12.09.2018

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ у січні-липні 2018 року

За даними Головного управління статистики в Одеській області у результаті загального скорочення у січні–червні 2018р. кількість населення району зменшилась на 138 осіб і, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 60116 осіб.

У січні–червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1286 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 156,0 тис.грн.

Крім того, у січні–червні 2018р. 1761 домогосподарству було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 3529,1 тис.грн. Отримали зазначені субсидії у червні 2018р. 207 домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій готівкою становила
242,2 тис.грн.

У січні–червні 2018р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 2927,7 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2939,5 тис.грн (100,4% нарахованих сум).

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІ кварталі 2018р. становила 5246 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІІ кварталі 2018р. становила 6884 грн, що на 18,9% більше, ніж у ІІ кварталі 2017р.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІІ кварталі 2018р. становив 24881,5 тис.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 1415,4 тис.грн.

У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 105509 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 1,3% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 1744,3 грн.

На 1 серпня 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 1522,5 тис.ц зерна, що на 20,6% менше, ніж на 1 серпня 2017р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 42,8 ц (на 4,9% менше, ніж на початок серпня торік).

У січні–липні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин на забій у живій вазі) становили 449 т, що порівняно з січнем–липнем 2017р. менше на 7,3%, молока – 2511 т, що на 3,4% менше, яєць – 924,1 тис. штук, на 5,6% більше.

За оперативними даними, на 1 серпня 2018р. кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах  становила 1829 голів, що більше, ніж на 1серпня 2017р., на 23,2%, у тому числі корів – 767 голів (на 1,4% менше). Кількість свиней становила 2646 голів (на 48,7% менше), овець та кіз – 1291 голову (на 7,1% більше), птиці – 34,9 тис. голів (на 4,2% більше).

У січні–червні 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 1081,8 млн.грн, що становила 4,0% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції  на 1 особу становив 17923,6 грн.

У січні–червні 2018р. прийнято в експлуатацію 1499 м2 загальної площі житлових будівель, що у 2,2 раза більше, ніж у січні–червні 2017р.

У січні–липні 2018р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 33,4 тис.т вантажів, що на 14,6% менше, ніж у січні–липні  2017р. Вантажооборот збільшився на 20,2% і становив 16,6 млн.ткм.

У січні–червні 2018р. обсяг експорту товарів становив 937,8 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 17449,3 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне у розмірі 16511,5 тис.дол. США.

У січні–червні 2018р. обсяг імпорту послуг становив 199,3 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами негативне у розмірі 199,3 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району, на 1 липня 2018р. становив 72109,6 тис.дол. США, що на 2,0% менше, ніж на початок року.

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/