Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії "Б"

 

Білгород-Дністровська районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади категорії "Б".

Завантажити РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника фінансового управління Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

(категорія «Б») 

 

         (67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, буд. 24)

 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

2) складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетних періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

4) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5) здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координування, в межах своєї компетенції, діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету на території району;

6) забезпечення відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

7) розпорядження коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;

8) представлення інтересів фінансового управління в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

9) здійснення інших повноважень, покладених на фінансове управління районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства   та Положення про  фінансове управління районної державної адміністрації;

10) укладання договорів, видача довіреностей.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 7510 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року   № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 Безстрокове призначення на посаду

Інформація, необхідна для участі в конкурсі, та строк її подання

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами);

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 , в якому обов’язково зазначається така інформація:

 прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 реквізити документа, що посвідчує особу та  

  підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої

  освіти;

 підтвердження рівня вільного володіння державною

 мовою;

 відомості про стаж роботи, стаж державної служби

 (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3. Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

 

Інформація приймається до 17:00  15 січня 2020 року на Єдиний портал вакансій НАДС

Додаткова (необов’язкова) інформація

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

- інша додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи / тестування

 Проведення тестування розпочнеться

16 січня 2020 року о 10.00 за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, буд. 24, каб.18 (ІІ поверх, приміщення малої зали)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Жужа Лариса Василівна,  

тел. (04849) 2-86-78,

bdnturizm@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища  освіта відповідного економічного спрямування не нижче магістра, післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління (публічного управління та адміністрування) за відповідною спеціалізацією   

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

2.

Необхідні ділові якості

 

1) аналітичні здібності;

2) лідерські якості ;

3)  оперативність та вміння вирішувати комплексні завдання;

4) вміння обґрунтовувати власну позицію;

5) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

6)  вміння ефективної комунікації та публічних виступів

3.

 Необхідні особистісні якості

1) відповідальність  та дисциплінованість;

2) ініціативність та креативність;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) незалежність та ініціативність;

6) тактовність та  комунікабельність

       

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції». 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

-       Закон України «Про Державний бюджет України»;

-       Податковий кодекс України;

-       Бюджетний кодекс України;

-       Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

-    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

Дата оприлюднення 09.01.2020