План заходів щодо реалізації у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства

  1. Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

 

1.1.            Забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ІГС у відповідній сфері діяльності.

 

Протягом року

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети сільських рад, об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), громадська рада при Білгород-Дністровській районній  державній адміністрації, рада національної єдності при Білгород-Дністровській райдержадміністрації

 

1.2.            Проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для представників ІГС щодо механізмів та кращих практик участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації

 

1.3. Участь в обласному конкурсі «Краща громадська рада – надійний партнер».

До 01 грудня

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації, громадська рада при Білгород-Дністровській районній  державній адміністрації

 

1.4.           Надання інформації до Одеської обласної державної адміністрації за результатами співпраці з громадськістю.

 

До 31 грудня

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації

 

1.5.            Забезпечення розгляду на апаратних нарадах районної державної адміністрації питання про стан розвитку громадянського суспільства.

 

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації

 

1.6.           Забезпечення проведення зустрічей представників  громадської ради, утвореної при районній державній адміністрації, з керівництвом районної державної адміністрації,  відповідно до абзацу два пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами).

 

1 раз на пів року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації

 

  1. Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення:

 

2.1.       Проведення консультацій з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами).

 

Протягом року

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети сільських рад, об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), громадська рада при Білгород-Дністровській районній  державній адміністрації

 

2.2.            Сприяння ІГС та громадській раді при районній державній адміністрації у проведенні громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976, та громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів і проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

2.3.       Забезпечення функціонування на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідних рубрик щодо висвітлення діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, заходів зі взаємодії та консультування з громадськістю, а також звітів щодо їх виконання.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети сільських рад

 

2.4. Забезпечення моніторингу та аналізу проведення консультацій з громадськістю.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації, громадська рада при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації

 

2.5.       Забезпечення розроблення орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік.

 

До 20 грудня

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети сільських рад

 

 

  1. Активізація співпраці на засадах партнерства органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з ІГС щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем:

 

3.1.       Організація роботи по проведенню у 2021 році конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету, та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

 

3.2.           Сприяння ІГС у розробленні проектів (програм), спрямованих на вирішення актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в районі,  для участі у різних конкурсах проектів, інформування їх щодо проведення таких конкурсів.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

 

3.3.           Сприяння участі делегацій представників ІГС району у форумах /конференціях/ семінарах, присвячених розвитку громадянського суспільства в Україні, а також масових заходах з відзначення державних свят та пам’ятних історичних подій; сприяння міжрегіональному співробітництву в галузі розвитку громадянського суспільства.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади

 

3.4.           Забезпечення координації роботи громадської ради при Білгород-Дністровській районній  державній адміністрації, створення умов для роботи ради та проведення її засідань.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації

 

3.5.            Надання організаційної, методичної та інформаційної підтримки заходам, що проводяться ІГС району.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети сільських рад

 

  1. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці:

 

 

4.1.            Забезпечення надання методичної, консультативної та організаційної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з ІГС, розвитку громадянського суспільства.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації

 

4.2.       Сприяння науковим дослідженням, публікаціям та просвітницьким заходам у сфері розвитку громадянського суспільства.

 

Протягом року

Головний спеціаліст з питань організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних райдержадміністрації