ПОВІДОМЛЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ПО ФОРМУВАННЮ НОВОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2019-2021 РОКИ ПРО ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації розпочато підготовку до проведення установчих зборів  по формуванню нового складу громадської ради при райдержадміністрації на 2019-2021 роки (далі – установчі збори).

Орієнтовна дата проведення установчих зборів – 30 серпня 2019 року о 10:00. Початок реєстрації о 9:30. Місце проведення установчих зборів: м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24, ІІ поверх, мала зала райдержадміністрації. Кількісний склад громадської ради становитиме 15 осіб.

Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради:

До складу громадської ради при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку, які не менше шести місяців до дати оприлюднення даного повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці – Білгород-Дністровського району і які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради. 

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах:

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у паперовому вигляді, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника -  згода на обробку персональних даних подаються у паперовому та електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Приймання заяв для участі в установчих зборах розпочато 10 липня 2019 року та  завершується 31 липня 2019 року.

Відомості про склад ініціативної групи:

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.07.2019 року № 142/А-2019, затверджено склад ініціативної групи у кількості шість осіб: начальник відділу взаємодії з громадськістю райдержадміністрації К.Бошняк, начальник відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури Г.Добрєва, завідувач сектору туризму та курортів І.Лазуткіна, представник громадської організації «Білгород-Дністровський Окружний козацький полк імені Пилипа Орлика Українського Чорноморського Козацького Війська» В.Тимофєєв, представник громадської організації «Клуб жінок-аграріїв «Хуторяночка» А.Кожухаренко, представник громадської організації «Судновласники Бессарабії» А.Чеботарьов. Головою ініціативної групи обрано А.Кожухаренко, секретарем – К.Бошняк.

Відповідальні особи за прийом документів – К.Бошняк та І.Лазуткіна, тел..: (04849) 2-83-66; e-mail: bdkomzgrom@gmail.com .