03.04.2018

Міністерство юстиції презентувало Карту проекту «Я МАЮ ПРАВО!»

Директоратом з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності розроблено Карту загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», яка містить інформацію про мережі партнерських організацій, що спільно з Міністерством юстиції та Координаційним центром з надання правової допомоги беруть участь у реалізації проекту:

Мережа хабів громадянського суспільства – проект Програми розвитку ООН «Громадянське суспільство для розвитку демократії та прав людини в Україні», спрямований на підвищення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства в Україні задля посилення їхнього впливу на процеси реформ у сферах демократизації та прав людини, а також на розбудову інклюзивного, демократичного врядування на основі прав людини через посилення їхньої спроможності, кращу координацію дій та мережеву співпрацю. Проект впроваджується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Мережа правового розвитку - коаліція громадських організацій, які розвивають територіальні громади через надання безоплатної правової допомоги. На сьогодні спілка об’єднує 23 організації у 14 регіонах України. Ці організації, на базі яких створені офіси Мережі, надають населенню базову інформацію з правових питань, активно співпрацюють з місцевим самоврядуванням для розв’язання індивідуальних проблем та для захисту суспільних інтересів, впроваджують альтернативні способи вирішення конфліктів, розвивають громади та лідерство.

Асоціація юридичних клінік - громадське об’єднання, діяльність якого спрямована на розвиток юридичної клінічної освіти та розбудову мережі юридичних клінік. Місією Асоціації юридичних клінік України є забезпечення функціонування якісних юридичних клінік у системі вищої юридичної освіти України. Юридичний клінічний рух забезпечує системну підготовку юристів, готових до практичної професійної діяльності, тим самим сприяючи утвердженню в українському суспільстві верховенства права, доступу до правосуддя та підвищення рівня правової культури.

IREX - мережа бібліотек у громадах по всій території України в рамках проекту ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні». Проект ПУЛЬС направлений на посилення спроможності громад, надання можливостей для їхнього формування та подальшого стабільного розвитку. Робота IREX в цьому проекті спрямована на інформування та залучення громадськості до процесу реформ децентралізації.

Провайдери безоплатної правової допомоги та громадські організації відіграють важливу роль у реалізації проекту.

Завдяки залученню системи безоплатної правової допомоги ми реалізуємо повний цикл "знання [прав] - дія - захист", адже в більшості випадків саме знання своїх прав та розуміння, до кого слід звернутися, аби вирішити правову проблему, безпосередньо впливає на результат.

Ми простежуємо весь рух за маршрутом "особа дізналась про права" - "особа звернулась за консультацією" - "особа отримала правову допомогу" - "право відновлено/захищено".

Об’єднання зусиль усіх провайдерів правової допомоги шляхом мережування правопросвітницької діяльності та доступу до безоплатної правової допомоги передбачає:

- використання потенціалу провайдерів правової допомоги,

- посилення правової спроможності територіальних громад,

- формування зворотнього зв’язку,

- визначення правових потреб населення,

- налагодження комунікації між провайдерами безоплатної правової допомоги та кінцевими споживачами.

Переконані, що спільними зусиллями ми зможемо досягти кінцевої мети – більше громадян України знають і захищають свої права!

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ministerstvo-yusticiyi-prezentuvalo-kartu-proektu-ya-mayu-pravo