Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року

 

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2017 року № 169

Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року

З метою забезпечення однакового застосування на всій території України законодавства про місцеві вибори під час організації підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року, згідно з пунктом 1 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 1 – 3 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року (додається).

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству інформаційної політики України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству культури України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Державній архівній службі України, Державній казначейській службі України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній службі України з питань праці, Державній фіскальній службі України, обласним державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, органів ведення Державного реєстру виборців та відповідних територіальних виборчих комісій після їх утворення та сформування складу таких комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

 

 

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 31 серпня 2017 року № 169

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських,

селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів

29 жовтня 2017 року

 

 

№ з/п

Зміст заходу, визначений Законом України "Про місцеві вибори"  (далі – Закон)

Строк виконання заходу

Календарна дата

Суб’єкт виконання заходу

1

Подання до Центральної виборчої комісії відомостей щодо зареєстрованих політичних партій  (далі – партія) та їх місцевих організацій  із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій                                                                   (частина шоста статті 37 Закону)

Не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування

До 29 серпня включно

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян

2

Визначення на підставі відомостей Державного реєстру виборців розміру грошової застави для кожного багатомандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (з виборів міського голови)                                                                      (частина друга статті 44 Закону)

Не пізніш як за п’ятдесят сім днів до дня голосування

До 1 вересня включно

Центральна виборча комісія

3

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії розміру грошової застави для кожного багатомандатного, єдиного одномандатного виборчого округу (з виборів міського голови) та інформування відповідних територіальних виборчих комісій                                                                     (частина друга статті 44 Закону)

Невідкладно після визначення розміру грошової застави

 

Центральна виборча комісія

4

Офіційне оголошення Центральною виборчою комісією про початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів (далі – перші місцеві вибори) шляхом прийняття відповідного рішення                                                      
(частина восьма статті 15 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до початку виборчого процесу

До 3 вересня включно

Центральна виборча комісія

5

Оприлюднення рішення про оголошення початку виборчого процесу перших місцевих виборів у загальнодержавних засобах масової інформації
або в інший спосіб                                                 
(частина восьма статті 15 Закону)

Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення

 

Центральна виборча комісія

6

Визначення на підставі відомостей Державного реєстру виборців кількості територіальних, одномандатних виборчих округів, що мають бути утворені відповідними територіальними виборчими комісіями на територіях адміністративно-територіальних одиниць для організації перших виборів депутатів місцевих рад                                                                        (частина перша статті 17 Закону)

Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування

До 8 вересня включно

Центральна виборча комісія

7

Розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій відомостей про кількість територіальних, одномандатних виборчих округів на територіях адміністративно-територіальних одиниць для організації перших виборів депутатів місцевих рад                                                                (частина перша статті 17 Закону)

Невідкладно після визначення кількості виборчих округів

 

Центральна виборча комісія

ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ПЕРШИХ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ – 9 вересня

(за п’ятдесят днів до дня голосування)

(частина  п’ята статті 15 Закону)

8

Визначення та обладнання місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами)                                                                                                                        (частина четверта статті 56 Закону)

Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування

До 13 вересня включно

Місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування

9

Подання до районної виборчої комісії кандидатур до складу відповідних сільських, селищних, міських виборчих комісій для утворення та формування складу цих комісій у зв’язку з призначенням перших місцевих виборів                                                                 
(частина шоста статті 22, пункт 1
частини першої статті 93 Закону)

Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування

До 13 вересня включно

Районні організації партій, зазначені в частині другій статті 22 Закону

10

Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу сільських, селищних, міських виборчих комісій для утворення та формування складу цих комісій у зв’язку з призначенням перших місцевих виборів                                                                 
(абзац третій частини третьої статті 22, пункт 1 частини першої статті 93 Закону)                                  

Перед формуванням складу відповідних територіальних виборчих комісій

До 16 вересня включно

Районна виборча комісія

11

Утворення сільських, селищних,  міських виборчих комісій (далі – територіальна виборча комісія) та формування їх складу в зв’язку з призначенням перших місцевих виборів                                                                 
(частина  шоста статті 22,
пункт 1 частини першої статті 93 Закону)                                  

Не пізніш як за сорок два дні до дня голосування

До 16 вересня включно

Районна виборча комісія

12

Оприлюднення рішення про утворення територіальних виборчих комісій та їх склад у місцевих засобах масової інформації або в інший визначений відповідною комісією спосіб у зв’язку з призначенням перших місцевих виборів                      
(частина шістнадцята статті 22 Закону)                               

Не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення про формування складу комісій

 

Виборча комісія, яка утворила територіальні виборчі комісії та сформувала їх склад

13

Скликання першого засідання територіальної виборчої комісії                                   
(абзац другий частини третьої статті 20,
частини друга, третя статті 27 Закону)     

           

Не пізніш як на другий день з дня формування складу комісії

 

Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар територіальної виборчої комісії

14

Початок повноважень територіальної виборчої комісії у новосформованому складі                                          (абзац другий частини третьої статті 20 Закону)                                                                                                                                  

З моменту складання присяги більшістю від складу територіальної виборчої комісії, визначеного під час її формування, на засіданні цієї комісії

 

 

15

Складання єдиного кошторису доходів і видатків для підготовки та проведення перших місцевих виборів  
(частини четверта, шоста статті 69 Закону)

У триденний строк із дня сформування нового складу територіальної виборчої комісії

 

Територіальна виборча комісія

16

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації відомостей про розмір грошової застави та спеціальний рахунок, на який вона вноситься                                                                  (частина третя статті 44 Закону)

Протягом чотирьох днів з дня сформування нового складу комісії

 

Міська виборча комісія

17

Передача Центральній виборчій комісії відомостей про спеціальний рахунок, на який вноситься грошова застава, для розміщення на офіційному веб-сайті Комісії (частина третя статті 44 Закону)

Невідкладно після відкриття спеціального рахунку

 

Міська виборча комісія

18

Подання до кожної територіальної виборчої комісії відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці                                                                         (стаття 17 Закону)

Не пізніш як за сорок днів до дня голосування

До 18 вересня включно

Орган ведення Державного реєстру виборців

19

Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації                                                                             (абзац перший частини третьої статті 57 Закону)

Не пізніш як за сорок днів до дня голосування

До 18 вересня включно

Засоби масової інформації

20

Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на перших місцевих виборах                                                                                                                                 (частина перша статті 66 Закону)

Не пізніш як за сорок днів до дня голосування

До 18 вересня включно

Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку

21

Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів на перших місцевих виборах або про відмову в наданні такого дозволу                                                                   (частина друга статті 66 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання

 

Центральна виборча комісія

22

Видача представнику громадської організації копії рішення про надання дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу                                                                                (частина друга статті 66 Закону)

Не пізніш як наступного дня після дня прийняття відповідного рішення

 

Центральна виборча комісія

23

Утворення одномандатних виборчих округів для проведення перших виборів депутатів сільської, селищної ради                                                                                       (частина друга статті 17, пункт 2 частини  першої статті 93 Закону)

Не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування

До 20 вересня включно

Сільська, селищна виборча комісія

24

Утворення територіальних виборчих округів для проведення перших виборів депутатів міської ради (частина четверта статті 17, пункт 2 частини першої статті 93 Закону)

Не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування

До 20 вересня включно

Міська виборча комісія

25

Передача органу ведення Державного реєстру виборців на паперових носіях та в електронному вигляді рішення про утворення одномандатних, територіальних виборчих округів                                                                            (частина тринадцята статті 17 Закону)

Невідкладно після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів

 

Територіальна виборча комісія

26

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений виборчою комісією спосіб рішення про утворення одномандатних,  територіальних виборчих округів                                                                            (частина тринадцята статті 17 Закону)

Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів

 

Територіальна виборча комісія

27

Передача до Центральної виборчої комісії змісту рішення про утворення територіальних виборчих округів                                                                                   (частина чотирнадцята статті 17 Закону)

Невідкладно після отримання відповідного рішення

 

Орган ведення Державного реєстру виборців

28

Надсилання до Центральної виборчої комісії на паперових носіях рішення про утворення територіальних виборчих округів                                                                            (частина чотирнадцята статті 17 Закону)

 

 

Міська виборча комісія

29

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії змісту рішення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі                                                                                   (частина чотирнадцята статті 17 Закону)

 

 

Центральна виборча комісія

30

Подання до відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій                                                                                                                                                                                      (частина шоста статті 37 Закону)

Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування

До 23 вересня включно

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян

31

Подання до Центральної виборчої комісії копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у перших місцевих виборах разом з копією статуту партії                                                                                                                                                                                   (абзаци перший, другий частини першої статті 36 Закону)

Після початку виборчого процесу, але не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування

З 9 вересня до 23 вересня включно

Партії

32

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах                                                                                                                                                                                     (абзац третій частини першої статті 36 Закону)

Не пізніш як за тридцять чотири дні до дня голосування

До 24 вересня включно

Центральна виборча комісія

33

Повідомлення у письмовій формі відповідній територіальній виборчій комісії про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (далі – кандидати в депутати), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                    
(абзац перший частини п’ятої статті 37 Закону)

Не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції)

 

Відповідна місцева організація партії

34

Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах                                                                                     
(частини перша – третя статті 35, абзац перший частини першої статті 93 Закону)

Розпочинається за тридцять чотири дні до дня голосування

З 25 вересня

Місцева організація партії, зареєстрована в установленому законом порядку, з урахуванням обмежень частини другої статті 12 Закону,
громадяни України шляхом самовисування

35

Опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на перших місцевих виборах                                                                                   (частина третя статті 66 Закону)

Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування

До 28 вересня включно

Центральна виборча комісія

36

Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                               (частина друга статті 41, частина друга
статті 42, частина друга статті 43, абзац перший частини першої статті 93 Закону)

Закінчується за двадцять чотири дні до дня голосування

До 4 жовтня включно

Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії; кандидат у депутати, висунутий шляхом самовисування; кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутий шляхом самовисування

37

Подання до міської виборчої комісії заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати міської ради                                                      (частина сьома статті 41 Закону)

До прийняття рішення про  реєстрацію кандидатів у депутати

 

Особа, включена до виборчого списку кандидатів у депутати міської ради від місцевої організації партії

38

Повідомлення представника місцевої організації партії про надходження заяви особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати міської ради цієї місцевої організації партії,  про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати                                                                        (частина сьома статті 41 Закону)

Не пізніш як у триденний строк з дня отримання відповідної заяви

 

Відповідна міська виборча комісія

39

Прийняття рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації                                                                         (абзац перший частини дев’ятої статті 41,
абзац перший частини четвертої статті 42,
абзац перший частини четвертої статті 43 Закону)

Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування

До 5 жовтня включно

Територіальна виборча комісія

40

Надсилання (видача) копії рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації  представнику місцевої організації партії, від якої висунуто кандидата (кандидатів), відповідному кандидату або його довіреній особі                                           
(абзац другий частини дев’ятої статті 41,
абзац другий частини четвертої статті 42,
абзац другий частини четвертої статті 43, частина друга статті 46 Закону)

Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення

 

Територіальна виборча комісія

41

Видача посвідчення кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (в разі їх реєстрації) представнику місцевої організації партії, від якої висунуто кандидата (кандидатів), відповідному кандидату або його довіреній особі                                                           
(частина одинадцята статті 41, частина п’ята статті 42, частина п’ята статті 43 Закону)

У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію

 

Територіальна виборча комісія

42

Передача Центральній виборчій комісії інформації про виборчі списки кандидатів у депутати місцевих організацій партій із зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, включених до таких списків, а також відомостей про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                 (частина тринадцята статті 41,частина сьома статті 43 Закону)

Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування

До 7 жовтня включно

Міська виборча комісія

43

Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у визначений комісією спосіб                                                                      (частина тринадцята статті 41, частина восьма статті 42, частина сьома статті 43 Закону)

Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування

До 7 жовтня включно

Територіальна виборча комісія

44

Початок передвиборної агітації                                                                  (частина друга статті 54 Закону)

З дня, наступного за днем прийняття  відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата

 

Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

45

Подання до територіальної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок коштів власного виборчого фонду кандидата, а також з використанням обладнання, що йому належить                                                                                       (частина третя статті 56 Закону)

Не пізніш як через два дні після його виготовлення

 

Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

46

Повідомлення відповідній територіальній виборчій комісії про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити                                                                (частина шоста статті 70 Закону)

Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду

 

Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду

47

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію представника місцевої організації партії з правом дорадчого голосу (далі – представник) з доданими до неї документами                                                          (частина четверта статті 61 Закону)

Одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі

 

Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі

48

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії з доданими до неї документами                                                                                                 (частина восьма статті 61 Закону)

У будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії

 

Місцева організація партії, яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі

49

Реєстрація представника, уповноважених осіб місцевої організації партії та видача посвідчення                                                             (частини п’ята, дев’ята статті 61 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження документів про реєстрацію відповідного представника, уповноважених осіб місцевої організації партії

 

Відповідна територіальна виборча комісія

50

Звернення до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою та іншими документами про відкликання представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої                                                            (частина дванадцята статті 61 Закону)

У будь-який час до дня голосування

 

Керівний орган місцевої організації партії, який прийняв рішення про затвердження представника, уповноваженої особи

51

Звернення до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень відповідно представника, уповноваженої особи місцевої організації партії                                                                        (частина одинадцята статті 61 Закону)

У будь-який час до дня голосування

 

Представник, уповноважена особа місцевої організації партії

52

Прийняття рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та в разі подання документів прийняття рішення про реєстрацію іншої особи представником, уповноваженою особою.                                                                    Видача копії рішення представнику місцевої організації партії або надсилання на адресу керівного органу відповідної місцевої організації партії                                                                                                                         (частина тринадцята статті 61 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування – невідкладно

 

Відповідна територіальна виборча комісія

53

Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                                              (абзаци перший – третій частини третьої
статті 63 Закону)

Після реєстрації відповідного кандидата, але не пізніш як за три дні до дня голосування

 

Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

54

Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видача їм посвідчень                                                                                                                            (абзац четвертий частини третьої статті 63 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб

 

Відповідна територіальна виборча комісія

55

Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб                                                                          (частина сьома статті 63 Закону)

У будь-який час до дня голосування

 

Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

56

Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи                                                                                                                                                                            (частина восьма статті 63 Закону)

У будь-який час

 

Довірена особа кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

57

Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та у разі наявності відповідних документів і дотримання відповідного строку – прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою.                                                                                                                                                                 Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення                                                                                                                          (частина дев’ята статті 63 Закону)

Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування – невідкладно

 

Відповідна територіальна виборча комісія

58

Внесення до відповідної районної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій                                                                                                                               (частина четверта статті 23 Закону)

Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування

До 8 жовтня включно

Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі; кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі; кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

59

Інформування відповідних територіальних виборчих комісій про виявлення фактів порушення кандидатами вимог частин четвертої, п’ятої статті 35 Закону                                                                        (частина восьма статті 43 Закону)

Не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування

До 9 жовтня включно

Центральна виборча комісія

60

Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування                                                                                  (пункт 1 частини першої, пункт 1 частини другої статті 47 Закону)

У будь-який час після реєстрації  кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування

До 9 жовтня включно

Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

61

Звернення до територіальної виборчої комісії щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до рішення місцевої організації партії                                                                                                                               (пункт 2 частини першої, пункт 2 частини другої  статті 47 Закону)

У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за  дев’ятнадцять днів до дня голосування

До 9 жовтня включно

Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата

62

Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                    (частина третя статті 47 Закону)

Не пізніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування

До 10 жовтня включно

Відповідна територіальна виборча комісія

63

Видача копії рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                   (частина шоста статті 47 Закону)

Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата

 

Відповідна територіальна виборча комісія

64

Надсилання до Центральної виборчої комісії рішення, прийнятого відповідно до частин першої – п’ятої, восьмої статті 47 Закону                                               (частина дев’ята статті 47 Закону)

Негайно

 

Відповідна територіальна виборча комісія

65

Затвердження тексту виборчого бюлетеня з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови  
для голосування у відповідному виборчому окрузі
(далі – виборчий бюлетень)                                                                                                                             (абзац перший частини третьої статті 74 Закону)

Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування

До 11 жовтня включно

Територіальна виборча комісія

66

Ознайомлення з текстом виборчого бюлетеня                                                                (абзац другий частини третьої статті 74 Закону)

Протягом двох днів з дня прийняття рішення територіальної виборчої комісії про затвердження тексту виборчого бюлетеня

 

Суб’єкти відповідного виборчого процесу

67

Повідомлення районній виборчій комісії, яка утворює відповідні дільничні виборчі комісії, про місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій                                                                                   (пункт 1 частини першої статті 73 Закону)

Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи

68

Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій                                                                       (частина перша статті 23 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань

До 13 жовтня включно

Районна виборча комісія

69

Утворення дільничних виборчих комісій                                                                                                                               (абзац перший частини першої статті 23 Закону)

Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування

До 13 жовтня включно

Районна виборча комісія

70

Оприлюднення рішення про утворення дільничних виборчих комісій з відомостями про їх склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією                                                                                                                                                              (частина восьма статті 23 Закону)

Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничних виборчих комісій

 

Районна виборча комісія, яка утворила дільничні виборчі комісії

71

Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії                                                                                                                                   (частини друга, третя статті 27 Закону)   

Не пізніш як на другий день з дня утворення дільничної виборчої комісії

 

Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар дільничної виборчої комісії

72

Початок повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                                                             (абзац перший частини шостої статті 20 Закону)

З моменту складання присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного під час її утворення, на засіданні цієї комісії

 

 

73

Подання територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях                                                                               (абзац другий частини шостої статті 74 Закону)

Після виготовлення попередніх списків виборців

 

Орган ведення Державного реєстру виборців

74

Передача дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень                                                                                                                                                                                (абзац перший частини другої статті 30 Закону)

Не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування

До 15 жовтня включно

Орган ведення Державного реєстру виборців

75

Надання попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                           (частина перша статті 31 Закону)

Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

76

Передача дільничним виборчим комісіям рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                          (абзац третій частини третьої статті 74 Закону)

Не пізніше ніж за дванадцять  днів до дня голосування

До 16 жовтня включно

Територіальна виборча комісія

77

Визначення кількості виборчих бюлетенів                                                                                                                           (абзац перший частини шостої статті 74 Закону)

Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування

До 16 жовтня включно

Територіальна виборча комісія

78

Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно із статтею 3 Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я                                                                                                        (абзаци другий, третій частини першої                                       статті 34 Закону)

Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування

До 16 жовтня включно

Керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я

79

Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці                                                                                                                              (абзац другий частини першої статті 34 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 18 жовтня включно

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

80

Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців                                                                                              (частина дев’ята статті 34 Закону)

Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

81

Надання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                            (частина п’ята статті 34 Закону)

Наступного дня після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

82

Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення                                                                                                                    (пункт 4 частини другої статті 26, абзац перший частини другої статті 31, частина друга
статті 77 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 18 жовтня включно

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

83

Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій                                                                                                                (абзац другий частини першої статті 67 Закону)

Не пізніш як за десять днів до дня голосування

До 18 жовтня включно

Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України

84

Подання розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування                                                                   (абзац перший частини четвертої
статті 71 Закону )

За вісім днів до дня голосування

До 20 жовтня включно

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії

85

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування                                                       (абзац другий частини четвертої статті 71 Закону)

За п’ять днів до дня голосування

До 23 жовтня включно

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії

86

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування                                                                      (абзац перший частини шостої статті 71 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 23 жовтня включно

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

87

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб відомостей проміжного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону)

Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту

 

Відповідна територіальна виборча комісія

88

Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.                                                                   Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                                        (частини друга, четверта статті 67 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 23 жовтня включно

Центральна виборча комісія

89

Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови                                                                                                          (частина четверта статті 65 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 23 жовтня включно

Керівний орган місцевої організації партії, відповідний кандидат

90

Внесення до територіальної виборчої комісії  подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації                                                                                                    (частина шоста статті 66 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 23 жовтня включно

Громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (далі – громадська організація)

91

Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації або про відмову в реєстрації.                                                                           Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                           (частини четверта, шоста статті 65,
частини шоста, восьма статті 66 Закону)

У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача

 

Відповідна територіальна виборча комісія

92

Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації                                                                    (частина десята статті 65, частина дванадцята статті 66 Закону)

У будь-який час

 

Керівний орган місцевої організації партії, відповідний кандидат, громадська організація

93

Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень офіційного спостерігача                                                                        (частина одинадцята статті 65,
частина тринадцята статті 66 Закону)

У будь-який час

 

Офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації 

94

Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від місцевої організації партії, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації                                                                                                            (частина одинадцята статті 65,
частина тринадцята статті 66 Закону)

Після отримання відповідної заяви

 

Відповідна територіальна виборча комісія

95

Забезпечення виготовлення поліграфічним підприємством виборчих бюлетенів                                                    (пункт 2 частини першої, частина друга
статті 75 Закону)
                                                                                                                           

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 23 жовтня включно

Територіальна виборча комісія

96

Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                    (абзац другий частини третьої, частина п’ята
 статті 31 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 23 жовтня включно

Виборець

97

Розгляд заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців                                                                         (частина п’ята статті 31 Закону)

Протягом одного дня

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

98

Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії щодо передачі заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами (копіями документів)                                                                                                                            (частина шоста статті 31 Закону)

Невідкладно після прийняття відповідного рішення

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

99

Видача рішення виборчої комісії щодо передачі до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала таку заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву)                                                                                   (частина шоста статті 31 Закону)

Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

100

Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу   
(частина восьма статті 31 Закону)

Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування

До 23 жовтня включно

Виборець

101

Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів
(пункт 2 частини першої статті 75 Закону)                                                                                                         

Не пізніш як за чотири дні до дня голосування

До 24 жовтня включно

Територіальна виборча комісія

102

Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів                                                                                                                             (частина п’ята статті 75 Закону)

Не раніш як за три дні до дня голосування

Не раніше 26 жовтня

Територіальна виборча комісія

103

Передача до Центральної виборчої комісії копії рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня                                                                            (частина тринадцята статті 75 Закону)

Невідкладно після прийняття рішення

 

Відповідна територіальна виборча комісія

104

Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                                      (частини шоста, сьома статті 34 Закону)

Не пізніш як за два дні до дня голосування

До 26 жовтня включно

Виборець

105

Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці або виключення особи з нього                                                                           (частина дванадцята статті 34 Закону)

Невідкладно після внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

106

Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці                                                                           (частина друга статті 32 Закону)

Не пізніш як за два дні до дня голосування

До 26 жовтня включно

Орган ведення Державного реєстру виборців

107

Завершення передвиборної агітації                                                                                                                                                                                                                               (абзац перший частини другої статті 54 Закону)

О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування

О 24 годині 27 жовтня

 

108

Зняття передвиборних агітаційних матеріалів                                                                                                                                       (частина одинадцята статті 60 Закону)

З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню голосування

З 24 години 27 жовтня

Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

109

Подання до дільничної виборчої комісії письмової заяви виборця, написаної власноручно, з проханням забезпечити голосування за місцем перебування та довідки медичної установи про стан здоров’я                                                                                                                            (пункт 2 частини третьої, частина п’ята
статті 78 Закону)

До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування

До 20 години 27 жовтня

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно (особисто, поштою або через інших осіб)

110

Інформування дільничної виборчої комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування                                                                                                                                                                                                                                        (пункт 1 частини третьої статті 78 Закону)

До 12 години останньої суботи перед днем голосування

До 12 години 28 жовтня

Виборець (письмово або особисто), стосовно якого у списку виборців зазначено відмітку про постійну нездатність самостійно пересуватися

111

Внесення змін та уточнень до списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці                                                                                  (абзац перший частини першої статті 33 Закону)

До 18 години останньої суботи перед днем голосування

До 18 години 28 жовтня

Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці

112

Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення особи з нього                                        
(абзац другий частини першої статті 33 Закону)

Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців

 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

113

Оприлюднення рішення про зміни у складі територіальної, дільничної виборчої комісії                                                                                                                                  (частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23 Закону)

Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування

 

Виборча комісія, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, утворила дільничну виборчу комісію

114

Виготовлення витягу із списку виборців                                                                                                                                  (абзац перший частини другої статті 78 Закону)

В останній день перед днем голосування

28 жовтня

Дільнична виборча комісія

115

Надання витягу із списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                                                          (абзац другий частини другої статті 78 Закону)

Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців

 

Дільнична виборча комісія

ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 29 жовтня

(частина перша статті 77 Закону)

116

Інформування відповідної територіальної виборчої комісії про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування та кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування                                                                      (абзац третій частини шостої статті 77 Закону)

Перед початком голосування

До 8 години 29 жовтня

Дільнична виборча комісія

117

Передача відповідній територіальній виборчій комісії попередніх відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування                                                           (частина вісімнадцята статті 77 Закону)

Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години дня голосування

Після 20 години, але не пізніше 21 години
29 жовтня

Дільнична виборча комісія

118

Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів                                                                                                                               (частина восьма статті 70 Закону)

О 18 годині середи після дня голосування

О 18 годині 1 листопада

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду

119

Подання розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії остаточного фінансового звіту                                                                                  (абзац перший частини п’ятої статті 71 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після дня голосування

До 3 листопада включно

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії

120

Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів депутатів в одномандатному виборчого окрузі одного з рішень: про визнання депутата обраним у відповідному окрузі, про проведення повторного голосування, про визнання виборів у відповідному окрузі такими, що не відбулися                                                                                                               (частина друга статті 85 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня голосування

До 3 листопада включно

Сільська, селищна виборча комісія

121

Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів сільського, селищного, міського голови  одного з рішень: про визнання сільського, селищного, міського голови обраним, про проведення повторного голосування, про визнання виборів відповідного сільського, селищного, міського голови такими, що не відбулися                                                                                                               (частина четверта статті 85 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня голосування

До 3 листопада включно

Територіальна виборча комісія

122

Подання до відповідної територіальної виборчої комісії остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевої організації партії, кандидата                                                                     (абзац другий частини п’ятої, частина шоста статті 71 Закону)

Не пізніш як на сьомий день після дня голосування

До 5 листопада включно

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії.    Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

123

Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший, визначений відповідною територіальною виборчою комісією, спосіб відомостей остаточного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону)

Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту

 

Відповідна територіальна виборча комісія

124

Установлення результатів виборів у багатомандатному виборчому окрузі та складення протоколу про результати виборів                                                         (частина перша статті 86 Закону)

Не пізніш як на десятий день з дня голосування

До 8 листопада включно

Міська виборча комісія

125

Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського селищного, міського голови в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                                                                              (частина дванадцята статті 85 Закону)

Невідкладно після встановлення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

126

Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, виборців, а також органу ведення Державного реєстру виборців  про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування                                                            (частина друга статті 87 Закону)

Не пізніш як на другий день після прийняття відповідного рішення

 

Відповідна територіальна виборча комісія

127

Публікація у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, про обраного депутата, сільського, селищного, міського голову                                                                                                                                                                                  (частина дванадцята статті 85 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

128

Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування і результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному окрузі в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                                                                                 (частина дванадцята статті 86 Закону)

Невідкладно після встановлення результатів виборів

 

Міська виборча комісія

129

Публікація в друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів, рішення про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів, список обраних депутатів у багатомандатному окрузі                                                                                                                                                                                (абзац перший частини дванадцятої статті 86 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів

 

Міська виборча комісія

130

Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації                                                                                                     (абзац перший частини першої статті 88 Закону)

Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

131

Припинення повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                     (абзац другий частини шостої статті 20 Закону)

Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

 

132

Повернення не використаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів                                                                                                                     (частина восьма статті 69 Закону)

Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Відповідна територіальна виборча комісія

133

Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, передбачених для підготовки та проведення виборів                                                                                                             (частина дев’ята статті 69 Закону)

У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

134

Закриття рахунку виборчого фонду                                                                                                                                              (частина дев’ята статті 70 Закону)

На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду

135

Інформування відповідної ради про результати виборів                                                                                                                (частина дванадцята статті 85,
частина дванадцята статті 86 Закону)

На першому пленарному засіданні відповідної ради

 

Територіальна виборча комісія

136

Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи                                                                                                                                       (частина перша статті 101 Закону)

Після офіційного оприлюднення результатів виборів

 

Територіальна виборча комісія

 

 

Секретар

Центральної виборчої комісії                                                                                          Т. ЛУКАШ