04.03.2014

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ застосування процедури закупівлі в одного учасника

Питанням застосування процедури закупівлі в одного учасника завжди приділялась підвищена увага. Зазначена процедура є єдиною неконкурентною процедурою серед процедур, які замовники торгів повинні застосовувати відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 р. № 2289-УІ «Про здійснення державних закупівель»1. У цій статті ми розглянемо, які ж вимоги до цієї процедури висуває Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

 

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в листі від 07.10.2013 р. №3303- 05/35059-06 зазначило, що аналіз загального стану закупівель у 2011 - 2013 роках засвідчив зменшення питомої ваги закупівель замовниками за конкурентними процедурами (відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій і попередня кваліфікація учасників) тазбільшення застосування процедури закупівлі в одного учасника, що призводить до обмеження конкуренції серед учасників і негативно відображається на прозорості державних закупівель. Також Мінекономрозвитку звертає увагу розпорядників коштів на збільшення випадків застосування процедури закупівлі в одного учасника без підтвердження наявності умов, визначених ч. 2 ст. 39 Закону № 2289.

Останні статистичні дані щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (за січень — вересень 2013 року) свідчать про те, що більше 46 % загальної суми коштів за укладеними договорами було укладено за процедурою закупівлі в одного учасника.

 

ВИПАДКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА

 

Випадки застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника наведені у ч. 2 ст. 39 Закону № 2289. До них, зокрема, належать:

   

 1. закупівля творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу, або закупівлі послуг з виконання науково-дослідних, науково-технічних та дослідно- конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;
 2.  

   

 3. відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи;
 4.  

   

 5. нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов’язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам;
 6.  

   

 7. якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників;
 8.  

   

 9. потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням;
 10.  

   

 11. закупівля товарів на товарних біржах;
 12.  

   

 13. закупівля товарів у разі припинення господарської діяльності, зокрема внаслідок банкрутства, за домовленістю з кредиторами;
 14.  

   

 15. необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним договором;
 16.  

 

ВИСНОВКИ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ

ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА

 

У листі від 07.10.2013 р. №3303-05/35059-06 Мінекономрозвитку зазначило, що за результатами проведеного моніторингу державних закупівель протягом 2012 — 2013 років було надано близько 400 висновків щодо безпідставного застосування процедури закупівлі в одного учасника .

Аналіз висновків свідчить, що найбільш поширеним порушенням Закону № 2289, допущеним замовниками торгів, є необґрунтований вибір процедури закупівлі (без наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої ч. 2 ст. 39 цього Закону). При цьому Уповноважений орган, як правило, зазначає, що замовник не врахував вимоги, встановлені п. 8 Інструкції щодо заповнення форми обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 922. Нагадаємо, що згідно з вимогами цього пункту в п. 6 обґрунтування мають зазначатися причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, виходячи з умов застосування цієї процедури визначених ч. 2 ст. 39 Закону № 2289.

Крім того, певні вимоги щодо форми обґрунтування визначені і в п. 9 Інструкції. Відповідно до його положень у п. 9 обґрунтувань замовник повинен зазначити експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Однак, як свідчать дані висновків Уповноваженого органу, досить часто документи, посилання на які вказані замовником у п. 7 обґрунтування, не містять підтвердження таких умов.

 

ПРИКЛАДИ ЗАКУПІВЕЛЬ В ОДНОГО УЧАСНИКА ЗА ВИСНОВКАМИ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ

 

Розглянемо приклади закупівель за процедурою водного учасника, умови застосування якої визнані Уповноваженим органом обґрунтованими.

Зазначені випадки найчастіше застосовуються замовниками як умови обрання процедури закупівлі в одного учасника.

 

Приклад 1. При закупівлі аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (стихійного лиха) на автомобільних дорогах в <...> області була обрана процедура закупівлі в одного учасника відповідно до п. З ч. 2 ст. 39 Закону № 2289 — нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов’язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до п. 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, є:

   

 1. протокол засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій <...> обласної державної адміністрації (підтверджений експертним висновком Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо класифікації зазначеної події як надзвичайної ситуації регіонального рівня)
 2.  

   

 3. відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт
 4.  

 

Приклад 2. При закупівлі послуг з використання інфраструктури наземного міського електричного транспорту була обрана процедура закупівлі в одного учасника відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону № 2289, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

Відповідно до п. 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, є:

   

 1. лист Департаменту транспорту <...> міської ради із зазначенням, що КП <...> є єдиним у місті підприємством, на балансі якого знаходиться інфраструктура наземного міського електричного транспорту.
 2.  

Певною складністю для замовників є те, що Уповноваженим органом не визначено вичерпний перелік документів, якими повинна бути обґрунтована наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника. Однак, слід зазначити, що експертні, нормативні, технічні та інші документи, на які має посилатися в обґрунтуванні замовник, повинні містити підтвердження наявності саме обраної умови застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до положень ч. 2 ст. 39 Закону № 2289. Якщо ця вимога не виконується, у висновку Уповноважений орган зазначає, що документи, посилання на які вказані замовником у п. 7 обґрунтування, не містять підтвердження наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Так, наприклад, Уповноважений орган не вважає переконливим обґрунтуванням при закупівлі робіт з реконструкції мережі водопостачання села (умова застосування процедури — нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів) надання лише листа селищної ради про критичну ситуацію із забезпеченням питною водою мешканців цього населеного пункту.

Мінекономрозвитку звертає увагу на те, що процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником саме як виняток. При цьому винятковість процедури закупівлі водного учасника, на відміну від інших процедур закупівлі, потребує максимального обґрунтування та об’єктивного документального підтвердження необхідності застосування цієї процедури, як єдино можливої в конфетному випадку за умов, визначених ч. 2 ст. 39 Закону № 2289.

За результатами здійснення моніторингу процедури закупівлі (у випадку якщо обґрунтування не містить підтвердження наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника) Уповноважений орган надає рекомендацію відмінити вказану процедуру закупівлі та провести процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Як бачимо, необґрунтований вибір процедури закупівлі в одного учасника може приводити до відміни цієї процедури закупівлі, наслідком чого може стати несвоєчасне укладення договору (або взагалі не укладення договору) на постачання товарів, виконання робіт або надання послуг.