27.03.2017

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА МІСТА БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО у січні 2017 року1

За даними Головного управління статистики в Одеській області у результаті загального скорочення у 2016р. кількість населення міськради зменшилась на 483 особи і, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 56986 осіб.

У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг та електроенергії призначено 537 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 363,9 тис.грн.

У 2016р. населенню міста нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 68894,2 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 60520,1 тис.грн (87,8% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на 1 січня 2017р. становила 32505,7 тис.грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах міста у 2016 році становила 12591 особу.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по місту у 2016р. становила 3742 грн, що на 22,2% менше, ніж нараховано середньообліковому штатному працівнику в середньому по області. У порівнянні з 2015р. заробітна плата збільшилась на 18,4%.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІV кварталі 2016р. становив 125,5 млн.грн, обсяг послуг, реалізованих населенню – 34189,5 тис.грн.

У січні–грудні 2016р. підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 105,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,7% від загального обсягу по області.

У 2016р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на 805,5 млн.грн, що складає 1,8% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції  на 1 особу становив 14028,3 грн.

У 2016р. прийнято в експлуатацію 2151 м2 загальної площі житла, що на 74,0% менше, ніж у 2015р.

У січні 2017р. підприємствами виконано будівельних робіт на суму 172 тис.грн.

У  січні 2017р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 1,6 тис.т вантажів, що на 16,2% більше, ніж у січні 2016р. Вантажооборот зменшився на 23,1% і склав 1,2 млн.ткм.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 395,7 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 9,6 млн.пас.км, що відповідно на 13,3% та 21,6% більше, ніж у січні 2016р.

__________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                Р.І. Черненко