Адміністративні послуги сьогодні

Сьогодні адміністративні, економічні, політичні зміни, що відбуваються в нашій державі, вносять багато нового в діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Режим партнерських відносин між владними суб’єктами та громадянами є визначальною ознакою демократичної країни. Внаслідок реформ, що впроваджуються в Україні, кардинально змінюються пріоритети, висуваючи на перше місце не державу, а людину. Ці положення закріплює Конституція України, наголошуючи, що «утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».

На сьогодні, держава, місцеві громади повинні надавати різноманітні послуги громадянам, спрямовані на створення умов для реалізації ними своїх прав і свобод. Враховуючи це, особливого значення набули адміністративні послуги, які надаються через Центри надання адміністративних послуг.

З вступом в дію  у 2012 році Закон України «Про адміністративні послуги», при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування  повинні бути утворені Центри надання адміністративних послуг.

Так, у 2013 році почав свою роботу Центр надання адміністративних послуг Білгород-Дністровської міської ради, що має статус міськрайонного та надає послуги як мешканцям міста, так і нашого району.

На сьогодні, триває процес розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг  у всіх регіонах України. Їх ідея в тому, щоб дати можливість людям в єдиному центрі подавати документи в різні державні органи.

Центр надання адміністративних послуг є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

 

Метою функціонування ЦНАП є забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб`єктами звернень.

ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

Загальні принципи роботи ЦНАП:

1. Доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб.

2. Дотримання стандартів надання послуг.

3. Відповідність розміру плати за послуги чинним нормативно-правовим актам.

4. Відкритість та прозорість.

5. Зрозумілість процедур.

6. Оперативність у вирішенні питань.

7. Забезпечення доступу суб`єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

Адміністратор виконує роль проміжної ланки між суб’єктом звернення  (громадянином, суб’єктом господарювання) та суб’єктом надання адміністративних послуг (відповідним органом влади, його структурним підрозділом чи посадовою особою), а також «контролера» за своєчасністю надання адміністративної послуги.

Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

            Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

 

            Суб’єктами надання адміністративних послуг під час реалізації вимог вказаного Закону надаються: виписки з реєстрів, свідоцтва, довідки, копії, дублікати документи та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.