13.03.2019

ІНФОРМАЦІЯ про ринок праці та надання послуг Білгород-Дністровським міськрайонним центром зайнятості за період січень 2019 року

Впродовж січня 2019 року послугами Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості користувалися 919 безробітних. Серед загальної чисельності безробітних – 73,1% складали жінки (672),  10,4 % (96) - молодь до 35 років. На обліку перебувало 75 безробітних з числа вивільнених громадян.

Станом на 01.02.2019 на обліку в центрі зайнятості перебувало 869 безробітних.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних - 640жінки, 217– молодь у віці до 35 років, 330 осіб має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 404 особи, що проживають у сільській місцевості.

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами на кінець січня 2019 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 92 безробітних,

Професіонали – 84,

Фахівці – 102,

Технічні службовці – 57,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 260,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 2

Кваліфіковані робітники з інструментом – 29,

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 84,

Найпростіші професії та особи без професії  - 159

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

З початку року база даних центру зайнятості містила 192 вакансій, які подали  74  роботодавця. Аналіз структури вакансій поданих для укомплектування за сприянням служби зайнятості за рівнем оплати свідчить, що у 30,2 % (58) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньої по регіону – у 65,1 % (152), більше середньої заробітної плати по регіону  – у 4% (9) вакансій; 8 вакансій подано зі скороченим режимом роботи. Середній розмір оплати праці у розрахунку на вакансію становив 5156,4 грн., а середня тривалість укомплектування склала 9 днів. За сприянням центру зайнятості були укомплектовані 52 вакансії, рівень укомплектування становить 27,1 %.Кількість претендентів на одну вакансію 12 осіб.

Станом на 01.02.2019 в центрі зайнятості зареєстровано 75 актуальних вакансій.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець січня 2019 року:

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 8 вакансій,

Професіонали –23,

Фахівці – 13,

Технічні службовці – 2,

Працівники сфери торгівлі та послуг - 6,

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства - 2

Кваліфіковані робітники з інструментом - 8

Робітники обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 5,

Найпростіші професії та особи без професії  - 8

Сприяння працевлаштуванню.

З початку року працевлаштованот 75 незайнятих громадян, в тому числі 18 осіб, що мали статус безробітного. Із загальної чисельності працевлаштованих за сприянням центру зайнятості безробітних громадян: жінок – 8, молоді до 35 років – 5 осіб; 5 осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

6  осіб працевлаштовано з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю.

Щодо надання послуг особам з інвалідністю

Протягом січня 2019 року статус безробітного мали 16 осіб з інвалідністю, які отримували виплати матеріального забезпечення по безробіттю та послуги з працевлаштування, 4 проживають у сільській місцевості, 2 проходило професійне навчання.

Станом на 01.02.2019 перебуває на обліку  в центрі зайнятості 15 безробітних з інвалідністю.

Організація професійного навчання безробітних

З початку року за направленням  центру зайнятості професійне навчання проходили 54 безробітних 15 осіб - мешканці міста, 39 осіб – мешканці району).

Профорієнтаційні послуги

 Протягом звітного періоду профорієнтаційними заходами було охоплено 1091 осіб, 848 з яких безробітні, в т.ч. 623 жінок, 204 осіб з числа молоді, 329 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Надано 1024 профінформаційні послуги, 475 профконсультаційних послуг, 1 послуг з професійного відбору. 

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з міським та районним відділами освіти. Заходами з  професійної орієнтації було охоплено 114 учня шкіл.

Щодо зняття з обліку з різних причин, крім працевлаштування за направленням служби зайнятості

У  2019 році припинено реєстрацію з інших причин, крім працевлаштування, 37 безробітному.

Надання послуг внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та  з зони проведення АТО.

Мали статус безробітного 13 осіб з числа зареєстрованих  переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення АТО,  з них звернулося у звітньому періоді одна особа проходила навчання. На обліку продовжують перебувати 13 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

Надання послуг демобілізованим учасникам АТО.

Мали статус безробітного 21 демобілізований учасник  АТО,  з них звернулося у звітньому періоді 1 особа, 1 безробітний працевлаштовано,  3 особи проходило профнавчання. На обліку продовжують перебувати 19 зареєстрованих безробітних з даної категорії.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримували 743 зареєстрованих безробітних, середній розмір допомоги по безробіттю у січні становив 2880,2грн. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб був встановлений у розмірі 1630,00 грн., а для вперше шукаючих роботу та окремих категорій застрахованих осіб – 610,00 грн. Допомога  по  безробіттю  не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 
законом. Станом на кінець звітного періоду максимальний розмір допомоги по безробіттю складав 7684 грн.