04.01.2017

Кількість і робочий час штатних працівників у листопаді 2016 року

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у листопаді 2016р. становила 427,0 тис. осіб.

Порівняно з жовтнем 2016р. кількість штатних працівників зменшилася
1,1 тис. осіб, або на 0,3%.

Табельний фонд робочого часу у листопаді 2016р. становив 176 годин. Кожен працівник відпрацював в середньому у цьому місяці 154 години. Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 87,5%.

 

Кількість і робочий час штатних працівників

за видами економічної діяльності

у листопаді 2016 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Середньооблікова кількість працівників 

Відпрацьовано в середньому працівником, год 

осіб

у % до

жовтня 2016

Усього

 

427044

99,7

154

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А

23778

95,3

154

Промисловість

В+С+D+E

56151

100,7

159

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

37

100,0

150

переробна промисловість

C

37635

100,1

157

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12378

103,2

160

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

6101

99,7

165

Будівництво

F

9841

99,0

157

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

40060

98,3

158

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

67513

99,2

150

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Середньооблікова кількість працівників

Відпрацьовано в середньому працівником, год

осіб

у % до

жовтня 2016


Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4686

107,3

156

Інформація та телекомунікації

J

6295

97,9

159

Фінансова та страхова діяльність

K

9224

99,2

164

Операції з нерухомим майном

L

6823

101,1

165

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

8757

99,8

154

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

14898

99,5

163

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

O

26095

99,1

158

Освіта

P

87353

101,4

146

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

54492

99,7

154

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8898

102,3

150

Надання інших видів послуг

S

2180

98,2

158

_______________

Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                                                    Л. Котвицька

 

 

 

 

 

 

Довідка: тел. (048) 725-92-34 ; e-mail:  D.Polovinkina@od.ukrstat.gov.ua

©Головне управління статистики в Одеській області, 2016