Обережно бджоли!

          У зв’язку з частими випадками загибелі бджіл через порушення регламентів застосування пестицидів, та з метою запобігання таких випадків, слід приділити особливу увагу дотриманню вимог законодавства при обробітках інсектицидами медоносних рослин. При проведенні захисних заходів цих культур необхідно застосовувати виключно препарати, дозволені до використання в Україні, рекомендовані для цих культур у рекомендованих нормах внесення. 
          Відповідно до ст.37 Закону України «Про бджільництво», фізичні та  юридичні  особи,  які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин,  зобов'язані не пізніше  ніж за  три  доби  до  початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників,  пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів   від   оброблюваних   площ.   При  цьому повідомляється дата обробки,  назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату. На тарних етикетках пестицидів і агрохімікатів в обов’язковому порядку повинні бути указані номери державної реєстрації цих засобів, а також інформація про клас небезпечності для бджіл («небезпечний для бджіл» або «безпечний для бджіл»). 
          Разом з тим, необхідно враховувати, що відповідно до ст.13 вищевказаного закону, кожна пасіка підлягає  реєстрації  за  місцем  проживання  фізичної особи  або  за  місцезнаходженням юридичної особи,  яка займається бджільництвом, у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних,  міських  радах  у  порядку, встановленому  центральним органом  виконавчої  влади. 
          Неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин, а також порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського  та  іншого  призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл, є порушенням законодавства відповідно до ст.38 Закону України «Про бджільництво», що тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
          Крім того, нагадуємо, що відповідно до Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСанПіН 8.8.1.2.001-98) підприємства, установи, організації усіх форм власності зобов’язані допускати до робіт, пов’язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин лише осіб, які пройшли спеціальну підготовку та мають на те відповідне  допуск (посвідчення).
Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних вихідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою повітря нижче +10˚С.

          Проведення заходів згідно з рекомендаціями дає змогу захистити рослини та зберегти популяцію бджіл. Це в інтересах як бджолярів, так і сільгоспвиробників.