Основні завдання відділу

Основними завданнями відділу є:

            1) ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності  Білгород-Дністровської районної державної адміністрації та складання і надання звітності;

            2) відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації  про  господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

            3) забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

            4) забезпечення  контролю  за  наявністю   і   рухом   майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

            5) запобігання     виникненню     негативних      явищ      у фінансово-господарській   діяльності,   виявлення   і  мобілізація внутрішньогосподарських резервів.