Пріоритетні напрямки діяльності на 2018 рік

Житлово-комунальне господарство

 • Пріоритетні напрямки на 2018 рік: 
 •  забезпечення населення якісною питною водою;
 •  відновлення систем питного водопостачання, які перебувають у неробочому стані;
 •  першочергове будівництво та реконструкція централізованих систем питного водопостачання та водовідведення в сільських населених пунктах району, а саме в селах Стара Царичанка, Нове.
 • реконструкція та розширення водопровідно- каналізаційних споруд  в селах району – Шабо, Староказаче, Бритвка;
 • модернізація та переоснащення існуючих систем питного водопостачання та водовідведення із застосуванням енергозберігаючих технологій та обладнання;
 •  впровадження компактних установок доочищення питної води в населених пунктах де для питних потреб використовується підземна вода не кондиційної якості – с. Петрівка, с. Олексіївка;
 •  розширення використання підземних вод для питного водопостачання населення та створення резервних джерел водопостачання населених пунктів на випадок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
 • проведення науково-технічних конференцій та нарад з питань впровадження сучасних технологій та обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення області.
 • Ключові кроки на 2018 рік: 
  •  створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури;
  • реконструкція системи водопостачання та водовідведення Білгород – Дністровського району відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури;
  • матеріально-технічний розвиток водопровідно-каналізаційного господарства сіл районувідділ житлово-комунального господарства та інфраструктури;;
  • проведення науково-технічних конференцій та нарад з питань впровадження сучасних технологій та обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення районувідділ житлово-комунального господарства та інфраструктури;.
  • Очікувані результати:
   • ремонт та реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж;
   • ремонт та реконструкція водопровідних та каналізаційних насосних станцій;
   • будівництво артезіанських свердловин для питного водопостачання;
   • ремонт та реконструкція водонапірних башт;
   • встановлення систем доочищення питної води.

Розвиток транспортної інфраструктури:

 
Пріоритетні напрямки на 2018 рік:

ð забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг;

ð  підвищення ефективності державного управління у галузі транспорту;

ð розвиток транспортної інфраструктури;

ð оновлення рухомого складу транспорту;

ð поліпшення інвестиційного клімату;

ð забезпечення безпеки транспортних процесів;

ð підвищення екологічності та енергоефективності транспортних засобів.

 Ключові кроки на 2018 рік:

-           будівництво та реконструкція автомобільних шляхів (Н-33 «Одеса - Монаши»,

Р-72 «Б-Дністровський – КПП Староказаче», Т16-10

« Одеса – Б-Дністровський – Жовтий Яр»);

-         підвищення обсягу автотранспортних перевезень на 20% та надходжень до

-          місцевого бюджетів.

 

Очікувані результати:
 • Ø збільшення обсягів перевезень (відправлень) пасажирів усіма видами транспорту до 5,2 млн. пас.

 

Дорожньо-транспортне господарство

 

Пріоритетні напрямки на 2018 рік:

 забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, поліпшення експлуатаційного стану доріг,

 реконструкція і капітальний ремонт автодоріг  національного, регіонального та комунального значення з доведенням їх параметрів до нормативних вимог.

 Ключові кроки на 2018 рік:

 ремонт автомобільної дороги загального    користування    державного    значення    Н-33     «Одеса     —     Монаші» – Служба автомобільних доріг в Одеській області;

 ремонт автомобільної дороги Т16-10 «Одеса – Б-Дністровський – Жовтий Яр» – Служба автомобільних доріг в Одеській області.

 Очікувані результати:

 • поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулиць та доріг та приведення їх у відповідність з вимогами нормативних документів;
 • поліпшення умов транспортного (в т.ч. автобусного) сполучення в населених пунктах;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів за рахунок направлення коштів місцевих бюджетів на ремонт доріг загального користування;
 • залучення небюджетних джерел фінансування - коштів інвесторів для виконання робіт з ремонту вулиць та доріг комунальної власності, доріг загального користування;
 • зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, особливо з тяжкими наслідками;
 • забезпечення необхідною та якісною транспортною інфраструктурою існуючих туристичних маршрутів, що сприятиме підвищенню туристичної привабливості району;
 • зниження транспортних витрат у вартості товарів та послуг;
 • створення додаткових робочих місць в дорожньому господарстві, в дорожньо - будівельних організаціях, в сфері надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів;
 • забезпечення об’єктів транспортної інфраструктури умовами доступності для усіх категорій населення.
 •  

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 

Основними заходами на 2018 рік з енергоефективності та енергозбереження в Білгород – Дністровському районі є забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері району, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

 Пріоритетні напрямки на 2018 рік:

 скорочення витрат на використання енергоресурсів;

 стимулювання виробництва енергії з відновлювальних джерел;

 створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту  в установах та закладах бюджетної та соціальної сфери району;

 впровадження енергозберігаючих заходів та енергоефективного обладнання;

  розробка механізмів комплексного використання паливно-енергетичних ресурсів;

 оптимізації використання підприємствами теплоенергетики паливно- енергетичних ресурсів, зокрема збільшення частки нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії за рахунок установлення теплових насосних установок, для вироблення теплової, електричної енергії

 підвищення мотивації до створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

 Ключові кроки на 2018 рік:

  споживання місцевих видів палива (відходи деревини, солома, пелети та інше) – відділ житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації;

проведення робіт з модернізації та реконструкції котелень – бюджетні заклади району;

 

 

 

Очікувані результати:

 • Ø створенню умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для здійснення енергозберігаючих та енергоефективних проектів/заходів;
 • Ø впровадження технічних та організаційних заходів щодо зниження витрат бюджету на енергоносії;
 • Ø впровадження системи стимулювання ощадного використання енергоресурсів на всіх рівнях;

 

 

Природокористування та безпека життєдіяльності людини:

-         підвищення рівня безпеки в районі;

-         охорона довкілля та збереження природного потенціалу району;

-         підвищення                       енергоефективності   та    використання         відновлювальних джерел енергії.