01.08.2014

Інвестиції

Інвестиційна діяльність. Залучено капітальних інвестицій на суму 1297862,0 тис.грн., що більше чим за відповідний період минулого року у 22,3 рази.

Станом на 1 жовтня 2012р. обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в економіку району становив 70598.2 тис.дол. США. Прямі іноземні інвестиції надійшли з 3 країн світу.

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку району був Кіпр – 69563.4 тис.дол. США (98,5% від загального обсягу прямих інвестицій). 

Пріоритетними для інвестування в районі були промислові підприємства – 70563,4 тис.дол. США.

 

Інвестиційна діяльність. Залучено капітальних інвестицій на суму 1297862,0 тис.грн., що більше чим за відповідний період минулого року у 22,3 рази.

Станом на 1 жовтня 2012р. обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в економіку району становив 70598.2 тис.дол. США. Прямі іноземні інвестиції надійшли з 3 країн світу.

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку району був Кіпр – 69563.4 тис.дол. США (98,5% від загального обсягу прямих інвестицій). 

Пріоритетними для інвестування в районі були промислові підприємства – 70563,4 тис.дол. США.

 

Інвестиції

 

В 7 загальноосвітніх школах району встановлено нові котли за рахунок інвесторів - 5 котлів на альтернативному паливі (1 за рахунок районного бюджету) та 2 модульних котли.

 

За підсумками проведення опалювального сезону впровадження нових котлів спостерігається позитивна динаміка:

Цілодобово працюють котли на альтернативному паливі та модульні котли. В класах дотримується температурний режим.

ТОВ «Хай Термал Технолоджис», ТОВ «Укртепло» здійснюють відшкодування коштів на використану електроенергію.

Планується встановлення ще 6 котлів на альтернативному паливі за рахунок коштів інвесторів.

 

 

Інвестиції

 

За 2010 рік у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 62146 тис.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (74,8% загального обсягу) склали інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин та обладнання).

             За 2010 рік підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 46502 тис.грн. інвестицій в основний капітал, що на 35,2% більше, ніж за 2009 рік.

Основним джерелом капітальних інвестицій стали власні кошти підприємств та організацій (75,1%).

У житловому будівництві освоєно 5466 тис. грн. капіталовкладень, що у 9,4 рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Їх частка у загальному обсязі інвестицій в основний капітал склала 11,8%.

У розвиток промисловості було спрямовано 36,3% усіх інвестицій в основний капітал. Найбільшу частку (35,3%) цих коштів вкладено в розвиток підприємств по виробництву харчових продуктів та напоїв, а також у виробництво гумових та пластмасових виробів (0,9%).

Значно зросли обсяги інвестицій в основний капітал у підприємства таких видів промислової діяльності, як операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (у 4 рази).

Водночас суттєво скоротились темпи освоєння інвестицій в основний капітал на підприємствах торгівлі (на 85,9%).

В Білгород – Дністровському районі був впроваджений проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», згідно якого отримано на виконання робот по ремонту та закупівлі обладнання з Європейського Союзу на впровадження Проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» - 428,899 тис. грн.

Іноземні інвестиції. За 2010 рік обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку району становив 1034,8 тис.дол. США. Прямі іноземні інвестиції надійшли з Нідерландів та Молдови.

Пріоритетними для інвестування в районі були промислові підприємства (ТОВ «ПТК «Шабо»).

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу населення району становив 17,2 дол. США.

Найбільший пріоритет інвестування у промисловість пов’язан з необхідністю модернізації, або повної заміни, застарілого обладнання, введення нових еталонів виробництва та високих вимог сучасних клієнтів. Іншими пріоритетними напрямками інвестування мають бути житлово-комунальні та соціальні сфери району. Не має секрету, що більшість доріг комунального, районного або обласного значення, потребують вже не капітального ремонту, а повної заміни покриття. Системи подачі води до житла витратили свій ресурс та потребують негайної заміни. Системи очистки стічних вод не відповідають санітарним нормам та сучасним технологіям.

 

 


 

 

  

  

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

За січень – вересень 2009р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 49285,0 тис.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (70,5% загального обсягу) склали інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин та обладнання).

За січень – вересень 2009р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 34740,0 тис.грн. інвестицій в основний капітал, що на 17,6% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Більша частина інвестицій в основний капітал (45,4%) освоєна за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Порівняно з січнем – вереснем 2008р. питома вага інвестицій в основний капітал, освоєних за рахунок державного бюджету, зменшилася на 3,4 в.п. і склала 19,7%. Частка капіталовкладень, освоєних за рахунок кредитів банків та інших позик, зменшилася до 15,2% (у січні – вересні 2008р. – 15,3%).

Як і у відповідному періоді минулого року, найвагомішу частку (74,0%) усіх інвестицій в основний капітал було вкладено в розвиток діяльності сільського господарства.

У розвиток промисловості було спрямовано 14,2% усіх інвестицій в основний капітал. Частку (14,1%) цих коштів вкладено в розвиток підприємств переробної промисловості, а саме у підприємства по виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (91,9% усіх коштів промисловості), а також у хімічну та нафтохімічну промисловість (7,4%). 3,4% коштів вкладено в розвиток підприємств такого виду діяльності, як операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Порівняно з відповідним періодом минулого року суттєво зросли темпи освоєння інвестицій в основний капітал на підприємствах таких видів діяльності, як надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту (в 59 разів), рибальство, рибництво (в 34 рази), торгівля (на 9,2%). Скоротились на підприємствах з діяльності готелів та ресторанів (на 34,2%).

 

Структура капітальних інвестицій за січень–вересень 2009 року

 

 

Освоєно (використано)

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

49285

100,0

у тому числі

 

 

  інвестиції в матеріальні активи

49283

99,9

з них

інвестиції в основний капітал

34740

70,5

капітальний ремонт

14172

28,8

інвестиції в нематеріальні активи

2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень – вересень 2009 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

у т.ч. інвестицій в

основний капітал

тис.грн.

у % до загального

обсягу

тис.грн.

у % до загального

обсягу

Усього

49285

100,0

34740

100,0

за рахунок

 

 

 

 

коштів державного бюджету

6854

13,9

6854

19,7

коштів місцевих бюджетів

20

0,1

20

0,1

власних коштів підприємств та організацій

22394

45,4

21402

61,6

кредитів банків та інших позик

18820

38,2

5267

15,2

коштів іноземних інвесторів

-

-

-

-

коштів інвестиційних фондів

-

-

-

-

коштів населення на будівництво власних квартир

-

-

-

-

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

-

-

-

-

інших джерел фінансування

1197

2,4

1197

3,4

 

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

за січень – вересень 2009 року

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал

тис.грн

у % до

січня–вересня 2008р.

загального обсягу

Усього

34740 

82 ,4

100,0

Сільське господарство, мисливство,

лісове господарство

25714

87,8

74,0

Рибальство, рибництво

1270

34р.

3,7

Промисловість

4934

43,4

14,2

у тому числі

 

 

переробна промисловість

4914

-

14,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів та напоїв

4535

-

13,1

хімічна та нафтохімічна промисловість

365

-

1,0

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

14

-

0,0

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

20

-

0,1

Будівництво

5

-

0,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

532

109,2

1,5

Діяльність готелів та ресторанів

672

65,8

1,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1197

-

3,4

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

416

59р.

1,3