05.02.2015

Про журнал «Фінансовий контроль»

Відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, який забезпечується через проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування (далі – контрольні заходи).

За результатами аналізу матеріалів контрольних заходів доводиться констатувати про значну кількість фінансово-господарських порушень, що виявляються у сфері використання державних ресурсів та майна.

Враховуючи вимоги законодавства, державний фінансовий контроль на сьогодні більш орієнтований на здійснення його вже після завершення фінансово-господарських операцій, що не дає змогу органам державного фінансового контролю належним чином запобігати правопорушенням та причинам і умовам, які їм сприяють. Разом з тим, як свідчить світовий досвід, саме попередження правопорушень є більш результативним та ефективним, ніж, власне, усунення вже вчинених порушень.

Відповідно до підпункту 4 пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» на Державну фінансову інспекцію України покладено обов’язок забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації результатів контрольних заходів, що проводяться Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, та рішень, прийнятих щодо осіб, винних у порушенні фінансово-бюджетного законодавства.

На виконання вказаного обов’язку Держфінінспекція здійснює відповідне інформування громадян, підприємств, установ та організацій про результати контрольних заходів, в тому числі й шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, а також на сторінках друкованого видання Держфінінспекції – журналу «Фінансовий контроль».

Зазначений журнал являється загальнодержавним, періодичним, офіційним, науково-практичним, інформаційним, фаховим виданням Державної фінансової інспекції України. Цільовою аудиторією читачів журналу є центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що входять до сфери їх управління.

На сторінках журналу знаходить відображення інформація не тільки про результати контрольних заходів, що проводяться органами Держфінінспекції, а й про нормативно-правові акти у фінансово-бюджетної сфері, з питань державних закупівель, державного фінансового контролю, наводиться інформація про практичні навики здійснення державного фінансового контролю, висвітлюються питання внутрішнього фінансового контролю, працівниками органів Держфінінспекції надаються фахові консультації, тощо.

Така фахова спрямованість журналу «Фінансовий контроль» здатна підвищити рівень професійних знань працівників як юридичних та бухгалтерських служб, так і підрозділів внутрішнього аудиту центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери їх управління.

Крім того, забезпечення профільних підрозділів підприємств, установ та організацій, які отримують кошти з державного та місцевого бюджетів, використовують державне чи комунальне майно, примірниками журналу «Фінансовий контроль» сприятиме проведенню органами Держфінінспекції саме попереджувальної (профілактичної) роботи, що як наслідок, покращить фінансово-бюджетну дисципліну.

Передплата на журнал «Фінансовий контроль» здійснюється щомісяця, обсяг – 64 полоси, періодичність – 1 раз на місяць.

Передплатні індекси: 08934, 89107, 89106. Телефон передплатного відділу: 044-468-21-68.».