До уваги суб’єктів господарювання, які проводять діяльність з обігу харчових продуктів

Повідомляємо про те, що у відповідності до  статті 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів» 08 квітня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2016 р. № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам»,  зареєстрований в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 382/28512.

   Цей  Порядок визначає процедуру державної реєстрації потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

   Суб’єкти господарювання (юридичні особи, фізичні особи – підприємці, фізичні особи), які провадять діяльність на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані зареєструвати потужності.

   Зазначений обов’язок поширюється на:

 

-  заклади роздрібної торгівлі харчовими продуктами тваринного та рослинного походження  (вода питна, напої також підлягають реєстрації) всіх форм власності - магазини, лотки з реалізації;

 

-  заклади громадського харчування (ресторан, бар, кафе, піцерія тощо.);

 

- підприємства, що провадять діяльність  на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів які не мають  експлуатаційного дозволу.

Попередження:

  Оператори ринку відповідно до статті 64 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів» несуть відповідальність в межах діяльності, яку вони здійснюють.

За виробництво, зберігання харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог цього Закону, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат,на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.

 Для проведення реєстрації необхідно  подати до Управління Держпродспоживслужби в  Білгород - Дністровському районі за адресою:  вул. Лиманська, 116, с. Бритівка,  Білгород – Дністровський район , Одеська область, 67755, тел. (04849)  46-3-49,  46-351 заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів, відповідно до Порядку.

Реєстрація  здійснюється безоплатно .  

 Порядок

Проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам подання заяви до територіального органу за адресою потужності не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності (заява про державну реєстрацію потужності може бути подана в паперовому або електронному вигляді. Подання заяви в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Законом України "Про електронний цифровий підпис")

 

- заява про державну реєстрацію потужності реєструється територіальним органом в день її надходження

 

- територіальний орган приймає рішення (наказ) про державну реєстрацію

 

- територіальний орган повідомляє оператору ринку протягом 5 робочих днів про державну реєстрацію та її особистий реєстраційний номер після прийняття рішення про державну реєстрацію (наказу)

 

- державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію (безоплатно).

 

                               ↓                                                                               ↓

Якщо державна реєстрація потужності не закінчена протягом строку, територіальний орган надає заявнику письмове обґрунтування продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів. Не допускається продовження строку реєстрації за наявності підстав для відмови у реєстрації потужності

повідомлення про відмову у державній реєстрації  потужності із зазначенням чітких підстав такої відмови надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом заяви про державну реєстрацію потужності

Оператор ринку має право на повторне звернення  у разі усунення причин, що стали підставою для відмови у державній реєстрації потужності.

 

З початку реєстрації внесено в реєстр та присвоєно особистий реєстраційний номер сто сорока  суб’єктам господарювання.

  Робота по державній реєстрації триває.

 

В.о. начальника управління

Держпродспоживслужби

в Білгород – Дністровському районі                                         П.І. Головченко