02.06.2014

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

Аналіз регуляторного випливу 
до проекту розпорядження Білгород-Дністровської районної державної адміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

На даний час у питаннях організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування існує ряд недоліків, які потребують усунення. Серед таких слід зазначити:

 

-  приведення Порядку проведення конкурсу на внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування у відповідність з вимогами Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»;

 

-  забезпечення чіткого визначення всіх механізмів та процедур, пов’язаних із проведенням конкурсу на перевезення;

 

-   необхідність визначення процедури підготовки та проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій Робочого органу.

В результаті постійно виникають конфліктні ситуації, пов’язані з невдоволенням рішеннями конкурсного комітету, звинуваченнями на адресу органів виконавчої влади.

За таких умов, пропонується затвердити «Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу», яка спроможна забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

 

Умови будуть передбачати чітку систему, завдяки якій будуть належно підготовлені матеріали для проведення районного конкурсного комітету, що дасть можливість налагодити його роботу.

 

2. Ціль державного регулювання

 

Метою прийняття акта є створення конкурентного середовища серед юридичних осіб, які спроможні забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

 

Основним завданням проекту документа є вдосконалення системи державного регулювання підготовки проведення конкурсу з визначення перевізників, підвищення якості пасажирських автоперевезень та безпеки дорожнього руху.

 

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

3.1. Перший альтернативний спосіб – залишення без змін дію чинного розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 липня 2009 року                   № 484/А-2009 «Про утворення обласного конкурсного комітету з визначення перевізників на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування».

 

Відповідно до пункту 4 статті 7 «Організація пасажирських перевезень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування» Закону України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 року № 2344-III :  забезпечення  організації     пасажирських перевезень покладається на  приміських  автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району,  -  на  районні  державні адміністрації.

 

Відповідно до вищевикладеного, залишення без змін дію розпорядження голови обласної державної адміністрації є порушенням діючого законодавства та призведе до виникнення низки проблем і невідповідності нормам інших нормативно-правових актів.

 

Тому, даний спосіб вважаємо неефективним.

 

3.2 Другий альтернативний спосіб – це прийняття даного акта, який і пропонується – ввести новий порядок, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників.

 

Цей спосіб дозволить належним чином організувати проведення конкурсу та є гарантом забезпечення прозорості його проведення.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу визначає процедуру підготовки конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування і є обов’язковим для виконання конкурсним комітетом та підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації і забезпечення проведення конкурсів.

 

Умовами визначено процедуру підготовки та проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій Робочого органу організатора пасажирських автоперевезень.

У свою чергу з метою реалізації даної позиції проектом акту передбачено ряд функцій для організаторів перевезень щодо визначення таких питань як:

- утворення комітету для проведення конкурсу;

- визначення форми заяви та переліку документів, що подаються підприємствами (організаціями) для участі в конкурсі;

- порядок оголошення інформації про проведення конкурсу.

З метою збільшення прозорості проведення конкурсів на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування та недопущення лобіювання Робочим органом інтересів окремих перевізників положеннями акту передбачено недопущення до участі у конкурсі підприємств (організацій), які вже надають послуги з перевезень, працюють на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих перевізників.

5. Обґрунтування досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

 Реалізація проекту акта дозволить досягнути встановлених цілей за рахунок:

– реалізації державної політики щодо розвитку конкуренції;

–  обмеження монополізму;

–  стимулювання розвитку транспортної галузі;

–  відповідність європейським стандартам транспортних послуг;

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання, населення. 

Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному.

 

Сфера

регулювання

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

Підвищення ефективності системи державного регулювання.

Поліпшення іміджу України на міжнародному транспортному ринку за рахунок забезпечення належного рівня конкурентоспроможності при наданні послуг з перевезень автомобільним транспортом.

Обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень.

Прискорення розвитку автомобільної  галузі і надання транспортних послуг.

Раціональний розподіл маршрутів між перевізниками.

Поліпшення екологічного стану, забезпечення безпеки перевезень, енергозбереження.

Забезпечення виконання соціально-значимих перевезень.

Зняття навантажень, пов’язаних із  підготовкою матеріалів для проведення районного конкурсного комітету з визначення перевізників.

Не потребує додаткових витрат з бюджетів всіх рівнів.

Суб’єкти господарювання

Підвищення інвестиційної привабливості галузі автомобільного транспорту.

Суттєве підвищення якості транспортних послуг.

Створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для роботи на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування.

Передбачається незначне додаткове витрачання коштів на:

- оформлення пакету документів у додаток до заяви на участь у конкурсі.

Населення

Підвищення якості  обслуговування населення.

Можливість вибору якісних послуг автомобільного транспорту.  

Підвищення якості праці автомобілістів.

Не потребує додаткових витрат.

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта  

Строк дії запропонованого регуляторного акту постійний.

Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства.

8.  Визначення показників результативності акта

 

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу.

 

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

-          розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається;

-          кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

-          розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

-          рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

-          кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками.  

 

 

В.о. начальника управління

економічного розвитку і торгівлі

Білгород-Дністровської  районної

державної адміністрації                                                                               Г.В. Золотар