Інформація про роботу зі зверненнями громадян в райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських рад за 3 місяці 2018 року

Робота зі зверненнями громадян у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації ведеться відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від  07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів від 24 вересня 2008 року № 858 «Про затвердження класифікатора звернень громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

В райдержадміністрації введена карткова та електрона  форма реєстрації звернень. Картки та комп'ютерна база ( САДД 12.0 ) реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян ведуться відповідно до вимог Інструкції з ведення діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348. 

 

  1. 1.     Загальні відомості

 

1.1.  Аналіз звернень громадян до райдержадміністрації

 

За 3 місяці 2018 року   Білгород-Дністровською районною державною

адміністрацією отримано 205  звернень громадян, що на 19 звернень, менше  ніж за аналогічний період 2017 року. З них письмових отримано 172 звернення, що на  20 звернень  менше   ніж у 2017 році. На особистому прийомі до  голови, заступників голови та керівника апарату  районної державної адміністрації звернулось 13 громадян, що на 3 менше   ніж у 2017 році.

            З вищих органів влади  райдержадміністрацією протягом звітного періоду 2018 року отримано 14 звернень громадян,  за аналогічний період 2017 року отримано  14  звернень  громадян.

Для зручності детальний аналіз всіх звернень, що надійшли з органів влади вищого рівня додається окремо у таблицях.

 

Переслано з :

3

місяці2012р.

3

місяці

2013р.

3

місяці2014р.

3

місяці2015р.

3

місяці 2016р.

3

місяці 2017р.

3

місяці

2018р.

Різниця  2017- 20178рр.

Адміністрації Президента

10

6

1

1

5

2

1

0

Кабінету Міністрів

3

6

0

1

4

2

0

0

Верховної Ради

2

1

0

0

1

0

0

0

             ВСЬОГО:

15

13

1

2

10

4

1

0

Одеської облдержадміністрації

6

6

4

1

23

10

13

0

Одеської облради

0

0

0

0

0

0

0

0

               РАЗОМ:

21

19

5

3

33

14

14

0

 
Також Білгород-Дністровською райдержадміністрацією протягом 3 місяців 2018 року отримано з Білгород-Дністровської міської ради на розгляд  5 звернень, та 1 звернення надійшло від Державної служби України з питань праці.  Всього кількість пересланих звернень громадян  з вищих органів влади та інших установ за 3 місяці 2018 року складає 20 звернень.

 

При проведені  більш детального аналізу звернень громадян, отриманих з вищих органів влади видно, що кількість звернень громадян до Адміністрації Президента України у 2018 році становить 1 звернення,  у 2017 році було 2      звернення.

Взагалі райдержадміністрацією отримано на розгляд протягом  3  місяців  2018 року з вищих органів влади 14   звернень  громадян, за аналогічний період 2017 року їх кількість становила також 14.

З Верховної Ради України у 2018 році до райдержадміністрації звернень не надходило

         Окрім цього, за 3 місяці 2018 року районною державною адміністрацією отримано 13 звернень від громадян, які звернулись до Одеської обласної державної адміністрації.

         При проведенні аналізу звернень громадян встановлено, що  кількість звернень до органів влади вищого рівня у звітному періоді не змінилась.

 

         У зверненнях громадян, які були адресовані громадянами до вищих органів влади та інших установ та переслані на розгляд до райдержадміністрації, протягом  3 місяці 2018 року порушуються питання різної тематики, а саме:

З   14    звернень громадян, які були адресовані громадянами до вищих органів влади   надані роз’яснення на 13 звернень громадян, також 1  звернення переслано за належністю.

            Окремо слід зазначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року № 579-р утворено державну установу «Соціальний контактний центр» та постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр» визначено порядок роботи зі зверненнями громадян, отриманих під час урядової телефонної «гарячої лінії». Дані дзвінки в обов’язковому порядку підлягають окремій реєстрації. За 3 місяці 2018 року зареєстровано  228   звернень громадян до Урядової гарячої лінії та заявникам надані обґрунтовані відповіді у визначений 15-денний термін без затримки.

          У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року кількість  колективних

звернень громадян отриманих райдержадміністрацією протягом 3 місяців  2018 року становить 10 звернень ( за аналогічний період 2017 р. було 12 звернень ).  

 

         Дуплетних звернень протягом звітного періоду не отримано.

Із загальної кількості звернень (205), що надійшли до   райдержадміністрації  становлять :   скарги –   13

   заяви –     191

 

   пропозиція - 1

З них :

-           вирішено позитивно - 44

-           відмовлено в задоволені  - 0

-     надані роз’яснення  - 99

-     переслані на розгляд за належністю – 2

-     у стадії розгляду  знаходяться – 60 звернень

 

Протягом  3 місяців 2018 року до райдержадміністрації надійшло  10

звернення  від представників пільгових категорій .

          Із них :

-         учасників війни – 0

-         дітей війни - 0

-         інвалідів війни та Великої Вітчизняної війни – 0

-         учасників бойових дій - 5

-         ветеранів праці - 0

-         інвалідів I, II, III – 1

-         одиноких матерів, багатодітних сімей - 3

-          від “Матерів  – героїнь – 0

-         учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та постраждалих осіб від аварії на ЧАЕС– 0

-         від сімей, які мають дітей – інвалідів – 0

-         інші - 1

-         від героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України зверненнь не надходило.

Найвагомішою часткою звернень від представників пільгових категорій

громадян до райдержадміністрації є звернення учасників бойових дій – 5,  багатодітних сімей та одиноких матерів -   3,              

Основні питання, з якими звертаються  пенсіонери, ветерани, інваліди

війни, одинокі матері, багатодітні сім’ї - це земельні питання, питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги).

 1.2. Аналіз звернень громадян до органів місцевого самоврядування

     Що  стосується звернень громадян до органів місцевого самоврядування      (12 виконавчих комітетів), за 3 місяці 2018 року ними отримано від громадян          851 звернення, що на 843 звернення менше  аналогічного періоду 2017 року               ( 1694 звернень). З них : письмових надійшло 360 звернень ( у 2017 році –727), відбулось зменшення   на 367 звернень; на особистих прийомах – 489   звернень ( у 2017 році – 967 ), що на 478 звернень  менше аналогічного періоду.

 З 851 звернення громадян, які надійшли до виконкомів сільських рад    скарги становлять  1  , заяви - 850   , пропозиції – не надходили,  з них :

-          вирішено позитивно - 545

-           відмовлено в задоволені  - 5

-     надані роз’яснення   - 281

-     переслані на розгляд за належністю – 2

-     у стадії розгляд - 18

 

За 3 місяці 2018 року виконкомами сільських рад району отримано 6  колективних звернень громадян.

Всього  за 3  місяці 2018 року до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування  від населення  надійшло   1080   звернень громадян,  в яких звернулось    1347    громадян ( з урахування колективних звернень)  з       питань.  

    Відповідно до класифікатору,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян ”, структура тематики звернень громадян є такою :

 

 

 

Зміст питання

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян до :

Райдержад-

міністрації

Районної ради

Виконкомів сільрад

Разом

Агропромислової політики і земельних відносин

110

1

290

401

Інші

24

0

123

147

Соціального захисту

20

3

188

211

Житлового господарства

7

2

46

55

Комунального господарства

7

1

67

75

Забезпечення дотримання законо-давства та охорони правопорядку

0

0

30

30

Сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності0

31

0

13

44

Праці і заробітної плати

1

0

6

7

Транспорту і зв’язку

4

4

12

20

Екології та природних ресурсів

0

0

6

6

Охорони здоров*я

1

1

14

16

Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва

0

2

4

6

Фінансової, податкової та митної політики

0

10

 

44

Промислової політики

0

0

0

0

Культури

0

0

4

4

Освіти

0

0

4

4

 

Першість серед питань, порушених заявниками у зверненнях до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, займають  питання агропромислової політики і земельних відносин  –   401   звернення від загальної кількості звернень ( в т.ч.  по  райдержадміністрації    110     звернень, по сільським радам  290 звернень, районна рада – 1 звернення. В районній державній адміністрації приймаються розпорядження голови райдержадміністрації про виділення земельних ділянок та заявникам направляються  письмові відповіді. В сільських радах звернення з земельних питань розглядаються на засіданнях сесій сільрад.

            На другому місці – соціальний захист  –  211  звернень   від загальної  кількості ( в т.ч. по райдержадміністрації- 20  звернень; по виконавчим комітетам сільських рад - 188  звернень; районна рада -    3 звернення. Основні питання, які порушуються: надання матеріальної допомоги, виплати допомоги сім’ям з дітьми, призначення та виплата субсидїї.  Звернення  про виділення матеріальної допомоги виносяться на розгляд координаційної ради з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення та про результати розгляду заявникам надаються письмові відповіді.

На третьому місці за кількістю звернень громадян перебувають  інші питання–    147 звернень.

               Головою   районної державної адміністрації  за 3  місяці 2018 року було прийнято 1 розпорядження  про надання матеріальної допомоги громадянам району, які опинились в скрутному становищі.  Надано матеріальну допомогу  3  громадянам  на суму 8900,00 грн.  з  районного бюджету.

Це свідчить про те, що постійно проводиться реалізація заходів 

спрямованих на задоволення життєвих потреб та повсякденних запитів найменш соціально - захищених верств населення  і це питання і надалі   залишається одним із найбільш актуальних для райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.   

 

Порушенні питання у зверненнях громадян,

які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування за  3 місяці 2018 року  

 

          Що стосується звернень громадян пільгових категорії, протягом 3 місяці 2018 року виконавчими комітетами сільських рад  отримано 414 звернень від загальної кількості звернень ( 851 ).

 

                 Виконавська дисципліна

         В районній державній адміністрації відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації постійно контролюються строки розгляду звернень громадян та надання повних, обґрунтованих відповідей заявникам. Щоквартально на засіданнях колегії районної державної адміністрації розглядаються питання про стан виконавської дисципліни та щомісячно на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації. Дане питання знаходиться на постійному контролі.

         До винних працівників, які  порушили строки розгляду звернень громадян вживаються матеріальні стягнення ( не нараховується надбавка за виконання особливо важливої роботи).

 

2. Аналіз звернень громадян, отриманих на особистому прийомі та під час проведення виїзних прийомів керівництвом Білгород – Дністровської  районної  державної адміністрації

Головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації проводяться щотижневі особисті прийоми громадян, відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.12.2017р. 566/А-2018. Особистий прийом громадян проводиться :

Головою райдержадміністрації кожен понеділок тижня з 09.00 до 12.00 год.

Першим заступником  голови райдержадміністрації   кожного вівторка з 09.00 до 12.00 год.

Заступником голови кожну середу з 09.00 до 12.00 год.

 Керівником апарату  кожен  четверг  з  09.00 до 12.00 год.

 

Особистий прийом громадян, обмежених фізичними можливостями, проводиться заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації в ІІІ-ю середу кожного місяця в 15 кабінеті на І поверсі адміністративного будинку за адресою  вул. Грецька,24 м. Білгород-Дністровський ( під’їзд до адміністративного будинку та приймальня для інвалідів облаштовані   пандусом) .

 

На виконання вимог Указу Президента від 07.02.2008р. № 109/2008  та п.7.1. розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2008 р. №188/А-2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ” особистий прийом головою та заступниками голови райдержадміністрації проводиться  - 4 рази на місяць та виїзні особисті прийоми громадян  - 2 рази на місяць.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від  28.12.2017р. № 581/А – 2016р. затверджені графіки проведення виїзний прийомів громадян на І  квартал 2018 року керівництвом райдержадміністрації  у сільських радах району.  

Оголошення про проведення виїзних прийомів громадян головою, заступниками голови розміщуються на сторінках газети «Слово  Придністров’я», на радіомовленні «Слово Придністров’я» .

За 3 місяці 2018 року керівництвом райдержадміністрації проведено 6 виїзних особистих прийомів громадян в сільських радах району ( заплановано 12 виїзних прийомів ). Особистих проведено 16 прийоми громадян. Всього на особистих та виїзних прийомах голови, заступника голови, першого заступника та т.в.о. керівника апарата надійшло  13 звернень, на яких звернулось з урахуванням колективних 21 громадян.

Впровадження в практику проведення виїзних приймалень  надало можливість мешканцям району вирішувати свої питання  за місцем проживання та безпосереднє спілкування державного посадовця з громадянином.

Прийом жінок, яким присвоєно звання України “Мати – героїня ”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України проводяться першочергово  та райдержадміністрацією приділяється особлива увага вирішенню питань цих категорій громадян.

 

3. Підготовка аналітичних даних та вжиття заходів щодо роботи зі зверненнями громадян керівництвом Білгород-Дністровської районної  державної адміністрації

15.02.2018 року у райдержадміністрації проведено колегію, на якій  зокрема розглядалось питання про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017рік в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування. За результатами колегії прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 16.02.2018 р.. №51/А-2018 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування за 12 місяців 2017 року».

              На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" райдержадміністрацією щоквартально складаються статистичні звіти та аналітична довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян та узагальнюються дані про звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування. 

Підсумки роботи зі зверненнями громадян щоквартально розглядаються на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації та двічі на рік на засіданнях колегій ( за 6 та 12 місяців ).

 

4. Навчання працівників, відповідальних за роботу із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських радах Білгород-Дністровського району

 

29 березня 2018р. проведено семінар-навчання з секретарями, уповноваженими особами виконкомів сільських рад та структурних підрозділів райдержадміністрації, які відповідають за роботу зі зверненнями громадян.  Окрім цього, загальним відділом апарату райдержадміністрації двічі на рік проводиться вивчення стану роботи зі зверненнями громадян у виконкомах сільських рад, структурних підрозділах райдержадміністрації та надається практична й методична допомога у веденні роботи зі зверненнями громадян.

 

5. Робота постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Білгород –Дністровській  райдержадміністрації

 

         Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 18 лютого 2008 року № 451/А-2008 “Про виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  в райдержадміністрації розпорядженням від 07.08.2017 р. №306/А-2017 створено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян.

             Розпорядженням голови від 08 травня 2008 року № 1132/А-2008 «Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації» затверджено положення даної комісії. Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян проводяться один раз на місяць. Складається порядок денний комісії, який затверджується головою райдержадміністрації.

         З метою зменшення повторних звернень  та звернень до вищих органів влади  протягом  3 місяців 2018 року було проведено 1 засідання постійно діючої комісії, де розглянуто 1 звернення громадян. В районній державній адміністрації практикується виносити на розгляд даної комісії звернення громадян, які надходять  з вищих органів влади, повторні та неодноразові колективні звернення громадян із запрошенням на комісію заявників.

 

         6. Звітування голів виконкомів сільських рад району перед головою райдержадміністрації про роботу зі зверненнями громадян та виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом 3 місяців 2018 року  заслухано 4 голів виконавчих комітетів.        

 

7. Перевірка стану організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах Білгород - Дністровської райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських радах району.

         Розпорядженням  голови райдержадміністрації від 18.12.2017р. №565/А-2017 затверджені на I квартал 2018 року графіки вивчення стану роботи із зверненнями громадян у виконавчих комітетах сільських рад та у структурних підрозділах райдержадміністрації.  

 

Протягом  3 місяці 2018 року проведено 4 перевірки у виконкомах сільських рад  та 3 у структурних підрозділах райдержадміністрації, про що складені довідки та направлені головам виконавчих комітетів, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, де вказані недоліки, виявлені в даній роботі та рекомендації щодо приведення у відповідність  до вимог чинного законодавства роботи зі зверненнями громадян.

 

8. Проведення «дня контролю». 

 

Відповідно до вимог Указу Президента України № 109/2008 від 07.02.2008р. загальним відділом апарату райдержадміністрації щомісячно проводяться дні контролю, в рамках якого  здійснюється виконання доручень, наданих головою районною державною адміністрацією. За результатами проведення «дня контролю» на ім'я  голови райдержадміністрації складаються відповідні довідки.

 

9. Проведення інформування населення, оприлюднення інформації у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської райдержадміністрації.

 

Щоквартально на офіційному веб-сайті розміщуються аналітичні дані  про кількість та тематику звернень громадян, які надійшли від громадян  до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

З метою посилення гласності в діяльності місцевих органів влади в місцевій газеті “Слово Придністров’я” запроваджена щотижнева рубрика “Районна державна адміністрація інформує”, де постійно надається інформація про розгляд питань на апаратних нарад, про результати проведення виїзних прийомів громадян головою райдержадміністрації, керівництвом облдержадміністрації у Білгород-Дністровському районі та інші.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 02.01.2018. №2/А-2018 «Про заходи щодо висвітлення діяльності Білгород-Дністровської районної державної адміністрації на 2018 рік» затверджено графік проведення прес-конференцій в райдержадміністрації на 2018 рік.

 

  1. 10.                                                                                                                                                                                                Проведення „прямих телефонних ліній”.

 

Для оперативного реагування на запити та потреби громадян щотижня  проводяться “ прямі ” телефоні лінії за участю посадових осіб райдержадміністрації та  керівників районних організацій та служб з різних питань. Ведеться журнал реєстрації телефонних дзвінків громадян. Розпорядженням голови від 29.12.2017р. № 590/А-2017 «Про проведення Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у 2018 р.»  затверджено перелік тем, запропонованих для розгляду під час «прямих телефонних ліній» райдержадміністрації на 2018 рік.

В місцевій газеті “Слово Придністров’я” постійно друкуються оголошення про проведення “ прямої ” телефонної лінії в райдержадміністрації та про проведення виїзних прийомів громадян у сільських радах району.

 

 

  1. 11.                       Робота «телефону довіри».

 

При Білгород-Дністровському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  райдержадміністрації працює  служба  психологічної підтримки „Телефон Довіри” , яка надає консультації з різних питань.  Служба  «Телефон Довіри» працює щоденно з 8.00 до 17.00 крім вихідних. Консультацію надає спеціаліст - психолог, який має посвідчення про відповідний напрямок роботи, а саме телефонне консультування. Центром проводяться “гарячі” лінії з різних питань, де до роботи залучаються такі спеціалісти: юрист, нарколог, інфекціоніст, лікар - венеролог.  

         Окрім цього, головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 01.10.2015р. № 438/А-2015 «Про «гарячу» телефону лінію при Білгород – Дністровській районній державній адміністрації» , який працює у робочі та вихідні дні з 8.00 до 17.00 годин за номером 2-83-66. Ведеться журнал обліку дзвінків, які надходять на «телефон довіри».

Питання роботи зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                      С.П.Ільченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Форма №1

ДАНІ 

про звернення громадян, що надійшли до Білгород-Дністровської районної державної адміністрації
за I квартал 2018 року у порівнянні з I кварталом  2017 року

 

№ п\п

Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Всього звернень громадян за формою надходження
 (гр.1 = сума гр.1.1 - гр.1.6)

у тому числі

Всього звернень громадян за ознакою надходження
 (гр.2 = сума гр.2.1 - гр.2.5)

у тому числі

 

Надійшло поштою

на особистому прийомі

Через уповноважену особу

Через органи влади

Через ЗМІ

Від інших органів, установ, організацій

Первинне

Повторне

Дублетне

Неодноразове

Масове

 

 

 

І

І

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

2

2

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5

 

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

Обласна держадміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Обласна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Районні держадміністрації

205

224

172

192

13

16

0

0

14

14

0

0

6

2

205

224

205

222

0

2

0

0

0

0

0

00

4

Районні ради сільських районів

24

14

4

9

20

5

0

0

0

0

0

0

0

0

24

14

24

14

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Міські ради міст обласного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Міські ради міст районного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Районні ради в містах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Селищні ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Сільські ради

851

1694

360

727

489

967

2

0

0

0

0

0

0

0

851

1694

851

1692

0

2

0

0

0

0

0

 

10

Р А З О М

1080

1932

536

928

522

988

2

0

14

14

0

0

6

2

1080

1932

1080

1928

0

4

0

0

0

0

0

 

                                                           

 

 

 

№ п/п 

Всього звернень громадян за видами
 (гр.3 = сума гр.3.1 - гр.3.3)

у тому числі

Всього звернень громадян за статью їх авторів
 (гр.4 = сума гр.4.1 - гр.4.2)

у тому числі

Пропозиція (зауваження)

Заява (клопотання)

Скарга

Чоловіча

Жіноча

 

3

3

3.1

3.1

3.2

3.2

3.3

3.3

4

4

4.1

4.1

4.2

4.2

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

205

224

1

0

191

214

14

10

191

224

99

99

92

125

4

24

14

0

0

24

9

0

5

24

14

14

10

10

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

851

1694

0

57

850

1635

1

2

834

194

358

741

476

953

10

1080

1932

1

57

1065

1858

14

17

    1049

1932

471

850

578

1082

 

 

 

№ п/п

 

Всього звернень громадян за суб"єктом
 (гр.5 = сума гр.5.1 - гр.5.3)

Індивидуальне

Колективне:

Анонімне

Всього звернень  за типом
 (гр.6 = сума гр.6.1 - гр.6.3)

у тому числі

Всього

У них підписів

Телеграма

Лист

Усне

 

5

5

5.1

5.1

5.2

5.2

5.2.1

5.2.1

5.3

5.3

6

6

6.1

6.1

6.2

6.2

6.3

6.3

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

105

224

95

212

10

12

30

240

0

0

205

224

0

0

205

224

0

0

4

24

14

22

10

2

4

55

14

0

0

24

14

0

0

9

14

15

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

851

1694

845

1681

6

13

182

74

0

0

851

1694

0

13

333

714

518

967

10 

980

1932

962

1903

18

29

267

328

0

0

1080

1932

0

13

547

952

533

967

 

 

 

 

№ п/п

 

Всього звернень за категоріями авторів
 (гр.7 = сума гр.7.1 - гр.7.20)

у тому числі

Учасників війни

Дітей війни

Інвалідів Великої Вітчизняної війни

Інвалідів війни

Учасників бойових дій

Ветеранів праці

Інвалідів І групи

Інвалідів ІІ групи

Інвалідів ІІІ групи

Дітей-інвалідів

 

7

7

7.1

7.1

7.2

7.2

7.3

7.3

7.4

7.4

7.5

7.5

7.6

7.6

7.7

7.7

7.8

7.8

7.9

7.9

7.10

7.10

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

10

17

0

0

0

2

0

0

0

0

5

0

0

0

0

1

0

0

1

9

0

0

4

24

14

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

837

1070

1

10

27

96

0

0

2

3

11

24

70

8

6

32

13

26

41

5

6

49

10

871

1101

1

11

27

98

0

0

2

3

16

24

70

8

6

33

26

26

42

14

6

49

 

 

 

 

у тому числі

№ п/п

 

Одиноких матерів

Матерів-героїнь

Багатодітних сімей

Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Героїв України

Героїв Радянського Союзу

Героїв Соціалістичної Праці

Дітей

Інших категорій

 

7.11

7.11

7.12

7.12

7.13

7.13

7.14

7.14

7.15

7.15

7.16

7.16

7.17

7.17

7.18

7.18

7.19

7.19

7.20

7.20

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

23

13

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

6

49

96

6

9

32

132

9

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

423

767

10

6

49

96

7

9

32

135

10

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

447

783

 

 

№ п/п

Всього звернень за соціальним станом їх авторів
 (гр.8 = сума гр.8.1 - гр.8.12)

у тому числі

Пенсіонерів

Робітників

Селян

Працівників бюджетної сфери

Державних службовців

Військовослужбовців

Підприємців

Безробітних

Учнів, студентів

Служителів релігійних організацій

Осіб, що позбавлені волі; осіб, воля яких обмежена

Інших

 

8

8

8.1

8.1

8.2

8.2

8.3

8.3

8.4

8.4

8.5

8.5

8.6

8.6

8.7

8.7

8.8

8.8

8.9

8.9

8.10

8.10

8.11

8.11

8.12

8.12

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

19

20

15

11

1

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

1

7

0

0

0

0

0

0

0

1

4

24

14

4

4

0

0

5

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

792

1694

186

351

51

164

112

256

55

89

9

9

9

22

120

174

102

193

11

10

2

2

0

0

135

424

10

835

1728

205

366

52

164

117

256

60

89

9

10

9

22

120

174

103

200

11

10

2

2

0

0

147

435

 

 

 

№ п/п

Всього звернень за результатами їх розгляду
 (гр.9 = сума гр.9.1 - гр.9.6)

у тому числі

Вирішено позитивно

Відмовлено у задоволенні

Дано роз"яснення

Звернення повернено авторові (ст.5 і 7 Закону*)

Звернення переслано за належністю (ст.7 Закону)

Звернення не підлягає розгляду (ст.8 і 17 Закону)

 

9

9

9.1

9.1

9.2

9.2

9.3

9.3

9.4

9.4

9.5

9.5

9.6

9.6

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

145

133

44

31

0

0

99

96

0

0

2

6

0

0

4

24

14

9

0

0

0

6

7

0

0

9

7

0

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

833

1694

545

1159

5

19

281

510

0

0

2

6

0

0

10

1002

1841

598

1190

5

19

386

613

0

0

13

19

0

0

 

 

 

№ п/п

Всього питань порушених у зверненнях громадян
 (гр.10 = сума гр.010 - гр.250) 

у тому числі

Промислової політики

Аграрної політики і земельних відносин

Транспорту і зв"язку

Економічної, цінової інвестиційної, зовнішньоекономічної,
регіональної політики та будівництва, підприємництва

Фінансової, податкової, митної політики

Соціального захисту

Праці і заробітної плати

Охорони здоров"я

Комунального господарства

Житлового господарства

Екології та природних ресурсів

Забезпечення дотримання законності та охорони
правопорядку, реалізації прав і свобод громадян

 

ІІ

ІІ

010

010

020

020

030

030

040

040

050

050

060

060

070

070

080

080

090

090

100

100

110

100

120

120

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

205

224

0

0

110

122

4

7

0

0

0

2

20

24

1

0

1

0

7

6

7

1

0

224

0

0

4

24

14

0

0

1

2

4

0

2

1

10

3

3

4

0

1

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

851

1694

0

10

290

574

12

7

4

30

34

3

188

377

6

19

14

10

67

71

46

89

6

14

30

79

10

1080

1932

0

10

401

698

20

14

6

31

44

8

211

405

7

20

16

11

75

77

55

90

6

17

30

79

 

 

 

№ п/п

у тому числі

Сім’ї, дітей, молоді, ґендерної рівності, фізичної культури і спорту

Культури та культурної спадщини

Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації

Діяльність об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

Діяльність ВРУ, Президента України та КМУ

Діяльності центральних органів виконавчої влади

Діяльності місцевих органів виконавчої влади

Діяльність органів місцевого самоврядування

Обороноздатності, суверенітету, міждержавних  міжнаціональних відносин

Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою

Інше

 

130

130

140

140

150

150

160

160

170

170

180

180

190

190

200

200

210

210

220

220

230

230

240

240

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

31

36

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

3

0

24

14

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

13

32

4

2

4

9

0

2

1

0

0

1

0

0

9

0

0

3

0

1

0

3

123

358

10

44

68

4

2

4

13

0

2

1

1

0

1

0

0

9

1

0

5

0

1

0

6

147

372

 Голова                                                                                       

                                                                                                                                                                                                 С. П. Ільченко

 

Форма № 2

 

Д А Н І
про звернення громадян, що надійшли до  Білгород-Дністровської районної державної адміністрації
за I квартал 2018 рік у порівнянні з I кварталом 2017 року

 

 

 

№ пп

Звідки надійшли звернення

Кількість звернень

(гр.3 = сума гр.8 - гр.10)

З них

колективні

повторних

Від героїв, інвалідів ВВВ

Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки

Пропозиції

Заяви, клопотання

Скарги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

Від громадян поштою

172

192

10

7

0

0

0

0

29

12

0

0

160

192

12

0

2

Від громадян на особистому прийомі

13

16

2

2

0

0

0

0

13

1

1

0

12

8

0

8

3

Направлених на розгляд від інших органів

20

16

1

3

0

0

0

0

24

4

0

0

20

14

0

2

4

Р А З О М

205

224

13

12

0

0

0

0

66

17

1

0

192

214

12

10

 

 

 

 

 

 

Кількість громадян, що звернулися до органу влади з урахуванням колективних звернень


п/п

Інформаційні запити

Надано роз’яснення, необхідну інформацію

Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установи чи організації

Відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту, скарги)

У стадії розгляду (вирішення)

Розглянуто, надана відповідь з порушенням термінів

Вирішено позитивно

 

11

12

13

14

15

16

17

18

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

0

0

87

63

0

2

0

0

44

96

3

24

41

31

187

248

2

0

0

6

12

0

1

0

0

7

3

0

0

0

0

21

22

3

0

0

6

13

2

3

0

0

12

0

0

0

0

0

32

182

4

0

0

99

88

2

6

0

0

63

99

3

0

41

31

240

452

 

 

 

 

Голова                                                                                                                                                 С.П. Ільченко