12.01.2015

Звіт роботи спостережної комісії за ІІ півріччя 2014 року

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 14.07.2014 р.
№ 391/А-2014 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.10.2009 року № 1325/А-2009 «Про спостережну комісію при районній державній адміністрації» затверджено діючий на сьогодні склад спостережної комісії, до якого увійшли 12 осіб, а саме: начальники: міжрайонного управління юстиції, управління соціального захисту населення, директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, директора міськрайонного центру зайнятості та представники 6 громадських організацій:

Голова громадської ради при Б. – Дн. райдержадміністрації                                        

Кожухаренко Аделаїда Тимофіївна

Голова громадської організації «Союз ветеранів Афганістану»          

Кротов Анатолій Леонідович

Голова гр.-кої орг-ції ООБФ «Минуле, Теперішнє,Майбутнє»           

Римський Вячеслав Павлович

Голова громадської організації ЕРА «Днєстр»                                      

Павленко Антоніна Миколаївна

Голова громадської організації, районної організації інвалідів                       

Гончарук Микола Іванович

Голова громадської організації «Союз Чорнобиль»      

Якубський Олександр Григорович

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.07.2014 року № 391/А-2014 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.10.2009 року № 1325/А-2009 «Про спостережну комісію при районній державній адміністрації» головою спостережної комісії є керівник апарату райдержадміністрації.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05 жовтня 2009 року № 1325/А-2009 «Про спостережну комісію при районній державній адміністрації» затверджено Положення спостережної комісії.

Відповідно вимог п.2 т.2, п.2 ст.25 Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», « Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк » , постанови КМУ від 10.11.2010 року № 1042 «Про внесення змін до Положення про спостережні комісії» робота спостережної комісії проводиться згідно Положення про спостережну комісію, затвердженого плану роботи спостережної комісії на кожне півріччя. Щомісяця проводиться засідання спостережної комісії, де розглядаються питання різних напрямків її роботи .

Робота спостережної комісії проводиться в таких напрямках:

- організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб звільнених від відбування покарань.

            - сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб, залучення до цієї діяльності громадських організацій.

            - організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання.

            - надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

            - проведення погодження: постанов начальника колонії щодо змін умов тримання засуджених; подання адміністрації виправної колонії щодо переведення засуджених осіб до виправної колонії вищого рівня безпеки; постанов начальника виправної колонії щодо надання дозволу на проживання за межами колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку та скасування такого дозволу.

            - разом з органами і установами виконання  покарань  вносити до суду за місцем відбування покарання засудженими особами подання щодо: умовно-дострокового звільнення від відбування  покарання  або заміни не відбутої частини покарання більш м'яким; звільнення від  відбування  покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

- на  підставі  інформації  органів  і   установ   виконання покарань  вести  облік  осіб,  умовно-достроково  звільнених  від відбування  покарання,  організовувати громадський   контроль   за поведінкою  таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи  (навчання)  і  проживання  протягом   не відбутої   частини покарання.

            - здійснення   заходів   соціального   патронажу  щодо  осіб, звільнених від  відбування  покарання,  сприяння  розвитку  центру  соціальної  адаптації  та  інших  установ  і організацій діяльність яких спрямована на  надання  таким  особам  допомоги  у соціальній адаптації.

            - проведення інформування  громадськості  через засоби масової інформації про результати своєї роботи та стан  дотримання  прав  людини, захист  основних  свобод  і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань.

            - проведення розгляду  питань  про  внесення  до  суду  подань   щодо умовно-дострокового  звільнення  засуджених  осіб  від  відбування  покарання,  заміни  невідбутої  частини  покарання  більш  м'яким, звільнення  від  відбування покарання вагітних жінок і жінок,  які мають дітей віком до  трьох  років,  участь  у  судових засіданнях під час розгляду таких подань.

            - затребування та  одержання від громадських організацій, органів виконавчої

влади,   органів   місцевого  самоврядування,  органів  і  установ виконання покарань,  підприємств,  установ і організацій незалежно від   форми   власності  інформацію  і  документи,  необхідні  для виконання покладених на комісії завдань.

            - проведення особистого прийому засуджених осіб,  розгляд їх звернень та прийняття за результатами розгляду відповідних рішеннь.

            - заслуховування на своїх засіданнях питань, що належать до компетенції комісії,  інформації посадових осіб органів і  установ виконання  покарань,  органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян.

            - доручати  представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та  здійснювати контроль  за  поведінкою  осіб,  умовно-достроково  звільнених від відбування  покарання,  протягом  невідбутої  частини   покарання, координувати проведення такої роботи.

            - вносити на розгляд органів  виконавчої  влади  та  органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:  удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з  питань  дотримання  прав  людини,  захисту  основних  свобод  і

законних інтересів засуджених осіб; поліпшення на   підприємствах,  в  установах  і  організаціях незалежно  від  форми  власності  індивідуально-профілактичної  та виховної   роботи   з  особами,  засудженими  до  громадських  або виправних робіт,  та особами,  умовно-достроково  звільненими  від відбування покарання; удосконалення процесу  підготовки  до  звільнення  засуджених осіб;  організації трудового   та   побутового   влаштування   осіб, звільнених   від  відбування  покарання,  сприяння  їх  соціальній адаптації;  забезпечення правового  і   соціального   захисту   персоналу органів і установ виконання покарань.

            На даний час на обліку в спостережній комісії знаходяться 17 осіб, з яких 15 чоловіків та 2 жінки. Неповнолітніх осіб не має.  (За даним МВ ГУ МВСУ в Од.області: 17осіб , чол.). За період роботи спостережної комісії у даному складі заяв про соціальну  чи іншу допомогу від осіб звільнених після відбування покарання, або умовно-достроково звільнених надходило 2, по яким надано було відповідну допомогу, а саме: оформлення паспортів. Усі вищевказані особи, які на території сільських рад району, практично проживають за місцем роботи поза межами району (75%). Тому основними питаннями допомоги таким особам є питання оформлення відповідних документів: паспорта громадянина України, різних довідок тощо. Проблем в цьому питанні практично не має.

            Раз на півріччя директору районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації спостережною комісією надається список громадян умовно-достроково звільнених від відбування покарань, з метою проведення їх опитування про необхідність надання соціальної адаптації та супроводу, з послідуючим заслуховуванням про результати даного опитування на засіданні спостережної комісії. В 2014 році було амністовано 17 громадян, засуджених до покарання з позбавленням волі, з якими було проведено роботу з соціального супроводження фахівцями районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації.

            При надходженні до райдержадміністрації повідомлень з установ управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області чи інших областей України про звільнення громадян, які відбули покарання або умовно-достроково звільнених від покарання, спостережна комісія надає своє письмове повідомлення до сільської ради, на території якої звільнений громадянин прописаний та бажає в подальшому проживати. Сільська рада здійснює громадський контроль, визначає трудовий колектив, організацію, що здійснює контроль, по можливості влаштовує на роботу, визначає громадського вихователя для неповнолітніх і надає цю інформацію до спостережної комісії. Як правило, до цієї роботи підключаються депутати сільської ради, члени громадських формувань, які існують на території цієї сільської ради, та співробітники міліції, які територіально закріплені за цією сільською радою.

            Протягом ІІ півріччя спостережна комісія щомісяця проводила заслуховування з контролю відбування звільненими громадянами на умовно-достроковий строк на території сільських рад району, за результатами чого виносились рішення щодо стану цієї роботи, вказувалось на недоліки та напрямки її удосконалення.

 

 

 

Голова спостережної комісії                                                                                 В.В. Каштель