Основні завдання відділу

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень  виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) здійснює реалізацію державної політики з питань соціально-економічного та культурного розвитку  району,   комплексного  розвитку  інфраструктури  у  сфері  дорожнього, автомобільного, житлово-комунального господарства та зв'язку, забезпечення перевезень пасажирів по території району, в тому числі пільгових, дотримання правил безпеки, контроль за виконанням договорів на перевезення пасажирів;

3) готує пропозиції щодо забезпечення реалізації цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін і тарифів на послуги; проведення аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального, дорожнього господарства, транспорту та зв'язку;

4) готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток підприємств житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку;

5)  вносить пропозиції щодо проекту  відповідного місцевого бюджету;

6) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

7) бере участь у  розробленні та погодженні нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

8) бере участь у підготовці звіту голови райдержадміністрації для його розгляду на сесії районної ради;

9) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційно-аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

10) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

12) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

13) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

14) здійснює повноваження, делеговані органи місцевого самоврядування;

15) здійснює інші передбачені законом повноваження.