Звіт про зелене господарство за 2017 рік

Показники

Код

рядка

За

звітний рік

За

попередній рік

А

Б

1

2

Розділ 1. Зелені насадження

Загальна площа зелених насаджень, га

01

7085,3

7085,3

Площа зелених насаджень, уражених фітозахворюваннями – всього, м2

02

-

-

у тому числі:

квітковими паразитами та напівпаразитами

03

-

-

мікозами (грибами)

04

-

-

ентомошкідниками

05

-

-

Площа зелених насаджень загального користування, охоплених доглядом, га

06

784,76

784,76

Площа зелених насаджень загального користування – всього, га

07

787,79 

787,79

у тому числі:

парки культури та відпочинку

08

29,33

29,33

парки міські, районні, сади житлових районів при житлових будинках

09

-

-

сквери

10

25,29

25,29

набережні та бульвари

11

8,9

8,9

гідропарки, лугопарки, лісопарки

12

 

 

інші об'єкти благоустрою

13

728,2

728,2

Витрати на утримання зелених насаджень загального  користування – всього, тис.грн.

 

14

926,45

452,3

у тому числі:

матеріальні витрати                         

15

926,45

452,3

витрати на оплату праці

16

-

-

відрахування на соціальні заходи

17

-

-

амортизація

18

-

-

інші операційні витрати

19

-

-

Кредиторська заборгованість –  всього, тис.грн.

20

-

-

  у тому числі з оплати праці

21

-

-

Дебіторська заборгованість – всього, тис.грн.

22

-

-

Площа зелених насаджень обмеженого користування – всього, га

23

2578,94

2578,94

у тому числі на території:

житлових районів та мікрорайонів

24

2496,1

2496,1

дошкільних установ

25

7,1

7,1

закладів освіти

26

7,9

7,9

закладів охорони здоров'я

27

16,8

16,8

промислових підприємств

28

18,6

18,6

інші

29

32,4

32,4

Площа зелених насаджень спеціального призначення – всього, га

30

3281,37

3281,37

у тому числі насадження:

вздовж вулиць

31

58,48

58,48

санітарно-захисних зон

32

2777,55

2777,55

інші

33

445,39

445,39

Площа міських лісів, га

34

-

-

Розділ 2. Насінництво

Загальна площа під насінництво, га

35

-

-

Реалізація насіння квітів, кг

36

-

-

Реалізація насіння газонних трав, т

37

-

-

Розділ 3. Розсадництво-

Загальна площа під розсадництво, га

38

-

-

Реалізація посадкового матеріалу – всього, тис.шт.

39

-

-

  у тому числі саджанців дерев

40

-

-

Розділ 4. Квітникарство

Інвентарна площа оранжерей (теплиць), га

41

-

-

Реалізація розсади квітів, тис.шт.

42

-

-

Реалізація насіння квітів, які вирощені в закритому ґрунті, кг

43

-

-

Розділ 5. Загальна інформація

Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня, осіб

44

-

-

Організаційно-правова форма господарювання  (потрібне позначити ü) :

комунальна

45

ü

ü

приватна

46

-

-

інші організаційно-правові форми господарювання

47

-

-

Розділ 6.

(заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій)

 

Показники

Код рядка

Кількість підприємств, одиниць

Облікова кількість штатних працівників

на 31 грудня, осіб

 

за

звітний рік

за попе-редній рік

звітного року

попереднього року

 

А

Б

1

2

3

4

 

Підприємства, що здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень територій загального користування  – всього

48

*-

-

-

 

 

у тому числі:

комунальні 

49

-

-

-

-

 

приватні

50

-

-

-

-

 

інших організаційно-правових форм господарювання

51

 

-

-

-

 

Підприємства, які вирощують насіння квіткових культур відкритого ґрунту та газонних трав, що використовуються при утриманні територій загального користування – всього

52

*-

-

-

-

 

у тому числі:

комунальні 

53

-

-

-

-

 

приватні

54

-

-

-

-

 

інших організаційно-правових форм господарювання

55

-

-

-

-

 

Підприємства, які вирощують садивний матеріал квітково-декоративних рослин, що використовуються при утриманні територій загального користування – всього

56

*-

-

-

-

 

у тому числі:

комунальні 

57

*-

-

-

-

 

приватні

58

-

-

-

-

 

інших організаційно-правових форм господарювання

59

-

-

-

-

 

Підприємства, які вирощують розсаду квітів, насіння квіткових культур закритого ґрунту, що використовуються при утриманні територій загального користування – всього

60

-

-

-

-

 

у тому числі:

комунальні 

61

-

-

-

-

 

приватні

62

-

-

-

-

 

інших організаційно-правових форм господарювання

63

-

-

-

-