Звіт про дорожньо-мостове господарство за 2017 рік

Показники

Код

рядка

За звітний рік

За поперед-ній рік

А

Б

1

2

Розділ 1. Вулично-дорожня мережа

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі – всього, км

01

987,93

987,93

з неї:

мережі з твердим покриттям

02

208,3

201,2

мережі з удосконаленим покриттям

03

486,1

493,2

мережі, обладнаної закритою дощовою каналізацією

04

-

-

освітлюваної вулично-дорожньої мережі

05

503,62

503,62

тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям

06

-

-

велосипедних доріжок з твердим покриттям

07

-

-

набережних річок, озер, водосховищ, заток, морів в межах населених пунктів

08

-

-

   у тому числі:

   укріплених берегів, дамб

09

-

-

Загальна площа вулично-дорожньої мережі – всього, млн. м2

10

5062,49

5062,49

з неї:

мережі з твердим покриттям

11

1131,7

1170,75

мережі з удосконаленим покриттям

12

2277,66

2238,61

тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям

13

-

-

велосипедних доріжок з твердим покриттям

14

-

-

майданів, площ

15

-

-

вуличних автомобільних паркінгів

16

-

-

   у тому числі:

   обладнаних інженерними та допоміжними спорудами

17

-

-

 

Загальна кількість мостів та шляхопроводів – всього, од.

18

59

59

у тому числі:

автомобільних мостів

19

59

59

пішохідних мостів

20

-

-

шляхопроводів

21

-

-

Загальна протяжність мостів та шляхопроводів – всього, км

22

0,596

0,596

у тому числі:

автомобільних мостів

23

0,596

0,596

пішохідних мостів

24

-

-

шляхопроводів

25

-

-

Загальна кількість мостів та шляхопроводів, які не забезпечують безпеку руху – всього, од.

26

-

-

Загальна кількість тунелів транспортних та пішохідних – всього, од.

27

-

-

у тому числі:

транспортних тунелів

28

-

-

підземних пішохідних переходів

29

-

-

Загальна площа тунелів транспортних та пішохідних – всього, тис. м2

30

-

-

у тому числі:

транспортних тунелів

31

-

-

підземних пішохідних переходів

32

-

-

Загальна кількість тунелів транспортних та пішохідних, які не забезпечують безпеку руху – всього, од.

33

-

-

 

Витрати на утримання об’єктів дорожньо-мостового господарства – всього, тис. грн.

 

34

-

-

у тому числі:

матеріальні витрати

35

-

-

витрати на оплату праці

36

-

-

відрахування на соціальні заходи

37

-

-

амортизація основних засобів

38

-

-

інші операційні витрати

39

-

-

Кредиторська заборгованість –  всього, тис. грн.

40

-

-

у тому числі прострочена кредиторська заборгованість із виплати

заробітної плати на 31 грудня

41

-

-

Дебіторська заборгованість – всього, тис. грн.

42

-

-

Кількість проведених процедур тендерних закупівель на виконання робіт, послуг у сфері дорожньо-мостового господарства, од.

43

-

-

Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня, осіб

44

-

-

Організаційно-правова форма господарювання (потрібне позначити ü):

комунальна

45

-

-

приватна

46

-

-

інші організаційно-правові форми господарювання

47

-

-

Розділ 4. Ремонтно-будівельні роботи

Показники

Код рядка

Площа, тис. м2

Вартість робіт, тис. грн.

за

звітний рік

за попередній рік

за

звітний рік

за попередній рік

А

Б

1

2

3

4

Будівництво та реконструкція вулиць і доріг

48

-

-

-

-

Капітальний ремонт вулиць і доріг

49

-

-

-

-

Поточний ремонт вулиць і доріг

50

65,490

24,79

5637,36

1634,2

Будівництво та реконструкція мостів і шляхопроводів

51

-

-

-

-

Капітальний ремонт мостів і шляхопроводів

52

-

-

-

-

 

Поточний ремонт мостів і шляхопроводів

53

-

-

-

-

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Відомості про підприємства

(заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій)

 

 

 

Показники

Код рядка

Кількість підприємств, одиниць

Облікова кількість штатних працівників

на 31 грудня, осіб

за

звітний рік

за попередній рік

звітного року

поперед-нього року

А

Б

1

2

3

4

Підприємства, що здійснюють діяльність у сфері утримання об’єктів дорожньо-мостового господарства – всього

54

1

1

1

1

у тому числі:

комунальні

55

-

-

-

-

приватні

56

-

-

-

-

інших організаційно-правових форм господарювання

57

1

1

1

1

             

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та інфраструктури                                                              Г.В. Добрєва