14.11.2017

Інформація щодо роботи служби у справах дітей по влаштуванню до сімейних форм виховання за 10 місяців 2017 року

Починаючи з 2005 року в Україні розпочато реформування державної системи захисту прав дітей, основними напрямками якої є розвиток сімейних форм виховання дітей, що не мають батьківської опіки (зокрема національного усиновлення, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу), реформування державної системи влаштування таких дітей, підтримка сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, створення умов для реінтеграції дітей в сімейне оточення.

   Сімейним кодексом України, Законами України „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” пріоритетом влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено саме сімейне виховання – усиновлення, оформлення опіки (піклування), влаштування у прийомну сім’ю, до дитячого будинку сімейного типу. 

На  первинному обліку служби у справах дітей Білгород - Дністровської адміністрації, налічується 251 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких:

- проживають в сім’ях опікунів та піклувальників - 186;

- перебувають в закладах інтернатного типу - 16;

- у прийомних сім’ях та ДБСТ – 26;

- в центрах соціально-психологічної реабілітації – 4.

 Станом на 01 листопада 2017 маємо 84.5% влашування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування Білгород-Дністровського району до сімейних форм виховання, порівняння  на конці 2016  до сімейних форм виховання було влаштовано 81%.

Протягом 10 місяців на первинний облік дітей-сиріт та позбавлених піклування батьків поставлено 29 дітей, з яких:

- усиновлено – 10;

- в центрах соціально-пихологічної реабілітації 4.

- из ПС И ДБСТ - 6.

47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на обліку з усиновлення.

На території району проживає 212 дитини даної категорії, з яких:

- проживають в сім’ях опікунів та піклувальників – 186;

- у прийомних сім’ях, ДБСТ – 26.

У районі функціонує 9 прийомних сімей та 2 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховуються 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За звітний період 6 дітей влаштовано до існуючих дитячого будинку сімейного типу прийомної сім’ї.

На  первиному обліку з усиновлення служби у справах дітей на початок року було 5 сімей,  протягом 2017 встало на місцевий облік  7 сімей, протягом року знято з обліку з усиновлення 9 сімей.

Виконання заходів щодо захисту прав дітей, запобіганню дитячій бездоглядності, негативним проявам у підлітковому середовищі, профілактиці правопорушень знаходяться на постійному контролі служби у справах дітей. Тому велика увага приділяється тісній співпраці з виконкомами сільських/селищних рад, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районним відділенням поліції ЧВП ГУНП, відділом освіти, адміністраціями загальноосвітніх закладів щодо виявлення сімей, як і перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі, соціально-небезпечних. За звітний період здійснено 15 спільних рейдів по населених пунктах району.

У службі у справах дітей ведеться та постійно поновлюється банк даних на дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Станом на 01 листопада  2017 року на обліку перебуває 28 дітей з даної категорії.

З початку року на облік поставлено 22 дітей у зв’язку з ухиленням батьків від виконання батьківських обов’язків, до районного відділення поліції РВП ГУНП направлено клопотання щодо притягнення до адміністративної відповідальності 14 батьків за неналежне виконання ними батьківських обов’язків.

З метою надання дітям даної категорії соціальної, медичної, педагогічної, психологічної та інших видів допомоги та у випадку відсутності необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім'ї, вирішується питання влаштування до заклада тимчасового перебування, центра соціально-психологічної реабілітації дітей у Білгород-Дністровського району. Так, з початку року влаштовано 37 дітей районну, 19 повернено до біологічних батьків.

Питання, що потребують колегіального вирішення, в тому числі спірні, виносяться на розгляд комісії з питань захисту прав дитини. Проведено 8 засідань комісії, де розглянуто 54 питань щодо стану виконання батьками батьківських обов’язків; призначення опіки та піклування, доцільності позбавлення батьків батьківських прав; надання дозволу на відчуження житла та майна, право власності та користування якими мають діти, визнання участі у вихованні та інши.

Протягом звітного періоді було видано 78 розпорядження з питань соціально захисту дітей.