П О Л О Ж Е Н Н Я про відділ грошових виплат управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ грошових виплат (далі - Відділ)  є самостійним структурним підрозділом управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний начальнику  управління соціального захисту населення.

1.2. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Департаменту  соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та облдержадміністрації, положенням про Управління та Відділ.

     1.3. Робота Відділу здійснюється відповідно до стандартної моделі надання соціальної допомоги.

1.4. Штатна чисельність Відділу визначається головою райдержадміністрації за поданням начальника управління соціального захисту населення.

1.5. Переміщення, прийняття і звільнення спеціалістів Відділу, встановлення їм посадових окладів проводиться начальником управління соціального захисту населення.

1.6. Розподіл обов`язків між працівниками Відділу, керівництво роботою Відділу здійснює заступник начальника управління-начальник відділу грошових виплат, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

2. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНУЄ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

     2.1. Соціальне забезпечення з метою задоволення потреб соціально - незахищених громадян району,  надання якісних послуг населенню у сфері соціального захисту.

     2.2. Створення систем державної соціальної допомоги і підтримки малозабезпечених громадян і сімей з дітьми, які відповідно до законодавства мають право на їх отримання.  

3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНУЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:

3.1. Забезпечує правильний і своєчасний прийом документів  та опрацювання їх для призначення і перерахунку всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, у межах своїх повноважень згідно чинного законодавства;

3.2. Забезпечує виконання законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює умови і порядок надання:

- державної допомоги сім’ям з дітьми (Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”);

- допомоги малозабезпеченим сім’ям (Закон України „Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям”);

- державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»);

- грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (Порядок надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192); 

- державної соціальної допомоги  особам, які не мають права на пенсію, але досягли пенсійного віку, та інвалідам (Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” );

- субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848); компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558) ;

- щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі,  яка доглядає за інвалідом 1 групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку (постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 р. №832);

- державної соціальної допомоги на дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях („Порядок...”, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 31.01.2007 р.№81);

- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме (Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189);

- та інших державних соціальних допомог та компенсацій визначених законодавством України.

3.3. Аналізує звіти головного державного соціального інспектора щодо повноти інформації про доходи, які використовуються при призначенні усіх видів соціальної допомоги, наданої підприємствами та організаціями;

3.4. Здійснює прийом громадян, прийом документів та опрацювання їх з метою визначення права на той чи інший вид  державної соціальної допомоги, компенсації чи субсидії та забезпечує прийняття рішення щодо призначення ( відмови) на той чи інший вид  державної соціальної допомоги, компенсації чи субсидії;

3.5. Проводить співбесіди в умовах повної конфіденційності з громадянами, які звертаються за призначенням усіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій, або  потребують спеціальної консультації;

3.6. Проводить розрахунок розмірів усіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій,та визначає терміни її надання;

3.7. Здійснює перегляд та перерахунок розмірів раніше призначених субсидій, компенсацій  та державних соціальних допомог згідно  чинного законодавства;

3.8. Надає громадянам та уповноваженим особам сільрад, у встановленому порядку інформацію про термін дії призначених субсидій, компенсацій  та державних соціальних допомог та розмір  їх виплати;

      3.9. Забезпечує ведення особових справ осіб, які одержують всі види  соціальних допомог, компенсацій та субсидій;

3.10. Проводить інформування громадськості, потенційних отримувачів всіх видів соціальних допомог, компенсацій  і субсидій щодо змін у чинному законодавстві;

3.11. Здійснює передачу опрацьованих особових справ разом з  реєстром передачі особових справ до відділу бухгалтерського обліку для формування виплати;

3.12. Розглядає скарги, заяви, листи та звернення громадян, готує відповіді на них.

3.13. Готує та надає до Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської облдержадміністрації статистичні, річні та інші передбачені звіти.

4. ВІДДІЛ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ  ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИЗНАЧЕННІ, МАЄ ПРАВО:

4.1. Вносити до районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення пропозиції з питань удосконалення надання соціальних допомог, компенсацій та субсидій;

4.2. Брати участь у підготовці пропозицій з питань формування місцевого бюджету;

4.3. Організовувати проведення семінарів-навчань з уповноваженими особами сільрад;

4.4. Готувати інформаційні матеріали стосовно змін чинного законодавства з соціальних питань для використання в засобах масової інформації;

            4.5. Одержувати в установленому  порядку  від  інших  структурних  підрозділів  районної  держадміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм  власності  інформацію,  документи  та  інші  матеріали,  необхідні  для  виконання  покладених  на  нього  завдань;

4.6. Подавати  районній державній адміністрації, Департаменту охорони здоров’я  та соціального захисту населення облдержадміністрації  пропозиції  з  питань,  що   належать  до  компетенції  Відділу;

4.7. Залучати  спеціалістів  інших  структурних  підрозділів  районної  держадміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій,  об’єднань  громадян (за погодженням з їх керівниками) в  установленому порядку для  розгляду  питань,  що  належать  до  компетенції  Відділу;

4.8. Вимагати  від  посадових  осіб  усунення  виявлених  недоліків  в  роботі  з  питань,  що  відносяться  до  компетенції  Відділу;

4.9. За дорученням начальника Управління представляти Управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядовуння, з питань, що належать до його компетенції.

 

 

 

5. НАЧАЛЬНИК  ВІДДІЛУ:

           5.1. Визначає  завдання  і  розподіляє  функціональні  обов’язки між  працівниками  Відділу;

          5.2. Здійснює  керівництво  діяльністю  Відділу, несе  відповідальність  за  виконання  покладених  на  Відділ  завдань;

          5.3. Розробляє  та  подає  на  затвердження  посадові  інструкції  працівників  Відділу;

          5.4. Складає  план  роботи  Відділу відповідно  з  планом  роботи  Управління,  дорученнями  директивних  органів  України,  голови райдержадміністрації   та  доповідає    в  установленому  порядку  про  їх  виконання;

         5.5. Вносить пропозиції начальнику управління соціального захисту населення щодо  заохочення  працівників,  преміювання,  надання  матеріальної  допомоги,  накладення  дисциплінарних стягнень   до  порушників  трудової та виконавчої дисципліни.

        5.6. Подає пропозиції начальнику Управління про призначення  на посади, звільнення з посад та переміщення  працівників Відділу, забезпечує своєчасне заміщення вакансій.