Звіт про поводження з твердими побутовими відходами за 2017 рік

Розділ 1. Збирання та перевезення твердих побутових відходів (ТПВ)

 

Тверді побутові відходи та їх компоненти, які збираються роздільно

Номер рядка

 

Обсяги збирання

Обсяги перевезення - всього

 

у тому числі на:

 

 

заготівель-ні пункти вторинної сировини

сміттєпе-реробні підприємства

ділянки компос-тування

сміттєспа-лювальні

заводи

 

полігони (звалища)

 

 

м3

т

м3

т

м3

т

м3

т

м3

т

м3

т

м3

т

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Змішані ТПВ                                                                                                                            

01

116471

26598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116471

26598

 

Великогабаритні ТПВ

02

4419

1064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4419

1064

 

Макулатура (картон, папір)

03

1105

266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1105

266

 

Полімери (плівка, пакети, ПЕТ пляшки і коробки, пластмаса тощо)

04

16571

3991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16571

3991

 

Упаковка Тетра Пак та інша (комбінована, багатошарова)

05

18781

4523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18781

4523

 

Метали (чорні, кольорові)

06

3314

798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3314

798

 

Скло (склотара, склобій)

07

27618

6652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27618

6652

 

Текстиль (синтетичний, натуральний, змішаний)

08

1100

265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

265

 

Органічні компоненти, які здатні до біологічного розкладання (харчові відходи, відходи рослинного походження тощо)

09

37563

9039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37563

9039

 

Електричне та електронне обладнання

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небезпечні компоненти

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

13

110471

26598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110471

26598

                                                                                               

 

 

 

 

 

Розділ 2.  Перероблення та/або утилізація твердих побутових відходів (ТПВ)

 

Тверді побутові відходи та їх компоненти, які перероблюються та/або утилізуються на об'єктах поводження з ТПВ

Номер рядка

 

Обсяги надходження  

на перероблення та/або утилізацію

Обсяги відходів після  сортування та відібраних сировинно цінних компонентів

 

Вироблено енергії

Обсяги неперероблювано-го, залишку - всього

у тому числі, який перевезено на:

електричної, кВт

теплової, ккал

сміттєспалювальний завод (установку)

полігон (звалище) для захоронення

м3 

т 

м3 

т

м3

т

м3

т

м3

т

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змішані ТПВ                                                                                   

01

110471

26598

 

 

 

 

 

 

 

 

110471

26598

Великогабаритні ТПВ

02

4419

1064

 

 

 

 

 

 

 

 

4419

1064

Макулатура (картон, папір)

03

1105

266

 

 

 

 

 

 

 

 

1105

266

Полімери (плівка, пакети, ПЕТ пляшки і коробки, пластмаса тощо)

04

16571

3991

 

 

 

 

 

 

 

 

16571

3991

Упаковка Тетра Пак та інша (комбінована, багатошарова)

05

18781

4523

 

 

 

 

 

 

 

 

18781

4523

Метали (чорні, кольорові)

06

3314

798

 

 

 

 

 

 

 

 

3314

798

Скло (склотара, склобій)

07

27618

6652

 

 

 

 

 

 

 

 

27618

6652

Текстиль (синтетичний, натуральний, змішаний)

08

1100

265

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

265

Органічні компоненти, які здатні до біологічного розкладання (харчові відходи, відходи рослинного походження тощо)

09

37563

9039

 

 

 

 

 

 

 

 

37563

9039

Електричне та електронне обладнання

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небезпечні компоненти

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відходи зеленого господарства

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

14

110471

26598

 

 

 

 

 

 

 

 

110471

26598

 

 

 


Розділ 3.  Захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) на полігонах (звалищах)

 

Тверді побутові відходи та їх компоненти, які захоронюються на об'єктах поводження з ТПВ

Номер рядка

 

Обсяги захоронення на полігоні (звалищі)  –  всього

у тому числі:

від початку експлуатації полігону (звалища)

за звітний період

м3

т

м3

т

м3

т

А

Б

1

2

3

4

5

6

Змішані ТПВ                                                                                   

01

110471

26598

 

 

110471

26598

Великогабаритні ТПВ

02

4419

1064

 

 

4419

1064

Неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований, піролізний, золошлаковий тощо)

03

106052

25534

 

 

106052

25534

Відходи зеленого господарства

04

 

 

 

 

 

 

Вуличний змет

05

 

 

 

 

 

 

Будівельні відходи

06

 

 

 

 

 

 

Промислові відходи 3 класу небезпеки

07

 

 

 

 

 

 

Промислові відходи 4 класу небезпеки

08

 

 

 

 

 

 

Інші

09

 

 

 

 

 

 

Всього

10

110471

26598

 

 

110471

26598

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                   

Розділ 4. Моніторинг поводження з ТПВ

 

Найменування показників

 

Номер рядка

Одиниця виміру

Кількість

А

Б

В

 

Загальна кількість полігонів та звалищ, всього,

у тому числі:

-          перевантажених

-          які не відповідають нормам екобезпеки

01

 

одиниць

 

 

34

-

-

Закриті полігони та звалища, які не діють

-          кількість

-          площа

02

одиниць

-

га

-

Загальна площа полігонів та звалищ, всього,

у тому числі:

-          перевантажених

-          які не відповідають нормам екобезпеки

03

га

 

 

64,1

-

-

Потреба у нових полігонах

-          кількість

-          площа

04

одиниць

-

га

-

Кількість твердих побутових відходів, зібраних та перевезених підприємствами, всього,

з них:

-          комунальними

-          з часткою комунальної власності

-           приватними;

05

млн. м3

 

 

0,1581

0,0445

-

0,1136

Процент охоплення населення послугами зі збирання  ТПВ

06

%

100

Кількість твердих побутових відходів, захоронених на полігонах та  звалищах, всього,

з них:

-          комунальних

-          з часткою приватної власності

-          приватних

07

млн. м3

 

0,1581

0,0445

-

0,1136

Кількість підприємств та чисельність працюючих у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), всього,

з них:

-          комунальні

-          з часткою комунальної власності

-          приватні

08

од./ чол.

 

 

 

3/5

3/5

 

 

Кількість сміттєвозів на підприємствах, всього,

з них:

-          комунальних

-          з часткою комунальної власності

-          приватних

09

одиниць

 

 

3

3

-

-

Зношеність спецавтотранспорту   

10

%

78

 Паспортизація полігонів і звалищ:

-          потреба

-          фактично паспортизовано у звітному періоді

11

одиниць

 

 

 

4

0

Загальна кількість полігонів і сміттєзвалищ, які підлягають рекультивації:

-          потреба

-          фактично рекультивовано у звітному періоді

 12

 

одиниць

 

1

-

Загальна кількість полігонів і сміттєзвалищ, які підлягають санації:

-          потреба

-          фактично сановано у звітному періоді

13

одиниць

 

 

-

-

Несанкціоновані сміттєзвалища

-          кількість

-          площа

-          орієнтовні обсяги  ТПВ

з них ліквідовані у звітному періоді:

-          кількість

-          площа

-          орієнтовні обсяги  ТПВ

14

 

одиниць

 

231

га

-

млн. м3

0,000411

одиниць

 

231

га

-

млн. м3

0,000411

 

 


А

Б

В

1

Кошти спрямовані на розвиток сфери поводження з ТПВ:

-          будівництво нових полігонів

-          реконструкцію полігонів

-          оновлення парку спецавтотранспорту

-          оновлення контейнерного парку

-          інші витрати

15

тис. грн.

-

-

-

-

-

Джерела фінансування, спрямовані на розвиток сфери поводження з ТПВ:

-          державний бюджет

-          місцевий бюджет

-          кредити

-          інші джерела фінансування

16

тис. грн.

 

-

-

-

-

-

Дотація з бюджету:

-          за розрахунками підприємства

-          у межах ліміту, затвердженого бюджетом

-          фактично одержана

17

тис. грн.

 

-

-

-

Сума пільг населенню:

-          за розрахунками підприємств

-          з неї фактично відшкодовано

-          % відшкодування

18

тис. грн.

-

-

%

-

Кредиторська заборгованість, всього,

у тому числі:

-          з оплати праці

19

тис. грн.

 

 

-

-

Дебіторська заборгованість, всього

у тому числі:

-          населення

-          бюджетних організацій, з них:

-      державного бюджету

-      місцевих бюджетів


 20

тис. грн.

 

 

-

-

-

-

-

Обсяг реалізації послуг, всього без ПДВ,

 у тому числі:

-          населенню

-          сума нарахованих субсидій

-          бюджетних організацій, з них:

-      державного бюджету

-      місцевих бюджетів

21

тис. грн.

 

 

 

329,5

296,6

-

32,9

-

32,9

Обсяг сплачених послуг, всього без ПДВ

у тому числі:

-          населенням

-          фактично одержаними субсидіями

-          бюджетних організацій, з них:

-      державного бюджету

-      місцевих бюджетів

22

тис. грн.

 

 

 

329,5

296,6

-

32,9

-

32,9

Середній затверджений тариф на поводження з ТПВ (включає всі витрати на збирання, перевезення, перероблення, утилізацію, захоронення):

 

 

 

 

-          для населення

-          для бюджетних організацій

-          для інших споживачів послуг

23

грн./ м3

 

всього

захоро-нення

17,1

15,50

66,7

-

69,97

-

 

 

 

Начальник відділу житлово – комунального

господарства  та інфраструктури                                                              Г.В. Добрєва