23.03.2017

Звіт про виконання Програми «Підтримки малого і середнього підприємництва у Білгород-Дністровському районі на 2015-2016 роки»

Рішенням Білгород-Дністровської районної ради від 13.03.2015 року за № 619-УІ  було  затверджено Програму «Підтримки малого і середнього підприємництва у Білгород-Дністровському районі  на 2015-2016 роки».

Головною метою Програми підтримки малого підприємництва в Білгород-Дністровському районі є подальший розвиток ринкової системи господарювання, розширення масштабів підприємницької діяльності в сферах економіки, усунення диспропорції на товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізація інноваційних процесів, розвиток здорової конкуренції, насичення споживчого ринку товарами і послугами.

Послідовний розвиток малого і середнього  підприємництва створило умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів.

Програма являє собою комплекс заходів, спрямованих на створення  нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва в районі.

          На виконання заходів програми 2015- 2016р.р. було заплановано на кожний рік  по 271тис. грн., з них 250 тис.грн на фінансову підтримку малого і середнього підприємництва у районі.  З  районного бюджету на 2015 рік було виділено 5,0 тис.грн.;  на 2016 рік – 30,0 тис.грн. Виділенні  кошти  використались на проведення  семінарів-нарад  з  підприємцями  району  з  питань  підтримки  підприємництва,  проведення  круглих  столів,  зустрічі  підприємців  з  керівництвом  району,  подарунки з  нагоди  професійних  свят,  з  метою  відзнаки  кращих  підприємців  району  в  окремій  сфері  діяльності.

За 2015 - 2016 роки було проведено 7  семінарів-нарад на територіях Шабівського, Маразліївського, Старокозацького, Приморського кущів, в  малій залі райдержадміністрації та виїзні консультації на містах (11 сіл) по   питанням  ведення  бізнесу  та  змін  в  законодавстві,  що  регулюють  підприємницьку  діяльність,  з  представниками  різних  структурних  підрозділів,  в  яких  взяли  участь  більше  200  підприємців. На семінарах надавались консультації суб’єктам підприємницької діяльності, вирішувались проблемні питання, надавались довідки за телефонами «гарячої лінії». Але, хотілось щоб більш підприємців відвідували семінари, знаходили час, розуміли необхідність у семінарі,  ми запрошували тих фахівців на семінар, у котрих до них є запитання.

       Також на семінарах проводиться анкетування суб’єктів малого і середнього бізнесу, з метою вивчення в районі ситуації щодо наявності правових, економічних і адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

 Один із заходів Програми було  підготовка та проведення  щорічного професійного свята «Дня підприємця». Почесною грамотою Білгород-Дністровської райдержадміністрації за вагомий внесок в розвиток підприємницької діяльності та з нагоди професійного свята  за два роки було нагороджено цінними подарунками 30  підприємця району з різних сфер діяльності.

          Значну роль в розвитку підприємництва в районі відіграють – фізичні особи підприємці. Станом на 01.01.2016 року в районі знаходяться на обліку у райдержадміністрації 4392 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 959 юридичних осіб та 3433 суб’єктів підприємництва – фізичних осіб. За сприяння реалізації заходів  Програми, протягом останніх двох років, кількість юридичних осіб збільшилась на 3,9%, а фізичних осіб на 2,0%.   На сьогоднішній день  на обліку -  971 юридичні особи та 3464 фізичні особи-підприємці.

         Для розвитку підприємницької діяльності в районі протягом останніх років не завжди ефективно і в повній мірі використовувались всі наявні резерви і можливості, тому розвиток малого бізнесу не набув очікуваних темпів, особливо за останні  роки. Розповсюдженість підприємництва на території району залишається нерівномірною. Більшість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб зосереджена на території Шабівської, Випасненської та Старокозацької сільських рад. Також не відбувся значний зріст суб’єктів підприємницької діяльності у 2014 році тому, що набрав чинності Закон України від 13.05.2014р. №1258-УІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення  процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом».

          Переважна кількість малих підприємств зосереджена у сфері торгівлі та послуг, де зосереджено близько 70% загальної кількості малих підприємств. Це такі послуги, як  перукарські, пошив та ремонт одягу, комп’ютерне програмування, технічне обслуговування автомобілів. Якщо розглянути, які види діяльності мають тенденцію до закриття, то це роздрібна торгівля з лотків та на ринках, транспортні послуги.    

         Мале підприємництво - це невід’ємний елемент сучасної ринкової системи господарювання, без якого економіка та суспільство в цілому не можуть ефективно розвиватися. Малий бізнес освоює нові сегменти ринку, вирішує проблеми самореалізації громадян та зайнятості населення разом з гарантованими податковими надходженнями в бюджети всіх рівнів. Підприємці сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства залучались до участі у святкуванні у районних та державних заходах, ярмарках, різноманітних виставках, що  дає  змогу  прорекламувати  свій  бізнес  та  обмінятись  досвідом  з  учасниками.

         Також проводиться спільна робота з Міськрайонним центром зайнятості, щодо надання інвестицій на започаткування власної справи,  діяльність  якого  насамперед направлена   на   підтримку  безробітних  щодо  відкриття  власної  справи.  За 2015-2016 роки Білгород-Дністровським центром зайнятості населення була  надана одноразова виплата допомоги 26 безробітним в сумі 248,870 тис. грн. для започаткування підприємницької діяльності.  Така  підтримка  виражена  перепідготовкою  безробітних,  проведенням  різних  семінарів-практикумів,  надання  роботодавцям  дотацій  для  працевлаштування  безробітних. 

          Спрощення отримання дозволів та надання відповідних консультацій суб’єктам підприємницької діяльності сприяє зростанню надходжень до Зведеного бюджету району, так    надходження від діяльності суб'єктів малого підприємництва за 2015 рік в загальних надходженнях до бюджету району становить 20,0%, що складає 133,0 тис.  грн., за  10 місяців 2016 рік – 19,2%, що складає  63,1тис. грн.

Для забезпечення оприлюднення та доступу до нормативно-правових актів, які мають вплив на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, районною державною адміністрацією на офіційному веб-сайті розміщуються, та регулярно оновлюються електронні тексти, розпорядження та регулярні звіти, щодо виконання Програми «Підтримки малого і середнього підприємництва у Білгород-Дністровському районі на 2015-2016 роки» в розділі «Сторінка для підприємців».

На сайті розміщуються фотозвіти основних заходів,  в тому числі: виїзні прийми громадян, різноманітні прес-конференції, проведення кущових семінарів та круглих столів, інше.

 

Виконання  передбачених заходів  Програми  підтримки  розвитку  підприємництва на 2015-2016р.р.   в  повному  обсязі  не  можливе  через  відсутність   фінансової допомоги підприємцям для реалізації бізнес-проектів на зворотній конкурсній основі та  починаючим власну справу.

 

 

 

 

 

Начальник відділу

з питань економічного розвитку                                               Г.В.Золотар