Інформація про роботу зі зверненнями громадян в райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських рад за 9 місяців 2018 року

Робота зі зверненнями громадян у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації ведеться відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від  07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів від 24 вересня 2008 року № 858 «Про затвердження класифікатора звернень громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

В райдержадміністрації введена карткова та електрона  форма реєстрації звернень. Картки та комп'ютерна база ( САДД 12.0 ) реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян ведуться відповідно до вимог Інструкції з ведення діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348. 

 

  1. 1.     Загальні відомості

 

1.1.  Аналіз звернень громадян до райдержадміністрації

 

За 9 місяців 2018 року   Білгород-Дністровською районною державною

адміністрацією отримано 576  звернень громадян, що на 322 звернення, менше  ніж за аналогічний період 2017 року. З них письмових отримано 463 звернення, що на  265 звернень  менше   ніж у 2017 році. На особистому прийомі до  голови, заступників голови та керівника апарату  районної державної адміністрації звернулось 52 громадян, що на 61 менше   ніж у 2017 році.

            З вищих органів влади  райдержадміністрацією протягом звітного періоду 2018 року отримано 36 звернень громадян,  за аналогічний період 2017 року отримано  48 звернень.

       Для зручності детальний аналіз всіх звернень, що надійшли з органів влади вищого рівня додається окремо у таблицях.

 

Переслано з :

9

місяців

2012р.

9

місяців

2013р.

9

місяців

2014р.

9

місяців

2015р.

9

місяців

2016р.

9

місяців 2017р.

9

місяців

2018р.

Різниця  2017- 20178рр.

Адміністрації Президента

17

14

3

5

18

5

1

4

Кабінету Міністрів

4

12

2

2

7

4

3

1

Верховної Ради

3

1

2

1

3

1

0

1

             ВСЬОГО:

24

27

7

8

28

10

4

6

Одеської облдержадміністрації

20

22

22

14

66

38

32

6

Одеської облради

0

0

0

1

0

0

0

0

               РАЗОМ:

57

49

29

23

94

48

36

12

 
Також Білгород-Дністровською райдержадміністрацією протягом 9 місяців 2018 року отримано з Білгород-Дністровської міської ради на розгляд  13 звернень та 12 звернень з інших організацій.  Всього кількість пересланих звернень громадян  з вищих органів влади та інших установ за 9 місяців 2018 року складає 61 звернення.

 

При проведені  більш детального аналізу звернень громадян, отриманих з вищих органів влади видно, що кількість звернень громадян до Адміністрації Президента України у 2018 році становить 1 звернення,  у 2017 році було 6      звернень.

Взагалі райдержадміністрацією отримано на розгляд протягом  9  місяців  2018 року з вищих органів влади 36   звернень  громадян, за аналогічний період 2017 року їх кількість становила 48.

З Верховної Ради України у 2018 році до райдержадміністрації звернень не надходило

         Окрім цього, за 9 місяців 2018 року районною державною адміністрацією отримано 32 звернень від громадян, які звернулись до Одеської обласної державної адміністрації.

         При проведенні аналізу звернень громадян встановлено, що  кількість звернень до органів влади вищого рівня у звітному періоді зменшилась.

 

         У зверненнях громадян, які були адресовані громадянами до вищих органів влади та інших установ та переслані на розгляд до райдержадміністрації, протягом  9 місяців 2018 року порушуються питання різної тематики, а саме:

 

З 61 звернення громадян, які були адресовані громадянами до вищих органів влади та інших органів влади   надані роз’яснення на 53 звернень громадян, також 7  зверненнь переслано за належністю, 1 звернення знаходиться в стадії розгляду.

            Окремо слід зазначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року № 579-р утворено державну установу «Соціальний контактний центр» та постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр» визначено порядок роботи зі зверненнями громадян, отриманих під час урядової телефонної «гарячої лінії». Дані дзвінки в обов’язковому порядку підлягають окремій реєстрації. За 9 місяців 2018 року зареєстровано  560   звернень громадян до Урядової гарячої лінії та заявникам надані обґрунтовані відповіді у визначений 15-денний термін без затримки.

          У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року кількість  коллективних

звернень громадян отриманих райдержадміністрацією протягом 9 місяців  2018 становить 46 звернень ( за аналогічний період 2017 р. було 62 звернення ).  

 

         Дуплетних звернень протягом звітного періоду не отримано.

Із загальної кількості звернень (576), що надійшли до   райдержадміністрації  становлять :   скарги –   32

   заяви –     542

 

   пропозиція - 2

З них :

-           вирішено позитивно - 202

-           відмовлено в задоволені  - 0

-     надані роз’яснення  - 344

-     переслані на розгляд за належністю – 11

-     у стадії розгляду  знаходяться – 19 звернень

 

Протягом  9 місяців 2018 року до райдержадміністрації надійшло  26

звернення  від представників пільгових категорій .

          Із них :

-         учасників війни – 0

-         дітей війни - 0

-         інвалідів війни та Великої Вітчизняної війни – 0

-         учасників бойових дій - 5

-         ветеранів праці - 0

-         інвалідів I, II, III –11

одиноких матерів, багатодітних сімей - 3

-          від “Матерів  – героїнь – 0

-         учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та постраждалих осіб від аварії на ЧАЕС– 3

-         від сімей, які мають дітей – інвалідів – 0

-         інші - 4

-         від героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України зверненнь не надходило.

Найвагомішою часткою звернень від представників пільгових категорій

громадян до райдержадміністрації є звернення учасників бойових дій – 5,  багатодітних сімей та одиноких матерів - 3,   інвалідів I, II, III групи інвалідності -11.          

Основні питання, з якими звертаються  пенсіонери, ветерани, інваліди

війни, одинокі матері, багатодітні сім’ї - це земельні питання, питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги).

 1.2. Аналіз звернень громадян до органів місцевого самоврядування

     Що  стосується звернень громадян до органів місцевого самоврядування      (12 виконавчих комітетів), за 9 місяців 2018 року ними отримано від громадян          2142 звернення, що на 2940 звернення менше  аналогічного періоду 2017 року               ( 5082 звернень). З них : письмових надійшло 946 звернень ( у 2017 році –2244), відбулось зменшення   на 1298 звернень; на особистих прийомах – 1194   звернень ( у 2017 році – 2838 ), що на 1644 звернень  менше аналогічного періоду.

 З 2142 звернення громадян, які надійшли до виконкомів сільських рад    скарги становлять  2, заяви - 2140   , пропозиції – не надходили,  з них :

-          вирішено позитивно - 1600

-           відмовлено в задоволені  - 7

-     надані роз’яснення   - 533

-     переслані на розгляд за належністю – 1

-     у стадії розгляд – 0

-     звернення повернено заявнику -1

 

За 9 місяців 2018 року виконкомами сільських рад району отримано 11 колективних звернень громадян.

Всього  за 9 місяців 2018 року до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування  від населення  надійшло  2142   звернень громадян,  в яких звернулось    2229    громадян ( з урахування колективних звернень)  з   різних    питань.  

    Відповідно до класифікатору,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян ”, структура тематики звернень громадян є такою :

 

 

 

 

 

Зміст питання

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян до :

Райдержад-

міністрації

Районної ради

Виконкомів сільрад

Разом

Агропромислової політики і земельних відносин

269

1

803

1073

Інші

84

0

419

503

Соціального захисту

51

9

394

454

Житлового господарства

10

2

47

59

Комунального господарства

35

1

109

145

Забезпечення дотримання законо-давства та охорони правопорядку

0

0

29

29

Сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності0

93

0

11

104

Праці і заробітної плати

3

0

4

11

Транспорту і зв’язку

13

8

76

97

Екології та природних ресурсів

1

0

23

24

Охорони здоров*я

8

1

144

153

Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва

2

2

3

7

Фінансової, податкової та митної політики

0

23

64

87

Промислової політики

0

0

0

0

Культури

0

0

12

12

Освіти

7

0

4

15

 

Першість серед питань, порушених заявниками у зверненнях до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, займають  питання агропромислової політики і земельних відносин  –   1073   звернення від загальної кількості звернень ( в т.ч.  по  райдержадміністрації    269     звернень, по сільським радам  803 звернення, районна рада – 1 звернення. В районній державній адміністрації приймаються розпорядження голови райдержадміністрації про виділення земельних ділянок та заявникам направляються  письмові відповіді. В сільських радах звернення з земельних питань розглядаються на засіданнях сесій.

На другому місці за кількістю звернень громадян перебувають  інші питання–    503 звернень.

         На третьому місці – соціальний захист  –  454  звернень   від загальної  кількості ( в т.ч. по райдержадміністрації- 51  звернень; по виконавчим комітетам сільських рад - 394  звернень; районна рада -    9 звернень. Основні питання, які порушуються: надання матеріальної допомоги, виплати допомоги сім’ям з дітьми, призначення та виплата субсидїї.  Звернення  про виділення матеріальної допомоги виносяться на розгляд координаційної ради з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення та про результати розгляду заявникам надаються письмові відповіді.

               Головою   районної державної адміністрації  за 9  місяців 2018 року було прийнято 2 розпорядження  про надання матеріальної допомоги громадянам району, які опинились в скрутному становищі.  Надано матеріальну допомогу  15  громадянам  на суму 21800,00 грн.  з  районного бюджету.

Це свідчить про те, що постійно проводиться реалізація заходів 

спрямованих на задоволення життєвих потреб та повсякденних запитів найменш соціально - захищених верств населення  і це питання і надалі   залишається одним із найбільш актуальних для райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.   

 

Порушенні питання у зверненнях громадян,

які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування за  9 місяців 2018 року  

 

          Що стосується звернень громадян пільгових категорії, протягом 9 місяців 2018 року виконавчими комітетами сільських рад  отримано 1720 звернень від загальної кількості звернень ( 2142 ).

 

                 Виконавська дисципліна

         В районній державній адміністрації відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації постійно контролюються строки розгляду звернень громадян та надання повних, обґрунтованих відповідей заявникам. Щоквартально на засіданнях колегії районної державної адміністрації розглядаються питання про стан виконавської дисципліни та щомісячно на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації. Дане питання знаходиться на постійному контролі.

         До винних працівників, які  порушили строки розгляду звернень громадян вживаються матеріальні стягнення ( не нараховується надбавка за виконання особливо важливої роботи).

 

2. Аналіз звернень громадян, отриманих на особистому прийомі та під час проведення виїзних прийомів керівництвом Білгород – Дністровської  районної  державної адміністрації

Головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації проводяться щотижневі особисті прийоми громадян, відповідно до графіку, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.12.2017р. 566/А-2018. Особистий прийом громадян проводиться :

Головою райдержадміністрації кожен понеділок тижня з 09.00 до 12.00 год.

Першим заступником  голови райдержадміністрації   кожного вівторка з 09.00 до 12.00 год.

Заступником голови кожну середу з 09.00 до 12.00 год.

 Керівником апарату  кожен  четверг  з  09.00 до 12.00 год.

 

Особистий прийом громадян, обмежених фізичними можливостями, проводиться заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації в ІІІ-ю середу кожного місяця в 15 кабінеті на І поверсі адміністративного будинку за адресою  вул. Грецька,24 м. Білгород-Дністровський ( під’їзд до адміністративного будинку та приймальня для інвалідів облаштовані   пандусом) .

 

На виконання вимог Указу Президента від 07.02.2008р. № 109/2008  та розпорядження голови облдержадміністрації від 02.01.2018 р. №22/А-2018 «Про затвердження графіка особистого прийому громадян головою, першим заступником голови, заступниками голови, заступником голови – керівником апарату Одеської обласної державної адміністрації на 2018 рік” особистий прийом головою та заступниками голови райдержадміністрації проводиться згідно графіку, виїзні особисті прийоми проводяться відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.07.2018 р. №679/А-2018 «Про затвердження графіка виїзного особистого прийому громадян головою, першим заступником голови, заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2018 року.

Розпорядженнями голови райдержадміністрації від  28.12.2017р. № 581/А – 2017р., від 14.03.2018 р. №113/А-2018 та від 26.06.2018р. 265/А-2018 затверджені графіки проведення виїзний прийомів громадян на І,II,III  квартали 2018 року керівництвом райдержадміністрації  у сільських радах району.  

Оголошення про проведення виїзних прийомів громадян головою, заступниками голови розміщуються на сторінках газети «Слово  Придністров’я», на радіомовленні «Слово Придністров’я» .

За 9 місяців 2018 року керівництвом райдержадміністрації проведено 31 виїзний особистий прийом громадян в сільських радах району ( заплановано 57 виїзних прийомів ). Особистих проведено 69 прийомів громадян. Всього на особистих та виїзних прийомах голови, першого заступника, заступника голови та т.в.о. керівника апарата надійшло  52 звернення, на яких звернулось з урахуванням колективних 444 громадянина.

Впровадження в практику проведення виїзних приймалень  надало можливість мешканцям району вирішувати свої питання  за місцем проживання та безпосереднє спілкування державного посадовця з громадянином.

Прийом жінок, яким присвоєно звання України “Мати – героїня ”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України проводяться першочергово  та райдержадміністрацією приділяється особлива увага вирішенню питань цих категорій громадян.

 

3. Підготовка аналітичних даних та вжиття заходів щодо роботи зі зверненнями громадян керівництвом Білгород-Дністровської районної  державної адміністрації

15.02.2018 року у райдержадміністрації проведено колегію, на якій  зокрема розглядалось питання про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017рік в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування. За результатами колегії прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 16.02.2018 р.. №51/А-2018 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування за 12 місяців 2017 року».

              На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" райдержадміністрацією щоквартально складаються статистичні звіти та аналітична довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян та узагальнюються дані про звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування. 

Підсумки роботи зі зверненнями громадян щоквартально розглядаються на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації та двічі на рік на засіданнях колегій ( за 6 та 12 місяців ).

 

4. Навчання працівників, відповідальних за роботу із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських радах Білгород-Дністровського району

 

29 березня 2018р. проведено семінар-навчання з секретарями, уповноваженими особами виконкомів сільських рад та структурних підрозділів райдержадміністрації, які відповідають за роботу зі зверненнями громадян.  Окрім цього, відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації один раз на рік проводиться вивчення стану роботи зі зверненнями громадян у виконкомах сільських рад, структурних підрозділах райдержадміністрації та надається практична й методична допомога у веденні роботи зі зверненнями громадян.

 

5. Робота постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Білгород –Дністровській  райдержадміністрації

 

         Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 18 лютого 2008 року № 451/А-2008 “Про виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  в райдержадміністрації розпорядженням від 07.08.2017 р. № 306/А-2017 створено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян.

             Розпорядженням голови від 08 травня 2008 року № 1132/А-2008 «Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації» затверджено положення даної комісії. Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян проводяться один раз на місяць. Складається порядок денний комісії, який затверджується головою райдержадміністрації.

         З метою зменшення повторних звернень  та звернень до вищих органів влади  протягом  9 місяців 2018 року було проведено 3 засідання постійно діючої комісії, де розглянуто 3 звернення громадян. В районній державній адміністрації практикується виносити на розгляд даної комісії звернення громадян, які надходять  з вищих органів влади, повторні та неодноразові колективні звернення громадян із запрошенням на комісію заявників.

 

         6. Звітування голів виконкомів сільських рад району перед головою райдержадміністрації про роботу зі зверненнями громадян та виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом 9 місяців 2018 року  заслухано 12 голів виконавчих комітетів.      

 

7. Перевірка стану організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах Білгород - Дністровської райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських радах району.

         Розпорядженнями  голови райдержадміністрації від 18.12.2017р.

№565/А-2017 та від 14.03.2018 р. № 114/А-2018 затверджені на I, II, III квартали 2018 року графіки вивчення стану роботи із зверненнями громадян у виконавчих комітетах сільських рад та у структурних підрозділах райдержадміністрації.  

 

Протягом  9 місяців 2018 року проведено 10 перевіок у виконкомах сільських рад  та 9 у структурних підрозділах райдержадміністрації, про що складені довідки та направлені головам виконавчих комітетів, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, де вказані недоліки, виявлені в даній роботі та рекомендації щодо приведення у відповідність  до вимог чинного законодавства роботи зі зверненнями громадян.

 

8. Проведення «дня контролю». 

 

Відповідно до вимог Указу Президента України № 109/2008 від 07.02.2008р. загальним відділом апарату райдержадміністрації щомісячно проводяться дні контролю, в рамках якого  здійснюється виконання доручень, наданих головою районною державною адміністрацією. За результатами проведення «дня контролю» на ім'я  голови райдержадміністрації складаються відповідні довідки.

 

9. Проведення інформування населення, оприлюднення інформації у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Білгород-Дністровської райдержадміністрації.

 

Щоквартально на офіційному веб-сайті розміщуються аналітичні дані  про кількість та тематику звернень громадян, які надійшли від громадян  до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

З метою посилення гласності в діяльності місцевих органів влади в місцевій газеті “Слово Придністров’я” запроваджена щотижнева рубрика “Районна державна адміністрація інформує”, де постійно надається інформація про розгляд питань на апаратних нарад, про результати проведення виїзних прийомів громадян головою райдержадміністрації, керівництвом облдержадміністрації у Білгород-Дністровському районі та інші.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 02.01.2018. № 2/А-2018 «Про заходи щодо висвітлення діяльності Білгород-Дністровської районної державної адміністрації на 2018 рік» затверджено графік проведення прес-конференцій в райдержадміністрації на 2018 рік.

 

  1. 10.                                                                                                                                                                                                Проведення „прямих телефонних ліній”.

 

Для оперативного реагування на запити та потреби громадян щотижня  проводяться “ прямі ” телефоні лінії за участю посадових осіб райдержадміністрації та  керівників районних організацій та служб з різних питань. Ведеться журнал реєстрації телефонних дзвінків громадян. Розпорядженням голови від 29.12.2017р. № 590/А-2017 «Про проведення Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у 2018 р.»  затверджено перелік тем, запропонованих для розгляду під час «прямих телефонних ліній» райдержадміністрації на 2018 рік.

В місцевій газеті “Слово Придністров’я” постійно друкуються оголошення про проведення “ прямої ” телефонної лінії в райдержадміністрації та про проведення виїзних прийомів громадян у сільських радах району.

 

 

  1. 11.                       Робота «телефону довіри».

 

При Білгород-Дністровському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  райдержадміністрації працює  служба  психологічної підтримки „Телефон Довіри” , яка надає консультації з різних питань.  Служба  «Телефон Довіри» працює щоденно з 8.00 до 17.00 крім вихідних. Консультацію надає спеціаліст - психолог, який має посвідчення про відповідний напрямок роботи, а саме телефонне консультування. Центром проводяться “гарячі” лінії з різних питань, де до роботи залучаються такі спеціалісти: юрист, нарколог, інфекціоніст, лікар - венеролог.  

         Окрім цього, головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 01.10.2015р. № 438/А-2015 «Про «гарячу» телефону лінію при Білгород – Дністровській районній державній адміністрації» , який працює у робочі та вихідні дні з 8.00 до 17.00 годин за номером 2-83-66. Ведеться журнал обліку дзвінків, які надходять на «телефон довіри».

Питання роботи зі зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.