Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів за 2017 рік

 

Показники

Код

рядка

За звітний рік

За поперед-ній рік

 

А

Б

1

2

 

Розділ 1. Зовнішнє освітлення населених пунктів

 

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів – всього, км

01

508,92

508,92

 

у тому числі:

кабельні мережі

02

1,5

1,5

 

повітряні мережі

03

507,42

507,42

 

Кількість світлоточок за типами джерел світла – всього, тис. шт.

04

11,021

10,148

 

у тому числі:

лампи розжарювання

05

4,966

5,839

 

компактні люмінесцентні

06

0,089

0,089

 

ртутні

07

-

-

 

натрієві

08

0,111

0,097

 

металогалогенні

09

4,1

4,1

 

світлодіодні джерела світла

10

1,755

0,0234

 

Кількість автоматизованих систем дистанційного управління зовнішнім освітленням – всього, шт.

11

63

63

 

Кількість приладів обліку електричної енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення населених пунктів – всього, тис. шт.

12

0,059

0,054

 

 у тому числі прилади диференційного обліку електричної енергії

13

0,040

0,035

 

Кількість спожитої електроенергії – всього, тис. кВт/год

14

13438,4

13690,3

 

Кількість електроенергії, спожитої на роботу 1 світлоточки, кВт/год

15

0,32

0,32

 

Витрати на електроенергію, спожиту на зовнішнє освітлення, тис. грн.

16

3438,5

3978,3

 

Обсяги виконаних робіт, тис. грн.

17

758,53

383,11

 

Розділ 2. Загальна інформація

 

 

 

Витрати на утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів – всього, тис. грн.

18

1224,1

1020,1

 

у тому числі:

матеріальні витрати

19

459,3

342,3

 

витрати на оплату праці

20

423,8

371,4

 

відрахування на соціальні заходи

21

93,24

72,4

 

амортизація основних засобів

22

6,3

7,9

 

інші операційні витрати

23

-

-

 

Витрати на утримання однієї світлоточки, грн.

24

79,53

72,3

 

Кредиторська заборгованість –  всього, тис. грн.

25

-

-

 

у тому числі прострочена кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати на 31 грудня

26

-

-

 

Дебіторська заборгованість – всього, тис. грн.

27

-

-

 

Фактичне фінансування поточних ремонтів та утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів, тис. грн.

28

79,53

72,3

 

Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня, осіб

 

29

6

6

 

Організаційно-правова форма господарювання (потрібне позначити ü):

комунальна

30

 

ü

 

ü

 

приватна

31

-

-

 

інші організаційно-правові форми господарювання

32

-

-

 

 

Розділ 3. Обсяги виконаних робіт

(заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій)

 

Показники

Код

рядка

За звітний рік

За поперед-ній рік

А

Б

1

2

Обсяги виконаних робіт – всього, тис. грн.

33

758,53

383,11 

у тому числі:

комунальними підприємствами

34

-

-

приватними підприємствами

35

-

-

підприємствами інших організаційно-правових форм господарювання

36

758,53

383,11

 

Розділ 4. Відомості про підприємства

(заповнюють структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства органів місцевого самоврядування, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій)

 

 

 

Показники

Код рядка

Кількість підприємств, одиниць

Облікова кількість штатних працівників

на 31 грудня, осіб

за

звітний рік

за попередній рік

звітного року

поперед-нього року

А

Б

1

2

3

4

Підприємства, що здійснюють діяльність у сфері утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів – всього

37

2

2

5*

2*

у тому числі:

комунальні

38

-

-

5*

2*

приватні

39

2

2

-

-

інших організаційно-правових форм господарювання

40

-

-

11

14

             

 

  • *Штатні енергетики, які обслуговують мережі зовнішнього освітлення в Шабівський, Старокозацькій, Випасненській, Маразліївській, об’єднаних громадах району  та Миколаївська, Приморська сільські ради.

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та інфраструктури                                                                 Г.В. Добрєва