27.03.2017

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ у січні 2017 року1

За даними Головного управління статистики в Одеській області у результаті загального скорочення у 2016р. кількість населення району зменшилась на 295 осіб і, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 60460 осіб.

У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг та електроенергії призначено 81 домогосподарству. Загальна сума призначених субсидій становила 160,6 тис.грн.

У 2016р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 4507,1 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4533,8 тис.грн (100,6% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на 1 січня 2017р. становила 35,6 тис.грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах району у 2016 році становила 6071 особу.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у 2016р. становила 3674 грн, що на 23,6% менше, ніж нараховано середньообліковому штатному працівнику в середньому по області. У порівнянні з 2015р. заробітна плата збільшилась на 30,0%.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІV кварталі 2016р. становив 22378,2 тис.грн, обсяг послуг, реалізованих населенню – 603,4 тис.грн.

У січні–грудні 2016р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 297,5 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 2,0% від загального обсягу по області.

У січні 2017р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) становили 55 т, що порівняно з січнем 2016р. більше у 2,2 раза, молока – 361 т, що на 1,8% менше, яєць – 119,7 тис. штук, на 17,4% менше.

За оперативними даними, на 1 січня 2017р. чисельність поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах  становила 1429 голів, що більше, ніж на 1 січня 2016р., на 5,2%, у тому числі корів – 768 голів (на 6,8% більше). Поголів’я свиней становило 6027 голів (на 9,1% менше), овець та кіз – 1072 голови (на 18,8% більше), птиці – 20,3 тис. голів (на 13,0% менше).

У 2016р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 1509,3 млн.грн, що складає 3,3% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції  на 1 особу становив 24849,5 грн.

У 2016р. прийнято в експлуатацію 3687 м2 загальної площі житла, що в 1,8 раза більше, ніж у 2015р.

У  січні 2017р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 2,4 тис.т вантажів, що на 8,3% менше, ніж у січні 2016р. Вантажооборот збільшився на 12,3% і склав 1,4 млн.ткм.

__________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

 

 

 

 

Начальник                                                                                Р.І. Черненко