05.05.2015

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 7 квітня 2015 року № 30

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6

З метою підвищення ефективності здійснення візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю відомостей про виборців, які подаються органам ведення Державного реєстру виборців у порядку періодичного поновлення бази даних Державного реєстру виборців, відповідно до частини тринадцятої статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 - 13пунктом 8 статті 17частиною другою статті 27Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісіяпостановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6 "Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців" (із змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 6 грудня 2012 року № 2000, від 5 грудня 2013 року № 413) такі зміни:

1) додатки 1 - 7, 10, 13 - 16, 18, 21, 22 до постанови викласти в новій редакції (додаються);

2) у додатках 8, 9, 11, 12, 26 - 28 до постанови назву графи "Місце проживання із зазначенням адреси житла (згідно з відомостями про реєстрацію)" викласти в такій редакції:

"Відомості про зареєстроване місце проживання";

3) в Інструкції про заповнення форм подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, затвердженій зазначеною постановою:

у пункті 3.5 розділу 3 слова "місця проживання із зазначенням адреси житла виборця (особи) (згідно з відомостями про реєстрацію)" замінити словами "відомостей про зареєстроване місце проживання";

у розділі 4:

доповнити розділ новими пунктами 4.1 - 4.4 такого змісту:

"4.1. Форми 3.1, 3.4, 3.5, 7.2, 7.3, 9.1, 9.4, 9.5:

графа "Попереднє прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)" заповнюється з дотриманням вимог пункту 3.2 цієї Інструкції у разі наявності відомостей про попереднє прізвище та/або власне ім’я та/або по батькові виборця (особи).

4.2. Форми 3.1, 3.4, 7.1, 7.3, 8.1, 9.1, 9.4:

графа "Наявність документа, що підтверджує громадянство України" заповнюється за умови встановлення наявності документа, що підтверджує належність особи, відомості про яку подаються, до громадянства України, шляхом проставляння відмітки "Наявність встановлено".

4.3. Форма 3.4:

у графі "Звідки прибув" указуються відомості про адресу житла виборця, за якою було зареєстровано його попереднє місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

4.4. Форма 3.5:

у графі "Підстава зняття з реєстрації місця проживання" вказується назва документа, на підставі якого місце проживання особи знято з реєстрації;

у графі "Куди вибув" указуються відомості про адресу житла виборця, за якою буде зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

У зв’язку із цим пункти 4.1 - 4.9 вважати відповідно пунктами 4.5 - 4.13;

в абзаці другому пункту 4.5 слова "місця проживання із зазначенням адреси житла виборця (особи) (згідно з відомостями про реєстрацію)" замінити словами "відомостей про зареєстроване місце проживання";

в абзаці другому пункту 4.12 слова "місця проживання із зазначенням адреси житла (згідно з відомостями про реєстрацію)" замінити словами "відомостей про зареєстроване місце проживання", а слова "із зазначенням адреси його житла" виключити;

в абзаці другому пункту 4.13 слова "місця проживання із зазначенням адреси житла (до реєстрації за адресою закладу) вказуються відповідні відомості про місце проживання виборця із зазначенням адреси його житла" замінити словами "відомостей про зареєстроване місце проживання (до реєстрації за адресою закладу) вказуються відповідні відомості про адресу житла виборця, за якою було зареєстровано його місце проживання";

доповнити розділ новими пунктами 4.14, 4.15 такого змісту:

"4.14. Форма 9.4:

у графі "Відомості про останнє зареєстроване місце проживання в Україні" вказуються відомості про останнє місце проживання виборця в Україні, зареєстроване відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

4.15. Форма 9.5:

у графі "Відомості про зареєстроване місце проживання в Україні" вказуються відомості про місце проживання виборця в Україні, зареєстроване відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2015 року.

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній реєстраційній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНА