ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації

 Загальні положення

 Головний спеціаліст (далі – головний спеціаліст) відділу житлово-комунального господарства  та інфраструктури забезпечує виконання заходів в районній державній адміністрації щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, у сфері транспорту, зв’язку та енергоефективності.

Головний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу.

Головний спеціаліст  підпорядковується начальнику відділу житлово-комунального господарства  та інфраструктури, першому заступнику голови  райдержадміністрації.

Головний спеціаліст керується: Конституцією України, Законами України, іншими нормативними  актами України, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про відділ житлово-комунального господарства  та інфраструктури, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також вказівками голови,  першого заступника  голови райдержадміністрації та начальника відділу житлово-комунального господарства  та інфраструктури районної державної адміністрації. 

      Кваліфікаційні вимоги - вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра.

Завдання та обов’язки

            Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства  та інфраструктури районної державної адміністрації:

– здійснює   контроль,    допомогу,    аналіз    питань    спрямованих    на енергозберігаючі заходи в бюджетних установах, підприємствах ЖКГ ;

-        проводити аналіз з питань  ЖКГ, благоустрою, дорожньо – мостового господарства, транспорту, та зв’язку;

-        здійснює контроль за своєчасною підготовкою до роботи в осінньо – зимовий період джерел тепло, -енерго, -водопостачання та водовідведення, житлового фонду та об’єктів соціального призначення;

-        здійснює контроль за проведенням інвентаризації житлового фонду та об’єктів соціального призначення району незалежно від форм власності;

-        сприяє та забезпечує виконання програм спрямованих на реформування та розвиток житлово-комунального господарства  та інфраструктури району;

-        здійснює фінансово - економічний аналіз роботи підприємств ЖКГ;

-        проводити організаційно-підготовчу роботу по проведенню конкурсу на перевезення пасажирів   на   автобусних   маршрутах   загального    користування   внутрішньорайонного сполучення;

-        розробляє пропозиції про впровадження заходів щодо енергозбереження підприємствами  житлово-комунального, дорожнього господарства, транспорту та зв'язку;

-        здійснює моніторинг за реалізацією екологічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища;

–  реалізує в межах своєї компетенції питання діловодства, обліку звернень громадян та контролю за своєчасним і якісним виконанням розпорядчих документів;

–  здійснює контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства, законів України, Указів Президента України, розпорядчих документів обласної та державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян;

– забезпечує облік та контроль за своєчасним розглядом письмових та усних звернень громадян, які надходять на адресу районної державної адміністрації;

– забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

-        зобов’язаний дотримуватись термінів виконання конкретних зобов’язань;

-        зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;

– виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

Права

        Головний спеціаліст відділу економіки районної державної адміністрації має право:

– отримувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, районних служб, підприємств, організацій, органів самоврядування документи, інші матеріали, а від органів державної статистики безоплатні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за згодою керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

– користуватися правами і свободами, які гарантують громадянам України Конституція і закони України;

– брати участь у розгляді питань та прийнятті рішень в межах своєї компетенції;

– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та громадян;

– на своєчасну оплату праці залежно від посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи;

– на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків;

– вимагати службового розслідування з метою зняття звинувачень або підозри, безпідставних на його думку;

– на безпечні та належні умови праці;

– на соціальний та правовий захист відповідно до його статусу;

– захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та у судовому порядку.

 

Відповідальність

 – нести персональну відповідальність за виконання вищезазначених функціональних обов’язків та виконання окремих доручень, що покладаються на нього протягом робочого періоду головою районної державної адміністрації, першого заступника голови та начальником відділу житлово-комунального господарства  та інфраструктури;

– дотримуватись обмежень передбачених законодавством України “Про державну службу”, етики поведінки державного службовця.

Взаємовідносини за посадою

        Головний спеціаліст отримує доручення безпосередньо від начальника відділу житлово-комунального господарства  та інфраструктури районної державної адміністрації.

       Документи на опрацювання надаються за резолюцією голови райдержадміністрації, першого заступника голови  або начальника відділу.

       Подання головним спеціалістом документів на підпис голові райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, здійснюються після погодження з начальником відділу житлово-комунального господарства  та інфраструктури та першим заступником голови райдержадміністрації.

       Головний спеціаліст під час виконання своїх завдань  та обов’язків взаємодіє з:

-        профільними Департаментами Одеської обласної державної адміністрації,  Управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами та територіальними структурами  районної державної адміністрації;

-        органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;

-        відділ статистики у місті  Білгород – Дністровському;

-        підприємств, установ та організацій за погодженням їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.