15.02.2021

Питання бюджету в процесі реорганізації виконавчої влади на щотижневій нараді райдержадміністрації

Відповідно  Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області», в Україні відбувся процес створення нових районів та територіальних громад.

До новоутвореного Білгород-Дністровського району увійшли Саратський, Татарбунарський і частина Тарутинського району.

Згідно Закону  України  № 1009  «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»  визначено,  що районна рада новоутвореного району є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад ліквідованих районів.

Отже, залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, перераховуються до районного бюджету новоутвореного району та бюджетів територіальних громад з урахуванням цільового призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна.

Залишок освітньої субвенції відповідно ст. 24 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» перераховані на рахунки бюджетів відповідних територіальних громад пропорційно кількості учнів, що станом на 5 вересня 2020 року навчалися у відповідних закладах загальної середньої освіти.

Залишок іншої субвенції у зв’язку з невикористанням повернутий до бюджетів ОТГ.

Підсумовуючи, заступник голови райдержадміністрації Тетяна Домчинська наголосила на необхідності впровадження цільових районних програм та зазначила, що виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку  переходить до об’єднаних територіальних громад.

Також під час наради було заслухано головного спеціаліста з питань управління персоналом апаратом  райдержадміністрації  Тетяну Короленко,  яка доповіла про найважливіші аспекти порядку та умов надання відпусток державним службовцям. Тетяна Дмитрівна звернула увагу на наступне: держслужбовця можуть відкликати із щорічної   відпустки, але з інших видів відпусток, що не належать до щорічних (наприклад, із соціальної додаткової відпустки працівникам, які мають дітей), відкликати державних службовців не можливо. Згода держслужбовця (на відміну від інших працівників) на його відкликання із щорічної відпустки не потрібна.

Як було зазначено,  за українським законодавством не можна позбавляти працівника щорічної відпустки повної тривалості (основної і додаткової) протягом двох років підряд. За таке порушення для роботодавця передбачена фінансова відповідальність, а для його посадових осіб (як правило, директора) - ще й адміністративна.

Також Тетяна Дмитрівна зауважила щодо грошової компенсації за невикористану відпустку  та відмітила,  що працівник має право на заміну грошовою компенсацією частини щорічної відпустки. Але основною умовою для отримання грошової компенсації за частину щорічної відпустки є фактичне використання працівником в обов'язковому порядку 24 календарних днів щорічної відпустки.

Наприкінці наради заступник голови райдержадміністрації Тетяна Домчинська акцентувала увагу на необхідності своєчасного подання пропозицій на відпустку.