністрації. З метою захисту житлових та майнових прав за дітьми, які влаштовані на виховання в державний заклад, до родичів, опікунів/піклувальників, протягом усього часу їх перебування зберігається житло, у тому числі, що знаходиться в іншій місцевості.

         Також, в розпорядженнях при влаштуванні дітей до сімейних форм виховання: опіка/піклування, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім’я, до державних дитячих закладів зазначаються пункти щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Контроль за діяльністю опікунів/піклувальників щодо збереження і управління (розпорядження) майном та коштами дитини здійснюється Службою у справах дітей шляхом обстеження житлово-побутових умов, створених для проживання, навчання та всебічного розвитку дитини, проведення бесід з дитиною та опікуном/піклувальником. Також, з’ясовується цільове використання соціальних виплат та аліментів.

         Протягом зазначеного періоду спеціалістом Служби прийнято участь у 9 судових засіданнях за ч.1 ст. 185 КК, ч.1, ст 152 КК,ч.1ст.186 КК стасовно неповнолітних  проживаючиїх  у районі. Крім того, за повідомленнями районних відділу поліції Головного управління національної поліції Білгород-Дністровського району, спеціалістами Служби у справах дітей проводяться обстеження житлово-побутових умов проживання та відповідна профілактична робота із неповнолітніми, на стадії проведення досудового розслідування кримінальних справ. Інформація про результати проведення такої роботи підлягає приєднанню до матеріалів кримінального провадження

         Так, за перший квартал 2018 здійснювалась профілактична робота з 4 неповнолітніми дітьми, відносно яких проводилось досудове розслідування. Спеціалісти Служби присутні під час проведення слідчих дій (допити, оголошення підозри), що проводяться органами досудового розслідування по відношенню до неповнолітніх, які були затримані за підозрою у вчиненні злочину та території Білгород-Дністровського району без супроводу законних представників.

            Проведення профілактично-роз’яснювальної робота з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах та їх батьками

       Одним із основних напрямків роботи Служби у справах дітей є робота по виявленню дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та проведення відповідної профілактичної роботи з ними.

         Так, під особливим контролем перебувають 5 сімей, з яких - 7 дітей перебувають на профілактичному обліку Служби у справах дітей.

        Серед дітей: 7 – батьки ухиляются від виконання батьківських обов'язків. Налагоджена взаємодія між працівниками Служби у справах дітей райдержадміністрації, сектору ювенальної превенції ВП ГУНП, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

          Служби у справах дітей разом із працівниками Білгород-Дністровського РЦСССДМ здійснювали спільні відвідування родин, обстежували житлово-побутові умови та складали початкові акти оцінки потреб дитини/родини, які опинилися у складних життєвих обставинах ( 8 обстеження).

          Всього з 1січня 2018 року по 1 квітня 2018 року до Служби у справах дітей надійшло: - вхідна документація – 92; - вихідна документація – 58; - звернень громадян – 34; - особистий прийом – 10 особи.

          Підготовлено та видано: - наказів - 43 (з них:  адміністративно-господарських - 11; кадрових - 6, основної діяльності – 2, постановка на первинний облік та зняття з обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування -19, постановка на профілактичний облік та зняття з обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах-5); - розпоряджень – 24.

 

 

Начальник ССД                                                                           І.В.Іванова