17.02.2014

I Н Ф О Р М А Ц I Я про стан ринку працi та дiяльнiсть Бiлгород - Днiстровського міськрайонного центру зайнятості станом на 01. 02. 2014 року

Показники

 

всього

 

по місту

 

по району

Чисельність зареєстрованих безробітних, в т.ч.:

   

 • жінки
 •  

   

 • молодь до 35 років

121

69

52

85

 

 

39

 

 

Чисельність громадян, що шукали роботу, в т.ч.

мали статус безробітного протягом звітного періоду, з них.

   

 • жінки
 •  

   

 • молодь до 35 років

1345

815

530

945

492

453

610

321

   

Мали статус безробітного особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

263

 

 

Чисельність працевлаштованих, в т.ч.

Безробітних, з них:

   

 • жінки
 •  

   

 • молодь до 35 років

57

42

15

21

17

4

7

8

   

Працевлаштовано безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню в т.ч.

інвалідів

11

 

 

1

1

0

Чисельність громадян, що шукали роботу, станом на кінець звітного періоду, в т.ч.

Перебували на обліку

Мали статус безробітного

1164

 

279

885

628

 

174

454

536

 

105

431

З числа вивільнених в центрі зайнятості зареєстровано безробітних

28

 

 

Проходило навчання, в т.ч.

   

 • жінки
 •  

   

 • молодь до 35 років

93

37

56

45

 

 

26

 

 

Брало участь у громадських роботах

0

0

0

 

Загальна кількість вакансій у звітному періоді – 205. Банк вакансій станом на 01.02.2014 складає 107 робочих місць.

 

 

Одноразова допомога по безробіттю на організацію безробітним підприємницької діяльності надана 1 особі (мешканець міста).

 

У січні 2014 року Білгород-Дністровським центром зайнятості проведено 2 комісії щодо довготривалого безробіття. Було розглянуто 5 справ безробітних (3 мешканця міста, 2 мешканця району).

 

Білгород-Дністровським ЦЗ проведено 4 семінари з роботодавцями за участю 49 представників підприємств міста та району.

Проведено 43 семінари з незайнятим населенням. В семінарах прийняло участь 571 особа.

 

Директор
Білгород-Дністровського
центру зайнятості С.В.Масло

 

Виконавець
Принц Н.М. 23428