21.02.2018

Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції

Постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня 2017 року № 1057 затверджено «Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції».

Метою психологічної реабілітації є: збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.

Реабілітація передбачає надання таких послуг: психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, консультування, психологічна підтримка та супроводження, психотерапія, групова робота.

Послуги з психологічної реабілітації надаються окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.

Послуги надаються  установами, організаціями, закладми незалежно від форм власності, фізичними особами - підприємцями, які відповідають вимогам до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації, затвердженим Мінсоцполітики (далі - вимоги);

  Учасниками антитерористичної операції -  є особа, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції та якій установлено один з таких статусів:

-          учасник бойових дій;

-          інвалід війни;

-          учасник війни.

 Метою психологічної реабілітації є:

1) збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я отримувачів послуг;

2) досягнення соціально-психологічного благополуччя;

3) зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій;

4) запобігання інвалідності;

5) профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.

        Основними завданнями проведення психологічної реабілітації є:

     1) діагностика та нормалізація психічних функцій отримувача послуг;

     2) відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх вираженості;

      3) корекція особистості отримувача послуг для забезпечення ефективного функціонування його в соціумі;

     4) надання допомоги в установленні (відновленні) конструктивних відносин у сім’ї та суспільстві;

     5) відновлення адаптивних механізмів до екстремальних (бойових) дій;

    6) опанування методів саморегуляції та керування стресом (заспокоєння);

    7) запобігання  психологічному  травмуванню та психічним розладам;

    8) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю отримувача послуг;

    9) формування позитивних реакцій, мотивацій, соціальних установок на життя та професійну діяльність.

Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг:

1) психологічна діагностика - оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

2) психологічна просвіта та інформування - інформування отримувача послуг для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби;

3) психологічне консультування - комплекс короткострокових заходів, які здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури;

4) психологічна підтримка і супроводження - система соціально-психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових станів;

5) психотерапія - використання методів психологічного впливу для розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;

6) групова робота - проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і поведінкових стратегій.

6. Послуги із психологічної реабілітації надаються отримувачу послуг окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.

За більш детальною інформацією  необхідно звертатися до управління соціального захисту населення та охорони здоров’я районної державної адміністрації, яке розташоване за адресою: м. Білгород – Дністровський вул. Грецька,24 каб. № 11.