Відомості про фонди

В архівосховищах відділу зберігаються 94 фонди документів НАФ, які налічують 16368 одиниць зберігання,  з них 50 фондів –  це документи періоду незалежності України, які налічують 3608 одиниці зберігання.

Планово-звітна документація
Нормативно-правова база
Звернення громадян

Особистий прийом  громадян проводиться начальником архівного відділу кожні понеділок та четвер тижня  з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до16.00

Порядок і терміни виконання запитів

Архівним відділом до виконання приймаються письмові запити громадян або організацій, підприємств та установ, а також запити надані громадянами на особистому прийому начальником архівного відділу. Громадяни особисто звертаються до архівного відділу і подають письмову заяву за умові наявності документу який посвідчує особу. ( п. 9.3.2.3. Основних правил роботи державних архівів України). Архівні довідки, копії та витяги надаються під розписку за пред’явлення паспорту, для уповноважених осіб оформлениї в установленому порядку довіреності (п. 9.3.2.5 Основних правил…). Строк виконання архівним відділом отриманого запиту складає до 14 календарних днів ( у складних випадках, коли необхідне опрацювання значної кількості документів - до 30 календарних днів).

Хроніка подій