22.05.2018

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2017 РІК

Аналіз капітальних інвестицій в Білгород-Дністровському районі за 2017 рік

                             Стабільний соціально-економічний розвиток регіону потребує випереджаючого нарощування інвестиційних ресурсів.

У 2017 році підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 322,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 1,6% від загального обсягу по Одеській області. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у 2017 році були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 88,6% усіх коштів. За рахунок коштів місцевого бюджету освоєно 2,9% капітальних інвестицій.

На будівництві житлових будівель було використано 8237 тис. грн. капітальних інвестицій.

Аналізпрямих іноземних інвестицій в Білгород-  Дністровському районі

за 2017 рік

Сума прямих іноземних інвестицій станом за 2017 рік з країн світу в економіку району становила 73567,3 тис. дол. США.

            Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій належать інвесторам Сінґапуру.

           Інвестиційно-привабливими були підприємства промисловості.

          Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одну особу у 2017 році становив 1211,2 дол. США.

У 2017 році розроблено та подано одинадцять проектних заявок на участь у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України. Чотири із яких підтримано Одеською обласною державною адміністрацією та подано до Міністерства регіонального розвитку. Три проекти знаходяться на стадії погодження. Інші проекти спрямовані на підтримку і розвиток малого та середнього бізнесу на території Білгород-Дністровського району.  

Дані проектні заявки розроблені в напрямку розвитку галузей соціальної сфери, поліпшення житлово-комунальних послуг мешканців Білгород-Дністровського району, розвитку туристичного потенціалу рекреаційної зони району, поліпшення транспортної інфраструктури району, а також створення спортивно-патріотичних клубів виховання молоді. 

З метою ефективного використання потенціалу Білгород-Дністровського району, спеціалістами відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, проводиться аналіз незадіяних вільних земельних ділянок, споруд, виробничих приміщень. Створюється банк даних інвестиційних проектів, які могли би реалізуватися на території Білгород-Дністровського району.

 

Т.в.о. начальника відділу

економічного розвитку і торгівлі                                                              О.І.Таран