14.06.2019

Підсумки соціально-економічного становища Білгород-Дністровського району у січні–квітні 2019 року

За даними Головного управління статистики в Одеській області у результаті загального скорочення у січні–березні 2019р. кількість населення району зменшилась на 184 особи і, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 59732 особи.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у І кварталі 2019р. склала 4282 особи, що на 17,7% менше, ніж у І кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у І кварталі 2019р. становила 7002 грн, що на 16,9% більше, ніж у І кварталі 2018р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 квітня 2019р. відсутня.

У січні–березні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 253 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 30,4 тис.грн.

Крім того, у січні–-березні 2019р. 165 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 57,8 тис.грн.

У січні–-березні 2019р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 1434,7 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1426,6 тис.грн (99,4% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець березня 2019р. становила 1,6 тис.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у І кварталі 2019р. становив 23921,9 тис.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 654,6 тис.грн.

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 28937 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,8% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 480,6 грн.

У січні–квітні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 1168 ц, молока – 18007 ц, яєць – 641,9 тис. штук.

За оперативними даними, на 1 травня 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 1810 голів, у тому числі корів – 778 голів. Кількість свиней становила 1088 голови, овець та кіз – 1063 голів, птиці – 26,5 тис. голів.

У січні–березні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 358954,3 тис.грн, що складає 2,3% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 5974,1 грн.

У січні–березні 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель (нове будівництво) становила 255 м2, що на 83,0% менше, ніж у січні–березні 2018р.

У січні–березні 2019р. обсяг експорту товарів становив 388,4 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 2436,0 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне у розмірі 2047,6 тис.дол. США.

У січні–березні 2019р. обсяг імпорту послуг становив – 148,3 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами негативне у розмірі 148,3 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району на 1 квітня 2019р. становив 69,6 млн.дол. США.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/