26.05.2014

Оформлення документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища

Оформлення документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів довільного характеру у сфері господарської діяльності», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.06.2013 № 629/А-2013, на Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) покладені обов’язки щодо прийому, підготовки та передачі оформлених документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища державному адміністратору.

26 квітня 2014 року набрав чинності Закон України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», який вносить низку змін до основних   нормативних актів,  регулюючих видачу документів дозвільного характеру Департаментом.

Перелік документів дозвільного характеру, які видаються Департаментом визначений у Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Відповідно до  частини третьої статті 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

Частиною 8 статті 1 зазначеного Закону встановлено, що необхідність одержання документів дозвільного характеру, встановлена законами, виникає виключно після внесення таких документів до Переліку, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Законом України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» із Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності були зокрема виключені такі дозвільні документи:

-   дозвіл на розміщення відходів (п. 62);

- дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду (п. 59).

Відповідно до пункт "с" статті 17 Закону України «Про відходи» суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, крім суб'єктів господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів не перевищує 1000.

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами внесено до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (п. 40). Тобто необхідність одержання суб’єктами господарювання зазначеного дозволу врегульовано на законодавчому рівні.

Наразі, у Департаменту відсутня можливість приймати та розглядати заяви від суб’єктів господарювання щодо видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами з наступних підстав.

Абзацом першим частини першої статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено, що порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними (регіональними, місцевими) органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до п. "д" частини першої статті 18 Закону України «Про відходи» до компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами належить затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Кабінетом Міністрів України не затверджено та не визначено вичерпного переліку документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання зазначеного дозволу.

На підставі зазначеного повідомляємо, що Департамент:

1. Продовжує приймати та розглядати заяви щодо видачі дозволу на спеціальне водокористування (у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення), дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів другої та третьої груп), висновку державної екологічної експертизи, щодо реєстрації декларацій про утворення відходів;

2. Припинив приймати до розгляду документи щодо видачі дозволу на розміщення відходів, дозволу на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду;

3. Тимчасово (до моменту затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами) не приймає на розгляд документи щодо видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

 

 

 

Виконуючий обов’язки начальника

управління економічного розвитку і

торгівлі Білгород-Дністровської

районної державної адміністрації                                                                С.О.Кучеров