ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу з питань економічного розвитку районної державної адміністрації

 Загальні положення

 Начальник відділу (далі – начальник) відділу з питань економічного розвитку забезпечує виконання заходів в районній державній адміністрації щодо реалізації державної політики у сфері економіки, інвестиційної діяльності, ціноутворення підприємництва, торгівлі та побутових послуг, житлово – комунального господарства та благоустрою, транспорту і зв’язку.

Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу.

Начальник відділу  по розподілу підпорядковується голові  райдержадміністрації.

Начальник відділу керується: Конституцією України, Законами України, іншими нормативними  актами України, Регламентом районної державної адміністрації, розпорядчими документами обласної та районної державних адміністрацій і Положенням про відділ з питань економічного розвитку районної державної адміністрації, а також дорученнями голови. 

      Кваліфікаційні вимоги - вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

Завдання та обов’язки

            Начальник відділу з питань економічного розвитку районної державної адміністрації:

-       Організовує роботу відділу, розподіляє обов’язки між головними спеціалістами відділу, очолює та контролює їх роботу.

-       Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та закріплених за відділом показників.

-         Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу.

-          Готує проекти розпоряджень за напрямами  діяльності відділу.

-         Відповідає за своєчасне та якісне виконання завдань, покладених на відділ;

-         дотримання законності під час виконання службових обов’язків;

-         дотримання вимог нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

-         внутрішній порядок, стан і збереження технічних засобів, виконання заходів техніки безпеки та пожежної безпеки.

-         Звітує перед керівництвом про виконання основних заходів службової діяльності відділу.

-         Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими органами державної влади, їх структурними підрозділами, органами виконавчої влади підприємствами, установами, організаціями, органами державного нагляду і контролю з питань, що входять до компетенції відділу.

-         Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності відділу, готує за ними проекти відповідних рішень.

-          Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

-         Подає пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації підлеглих.

-          Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.

-          Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

-          Забезпечує дотримання посадових осіб відділу чинного законодавства України.

-         Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

-         Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

 

Права

 

-         Начальник відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

-         Начальник відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

-         Начальник відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

-         Начальник відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

-         Начальник відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

-         Начальник відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

-          Начальник відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

-         Начальник відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

-         Начальник відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

 

Відповідальність

 

-         Начальник відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

-         Начальник відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

-         Начальник відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

-         Начальник відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

-         Начальник відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

-          

Спеціалізація

 

-         Має право: за дорученням голови  представляти відділ в органах державної влади, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

-         організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень;

-         у встановленому порядку готувати запити щодо отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань;

-         вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури та діяльності відділу;

-         надавати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

Взаємовідносини за посадою

       Начальник відділу під час виконання своїх завдань  та обов’язків взаємодіє з:

-        Департаментами та Агентствами обласної державної адміністрації;

-        Управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами та територіальними структурами  районної державної адміністрації;

-        органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;

-        відділом статистики у місті  Білгород – Дністровському;

-        підприємств, установ та організацій за погодженням їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.