02.08.2021

До уваги громадськості

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню громадської ради при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації на 2021-2023 роки

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації розпочато підготовку до проведення установчих зборів  по формуванню нового складу громадської ради при райдержадміністрації на 2021-2023 роки (далі – установчі збори).

Орієнтовна дата проведення установчих зборів – 30.09.2021 року о 10.00. Початок реєстрації о 9.30. Місце проведення установчих зборів: м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24, ІІ поверх, мала зала райдержадміністрації. Кількісний склад громадської ради становитиме 17 осіб.

Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради:

До складу громадської ради при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку, які не менше шести місяців до дати оприлюднення даного повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці – Білгород-Дністровського району і які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради. 

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах:

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у паперовому вигляді, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-          прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

-          заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

-          біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

-          відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради;

-          відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

-          мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

-          фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника -  згода на обробку персональних даних подаються у паперовому та електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Приймання заяв для участі в установчих зборах розпочато 03.08.2021 року та  завершується 31.08.2021 року.

Відомості про склад ініціативної групи:

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27.07.2021 року № 211/А-2021, затверджено склад ініціативної групи у кількості вісім осіб:

  1.  

Представник громадської організації «Учасників антитерористичної операції Захист» по м. Білгород-Дністровський та Білгород-Дністровському районі

Зеленяк Сергій Петрович

  1.  

Представник Білгород-Дністровського районного козацького товариства «Чорноморського козацького з’єднання»

Яровий Олександр Сергійович

  1.  

Представник місцевого відділення Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України»

Мажар Ольга Іванівна

  1.  

Представник Білгород-Дністровського добровільного міськрайонного товариства «Союз Чорнобиль»

Якубський Олександр Григорович

  1.  

Начальник відділу забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

Сиротюк Ігор Васильович

  1.  

Державний реєстратор відділу державної реєстрації Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

Гудова Світлана Олександрівна

  1.  

Головний спеціаліст відділу цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

Монастирський Максим Віталійович

  1.  

Головний спеціаліст сектору організаційної роботи апарату Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

Пташнік Тетяна Василівна

 

Головою ініціативної групи обрано Якубського О.Г., секретарем – Сиротюка І.В.

Відповідальні особи за прийом документів – Сиротюк І.В. (каб. 44), Пташнік Т.В. (каб. 21), тел..: (067) 7060383; e-mail: BD.vzaemodia.RDA@gmail.com