Актуальні питання профілактики захворюваності на кір

В Україні другий рік триває спалах кору.

Протягом 2018 року в нашій країні вже померло від кору 15 людей, з них 11  дітей.

Нажаль, саме в Одеській області від кору померло 5 дітей та 1 доросла людина.

За інтенсивністю епідпроцесу та показником захворюваності на кір Одеська область займає 4 місце в Україні, після Львівської, Івано‑Франківської та Закарпатської областей, що свідчить про складність ситуації у даній сфері.

Єдиним захистом від кору є вакцинація. Колективний імунітет  мешканців області - це територіальна безпека, за яку відповідають як медичні працівники, так і органи державної влади на місцях.

В Одеській області за 10 місяців 2018 року рівень охоплення щепленнями проти кору  є низьким – лише 67%.

В нашому регіоні ще 30 тис. дітей не мають захисту від цієї інфекції, і це при тому, що ми забезпечені ефективною вакциною.

Кір - не єдина інфекція, якій можна запобігти шляхом вакцинації.

Підсумовуючи, слід зазначити наступне.

Щодо заходів з профілактики кору.

Місцевим органам державної влади, органам місцевого самоврядування слід здійснювати періодичний контроль за виконанням закладами охорони здоров’я первинної ланки обов’язку щодо захисту населення від небезпечних інфекцій. Це питання ефективної роботи владних органів у сфері охорони здоров’я. Велике значення та вагомий ефект в комунікативній роботі має участь керівників органів місцевої влади, місцевих лідерів – освітян, робітників культури, спортсменів, бізнесменів тощо.

Ефективним бар’єром для розповсюдження інфекції серед населення є недопущення дітей, які не є вакцинованими згідно з Календарем щеплень, до дитячих закладів. Досвід минулої зими довів, що зазначений захід стимулює батьків захистити дитину та сприяє швидкому зниженню захворюваності серед дітей.

Зазначений захід цілком відповідає чинному законодавству з нижченаведених міркувань.

Так, статтею 3 Конституції України встановлено, що людина, її життя і здоров'я в Україні визнаються найвищою соціальною цінністю. Статтею 49 Конституції України закріплено право кожного на охорону здоров’я.

Статтею 10 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров'я» та статтею 5 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» встановлено, що робити щеплення є обов'язком громадянина.

Статтею 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» встановлено заборона відвідувати дитячі заклади дітям, що не мають щеплень згідно з календарем.

Реалізація права на освіту, у разі неможливості відвідування дитячих навчальних закладів дітьми, забезпечується шляхом інших форм здобуття освіти, питання вирішується безпосередньо територіальними органами управління освітою на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії.

Таким чином, недопуск невакцинованих дітей до дитячих закладів передбачений чинним законодавством та має на меті виключно захист життя та здоров’я вакцинованих дітей.

Необхідно тримати на особистому контролі виконання зазначених заходів щодо протидії спалаху захворюваності на кір.

Наостанок звертаємо увагу, що питання з профілактики кору цілком лежать у площині консолідації зусиль медичних працівників, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на захист населення від інфекційних хвороб.