13.03.2018

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ у січні 2018 року

За даними Головного управління статистики в Одеський області у результаті загального скорочення у 2017р. кількість населення району зменшилась на 206 осіб і, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 60254 особи.

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 95 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 4,2 тис.грн.

Отримали субсидії у січні 2018р. 95 домогосподарств. Загальна сума нарахованих субсидій  домогосподарствам, які отримують субсидії, склала 4,2 тис.грн.

У 2017р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 5662,8 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5696,8 тис.грн (100,6% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на 1 січня 2018р. становила 1,6 тис.грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників у ІV кварталі 2017р. склала 5792 особи.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІV кварталі 2017р. становила 5925 грн, що на 18,5% менше, ніж нараховано середньообліковому штатному працівнику в середньому по області.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІV кварталі 2017р. становив 24867,7 тис.грн, обсяг послуг, реалізованих населенню – 1254,8 тис.грн.

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 322348 тис.грн капітальних інвестицій (на 1 особу – 5307,3 грн), що становить 1,6% від загального обсягу по області.

У січні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) становили 24 т, що порівняно з січнем 2017р. менше на 56,8%, молока – 347 т, що на 3,8% менше, яєць – 30,8 тис. штук, на 74,2% більше.

За оперативними даними, на 1 лютого 2018р. чисельність поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах становила 1719 голів, що більше, ніж на 1 лютого 2017р., на 20,3%, у тому числі корів – 813 голів (на 5,9% більше). Поголів’я свиней становило 3793 голови (на 37,1% менше), овець та кіз – 1297 голів (на 21,0% більше), птиці – 29,6 тис. голів (на 45,8% більше).

У 2017р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 1758,9 млн.грн, що складає 3,3% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 29021,9 грн.

У 2017р. прийнято в експлуатацію 2166 м2 загальної площі житлових будівель, що на  41,3% менше, ніж у 2016р.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району, на 31 грудня 2017р. становив 73567,3 тис.дол. США.

__________