Інформація про роботу зі зверненнями громадян в райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських рад за 12 місяців 2017 року

Робота зі зверненнями громадян у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації ведеться відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від  07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів від 24 вересня 2008 року № 858 «Про затвердження класифікатора звернень громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

В райдержадміністрації введена карткова та електрона  форма реєстрації звернень. Картки та комп'ютерна база ( САДД 12.0 ) реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян ведуться відповідно до вимог Інструкції з ведення діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348. 

 

  1. 1.     Загальні відомості

 

1.1.  Аналіз звернень громадян до райдержадміністрації

 

За 12 місяців 2017 року   Білгород-Дністровською районною державною

адміністрацією отримано 1113  зверненнь громадян, що на   45    зверненнь,   більше  ніж за аналогічний період 2016 року. З них письмових отримано         909 звернень, що на  148      зверненнь  більше   ніж у 2016 році. На особистому прийомі до  голови, заступників голови та керівника апарату  районної державної адміністрації звернулось  130   громадян, що на 19   звернення  менше   ніж у 2016 році.

            З вищих органів влади  райдержадміністрацією протягом звітного періоду 2017 року отримано  53    зверненнь громадян,  за аналогічний період 2016 року отримано     58  звернення  громадян.

Для зручності детальний аналіз всіх звернень, що надійшли з органів влади вищого рівня додається окремо у таблицях.

 

Переслано з :

12

місяців 2011р.

12

місяців

2012 р.

12

місяців 2013р.

12

місяців 2014р.

12

місяців 2015 р.

129

місяців 2016р.

12

місяців

2017р.

Різниця  2016- 2017рр.

Адміністрації Президента

35

31

17

4

8

20

6

14

Кабінету Міністрів

2

4

12

1

2

7

6

1

Верховної Ради

5

4

1

2

1

6

2

4

             ВСЬОГО:

39

29

30

7

11

33

14

19

Одеської облдержадміністрації

28

24

33

24

32

98

39

59

Одеської облради

3

0

2

0

1

0

0

0

               РАЗОМ:

70

53

65

31

44

131

53

78

 Також Білгород-Дністровською райдержадміністрацією протягом 12 місяців 2017 року отримано з Білгород-Дністровської міської ради  8 на розгляд   звернень.  Всього кількість пересланих звернень громадян  з вищих органів влади та інших установ за 12 місяців 2017 року складає   74    звернення.

При проведені  більш детального аналізу звернень громадян, отриманих з вищих органів влади видно, що кількість звернень громадян до Адміністрації Президента України у 2017 році становить   6   звернень,  у 2016 році було 20 звернень.

Взагалі райдержадміністрацією отримано на розгляд протягом  12  місяців  2017 року з вищих органів влади  53   звернень  громадян, за аналогічний період 2016 року їх кількість становила 33.

З Верховної Ради України у 2017 році райдержадміністрація отримала 2 звернення. За аналогічний період минулого року з Верховної Ради на розгляд до райдержадміністрації надійшло  6 зверненнь.

         Окрім цього, за 12 місяців 2017 року районною державною адміністрацією отримано 39 звернень від громадян, які звернулись до Одеської обласної державної адміністрації.

         При проведенні аналізу звернень громадян встановлено, що  кількість звернень до органів влади вищого рівня у поточному році збільшилась.

У зверненнях громадян, які були адресовані громадянами до вищих органів влади та інших установ та переслані на розгляд до райдержадміністрації, протягом  12 місяців 2017 року порушуються питання різної тематики, а саме:

З   53    звернень громадян, які були адресовані громадянами до вищих

органів влади   надані роз’яснення на  звернення громадян, також 8   звернень переслані за належністю.

         Більша частина отриманих райдержадміністрацією звернень громадян з вищих органів влади, які потребують вжиття заходів та прийняття колегіального рішення,  виноситься на розгляд постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.

            Окремо слід зазначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року № 579-р утворено державну установу «Соціальний контактний центр» та постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр» визначено порядок роботи зі зверненнями громадян, отриманих під час урядової телефонної «гарячої лінії». Дані дзвінки в обов’язковому порядку підлягають окремій реєстрації. За 12 місяців 2017 року зареєстровано  1163   звернення громадян до Урядової гарячої лінії та заявникам надані обґрунтовані відповіді у визначений 15-денний термін без затримки.

          У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість  коллективних

звернень громадян отриманих райдержадміністрацією протягом 12 місяців  2017 року становить    67  звернення ( за аналогічний період 2016 р. було  67    звернень ).  

 Дуплетних звернень протягом звітного періоду не отримано.

Із загальної кількості звернень (   1113 ), що надійшли до   райдержадміністрації  становлять :  

скарги –   38

заяви –     1074

пропозиція - 1

З них :

-     вирішено позитивно - 210

-     відмовлено в задоволені  - 0

-     надані роз’яснення  - 750

-     переслані на розгляд за належністю – 22

-     у стадії розгляду  знаходяться     131  звернення

 Протягом  12 місяців 2017 року до райдержадміністрації надійшло  62

звернення  від представників пільгових категорій .

          Із них :

-         учасників війни – 0

-         дітей війни - 2

-         інвалідів війни та Великої Вітчизняної війни – 0

-         учасників бойових дій - 14

-         ветеранів праці - 2

-         інвалідів I, II, III – 35

-         одиноких матерів, багатодітних сімей - 9

-          від “Матерів  – героїнь – 0

-         учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та постраждалих осіб від аварії на ЧАЕС– 0

-         від сімей, які мають дітей – інвалідів – 0

-         інші - 9

-         від героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України зверненнь не надходило.

Найвагомішою часткою звернень від представників пільгових категорій

громадян до райдержадміністрації є звернення інвалідів I, II, III групи –   35 , багатодітних сімей та одиноких матерів -   9, учасників бойових дій - 14             

Основні питання, з якими звертаються  пенсіонери, ветерани, інваліди

війни, одинокі матері, багатодітні сім’ї - це земельні питання, питання соціального захисту ( надання матеріальної допомоги).

 1.2. Аналіз звернень громадян до органів місцевого самоврядування

     Що  стосується звернень громадян до органів місцевого самоврядування      ( 22 виконавчих комітетів ), за 12 місяців 2017 року ними отримано від громадян          6077 звернень, що на      1828   звернень менше  аналогічного періоду 2016 року               ( 7905 звернення). З них : письмових надійшло    2928    звернень ( у 2016 році –3950), відбулось зменшення   на    1022  звернення; на особистих прийомах –   4262   звернень ( у 2016 році – 3955 ), що на    806  звернень  менше аналогічного періоду.

 З     6077    звернень громадян, які надійшли до виконкомів сільських рад    скарги становлять  20  , заяви   5935   , пропозиції –   122  з них :

-      вирішено позитивно - 4203

-      відмовлено в задоволені  - 77

-     надані роз’яснення   - 1789

-     переслані на розгляд за належністю – 7

-     у стадії розгляду   звернень не має.

 За 12 місяців 2017 року виконкомами сільських рад району отримано 43  колективних звернень громадян. Найбільша кількість таких звернень  надійшла до Козацької сільської ради – 5, Маразліївської об’єднаної громади – 7, Старокозацької сільської ради – 7.

Всього  за 12  місяців 2017 року до райдержадміністрації та органів

місцевого самоврядування  від населення  надійшло   7190   звернень громадян,  в яких звернулось    10598    громадян ( з урахування колективних звернень)  з  питань.  

    Відповідно до класифікатору,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян ”, структура тематики звернень громадян є такою :

 

Зміст питання

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян до :

Райдержад-

міністрації

Районної ради

Виконкомів сільрад

Разом

Агропромислової політики і земельних відносин

696

6

2227

2929

Інші

159

0

1271

1430

Соціального захисту

81

53

1324

1458

Житлового господарства

6

1

324

331

Комунального господарства

32

6

295

333

Забезпечення дотримання законо-давства та охорони правопорядку

0

3

163

166

Сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності0

93

0

100

193

Праці і заробітної плати

0

6

54

60

Транспорту і зв’язку

24

4

18

46

Екології та природних ресурсів

5

5

42

52

Охорони здоров*я

2

10

37

49

Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва

0

4

176

180

Фінансової, податкової та митної політики

6

6

8

20

Промислової політики

0

0

6

6

Культури

1

2

5

8

Освіти

8

6

27

41

 

Першість серед питань, порушених заявниками у зверненнях до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, займають  питання агропромислової політики і земельних відносин  –   2929   звернень від загальної кількості звернень ( в т.ч.  по  райдержадміністрації    696     звернень, по сільським радам  2227    звернень, районна рада –    6 звернень. В районній державній адміністрації приймаються розпорядження голови райдержадміністрації про виділення земельних ділянок та заявникам направляються  письмові відповіді. В сільських радах звернення з земельних питань розглядаються на засіданнях сесій сільрад.

            На другому місці – соціальний захист  –    1458  звернень   від загальної  кількості ( в т.ч. по райдержадміністрації- 81  звернень; по виконавчим комітетам сільських рад - 1324  звернень; районна рада -    53 звернення. Основні питання, які порушуються: надання матеріальної допомоги, виплати допомоги сім’ям з дітьми.  Звернення  про виділення матеріальної допомоги виносяться на розгляд координаційної ради з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення та про результати розгляду заявникам надаються письмові відповіді.

На третьому місці за кількістю звернень громадян перебувають  інші питання–    1321 звернень.

Головою   районної державної адміністрації  за 12  місяців 2017 року було прийнято     8  розпоряджень  про надання матеріальної допомоги громадянам району, які опинились в скрутному становищі.  Надано матеріальну допомогу  168  громадянам  на 212100,00    грн.  з  районного бюджету.

Це свідчить про те, що постійно проводиться реалізація заходів 

спрямованих на задоволення життєвих потреб та повсякденних запитів найменш соціально - захищених верств населення  і це питання і надалі   залишається одним із найбільш актуальних для райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.   

 Порушенні питання у зверненнях громадян,

які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування за  12 місяців 2017 року  

 Що стосується звернень громадян пільгових категорії, протягом 12 місяців 2017 року виконавчими комітетами сільських рад  отримано 1237 звернень від загальної кількості звернень ( 6077 ).

 Виконавська дисципліна

         В районній державній адміністрації відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації постійно контролюються строки розгляду звернень громадян та надання повних, обґрунтованих відповідей заявникам. Щоквартально на засіданнях колегії районної державної адміністрації розглядаються питання про стан виконавської дисципліни та щомісячно на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації. Дане питання знаходиться на постійному контролі.

         До винних працівників, які  порушили строки розгляду звернень громадян вживаються матеріальні стягнення ( не нараховується надбавка за виконання особливо важливої роботи).

 2. Аналіз звернень громадян, отриманих на особистому прийомі та під час проведення виїзних прийомів керівництвом Білгород – Дністровської  районної  державної адміністрації

Головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації проводяться щотижневі особисті прийоми громадян, відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08.06.2017р. 213/А-2017. Особистий прийом громадян проводиться :

Головою райдержадміністрації кожен понеділок тижня з 09.00 до 12.00 год.

Першим заступником  голови райдержадміністрації   кожного вівторка з 09.00 до 12.00 год.

Заступником голови кожну середу з 09.00 до 12.00 год.

 Керівником апарату  кожен  четверг  з  09.00 до 12.00 год.

 Особистий прийом громадян, обмежених фізичними можливостями, проводиться заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації в ІІІ-ю середу кожного місяця в 15 кабінеті на І поверсі адміністративного будинку за адресою  вул. Грецька,24 м. Білгород-Дністровський ( під’їзд до адміністративного будинку та приймальня для інвалідів облаштовані   пандусом) .

 На виконання вимог Указу Президента від 07.02.2008р. № 109/2008  та п.7.1. розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2008 р. №188/А-2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ” особистий прийом головою та заступниками голови райдержадміністрації проводиться  - 4 рази на місяць та виїзні особисті прийоми громадян  - 2 рази на місяць.

Розпорядженням заступника голови райдержадміністрації від  29.12.2016р. № 616/А – 2016,  06.04.2017 №121/А-2017, 29.06.2017р. № 251/А-2017 та від 25.09.2017 р. №395/А-2017  затверджені графіки проведення виїзний прийомів громадян на І, II ,III та IV  квартали 2017 року керівництвом райдержадміністрації  у сільських радах району.  

Оголошення про проведення виїзних прийомів громадян головою, заступниками голови розміщуються на сторінках газети «Слово  Придністров’я», на радіомовленні «Слово Придністров’я» .

За 12 місяців 2017 року керівництвом райдержадміністрації проведено 66 виїзних особистих прийомів громадян в сільських радах району ( заплановано 74 виїзних прийомів ). Особистих проведено 91 прийоми громадян. Всього на особистих та виїзних прийомах голови, заступника голови, т.в.о. першого заступника та керівника апарата надійшло  130 звернень, на яких звернулось з урахуванням колективних звернень  232 громадян.

Впровадження в практику проведення виїзних приймалень  надало можливість мешканцям району вирішувати свої питання  за місцем проживання та безпосереднє спілкування державного посадовця з громадянином.

Прийом жінок, яким присвоєно звання України “Мати – героїня ”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України проводяться першочергово  та райдержадміністрацією приділяється особлива увага вирішенню питань цих категорій громадян.

 3. Підготовка аналітичних даних та вжиття заходів щодо роботи зі зверненнями громадян керівництвом Білгород-Дністровської районної  державної адміністрації

 Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 14.07.2017р. №272/А-2017 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування за 6 місяців 2017 року».

              На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" райдержадміністрацією щоквартально складаються статистичні звіти та аналітична довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян та узагальнюються дані про звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування. 

Підсумки роботи зі зверненнями громадян щоквартально розглядаються на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації та двічі на рік на засіданнях колегій ( за 6 та 12 місяців ).

 4. Навчання працівників, відповідальних за роботу із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських радах Білгород-Дністровського району

 12 лютого 2017р. та 13 жовтня 2017 проведено семінари - навчання з секретарями, уповноваженими особами виконкомів сільських рад та структурних підрозділів райдержадміністрації, які відповідають за роботу зі зверненнями громадян.  Окрім цього, загальним відділом апарату райдержадміністрації двічі на рік проводиться вивчення стану роботи зі зверненнями громадян у виконкомах сільських рад, структурних підрозділах райдержадміністрації та надається практична й методична допомога у веденні роботи зі зверненнями громадян.

 5. Робота постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Білгород –Дністровській  райдержадміністрації

 Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 18 лютого 2008 року № 451/А-2008 “Про виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  в райдержадміністрації розпорядженням від 07.08.2017 р. №306/А-2017 створено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян.

Розпорядженням голови від 08 травня 2008 року № 1132/А-2008 «Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації» затверджено положення даної комісії. Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян проводяться один раз на місяць. Складається порядок денний комісії, який затверджується головою райдержадміністрації.

З метою зменшення повторних звернень  та звернень до вищих органів влади  протягом  12 місяців 2017 року було проведено 9 засідань постійно діючої комісії, де розглянуто 10 звернень громадян. В районній державній адміністрації практикується виносити на розгляд даної комісії звернення громадян, які надходять  з вищих органів влади, повторні та неодноразові колективні звернення громадян із запрошенням на комісію заявників.

 6. Звітування голів виконкомів сільських рад району перед головою райдержадміністрації про роботу зі зверненнями громадян та виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом 12 місяців 2017 року  заслухано 23 голів виконавчих комітетів.      

 7. Перевірка стану організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах Білгород - Дністровської райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських радах району.

         Розпорядженнями  голови райдержадміністрації від 29.12.2017р. №615/А-2017 , 06.04.2017 року № 120/А-2017, 29.06.2017р. №250/А-2017  та 25.09.2017 р. №396/а-2017 затверджені на I, ІІ , ІІІ та IV квартал 2017 року графіки вивчення стану роботи із зверненнями громадян у виконавчих комітетах сільських рад та у структурних підрозділах райдержадміністрації. Протягом  12 місяців 2017 року проведено 25 перевірок у виконкомах сільських рад  та 9 у структурних підрозділах райдержадміністрації, про що складені довідки та направлені головам виконавчих комітетів, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, де вказані недоліки, виявлені в даній роботі та рекомендації щодо приведення у відповідність  до вимог чинного законодавства роботи зі зверненнями громадян.

 8. Проведення «дня контролю». 

 Відповідно до вимог Указу Президента України № 109/2008 від 07.02.2008р. загальним відділом апарату райдержадміністрації щомісячно проводяться дні контролю, в рамках якого  здійснюється виконання доручень, наданих головою районною державною адміністрацією. За результатами проведення «дня контролю» на ім'я  голови райдержадміністрації складаються відповідні довідки.

 9. Проведення інформування населення, оприлюднення інформації у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської райдержадміністрації.

 Щоквартально на офіційному веб-сайті розміщуються аналітичні дані  про кількість та тематику звернень громадян, які надійшли від громадян  до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

З метою посилення гласності в діяльності місцевих органів влади в місцевій газеті “Слово Придністров’я” запроваджена щотижнева рубрика “Районна державна адміністрація інформує”, де постійно надається інформація про розгляд питань на апаратних нарад, про результати проведення виїзних прийомів громадян головою райдержадміністрації, керівництвом облдержадміністрації у Білгород-Дністровському районі та інші.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.12.2016р. №558/А-2016 «Про заходи щодо висвітлення діяльності Білгород-Дністровської районної державної адміністрації на 2017 рік» затверджено графік проведення прес-конференцій в райдержадміністрації на 2017 рік.

 10. Проведення „прямих телефонних ліній”.

 Для оперативного реагування на запити та потреби громадян щотижня  проводяться “ прямі ” телефоні лінії за участю посадових осіб райдержадміністрації та  керівників районних організацій та служб з різних питань. Ведеться журнал реєстрації телефонних дзвінків громадян. Розпорядженням голови від 05.12.2016р. № 559/А-2016 «Про проведення Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у 2017 р.»  затверджено перелік тем, запропонованих для розгляду під час «прямих телефонних ліній» райдержадміністрації на 2017 рік.

В місцевій газеті “Слово Придністров’я” постійно друкуються оголошення про проведення “ прямої ” телефонної лінії в райдержадміністрації та про проведення виїзних прийомів громадян у сільських радах району.

 11. Робота «телефону довіри».

При Білгород-Дністровському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  райдержадміністрації працює  служба  психологічної підтримки „Телефон Довіри” , яка надає консультації з різних питань.  Служба  «Телефон Довіри» працює щоденно з 8.00 до 17.00 крім вихідних. Консультацію надає спеціаліст - психолог, який має посвідчення про відповідний напрямок роботи, а саме телефонне консультування. Центром проводяться “гарячі” лінії з різних питань, де до роботи залучаються такі спеціалісти: юрист, нарколог, інфекціоніст, лікар - венеролог.

 Окрім цього, головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 01.10.2015р. № 438/А-2015 «Про «гарячу» телефону лінію при Білгород – Дністровській районній державній адміністрації» , який працює у робочі та вихідні дні з 8.00 до 17.00 годин за номером 2-83-66. Ведеться журнал обліку дзвінків, які надходять на «телефон довіри».

Питання роботи зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.