РОЗ'ЯСНЕННЯ

 

 

РОЗ'ЯСНЕННЯ

Національного агентства України з питань державної служби 

 

Назва документа

Посилання

1.

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 27 серпня 2021 р. № 138-21

Про внесення змін у додаток 4 до Методичних рекомендацій щодо окремих питань визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б», «В», та підготовки умов проведення конкурсу

https://nads.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-4-do-metodichnih-rekomendacij-shchodo-okremih-pitan-viznachennya-specialnih-vimog-do-osib-yaki-pretenduyut-na-zajnyattya-posad-derzhavnoyi-sluzhbi-kategorij-b-v-t

2.

НАКАЗ

від 16 серпня 2021 р. №131-21

Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2022 році

https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-perelikiv-prioritetnih-napryamiv-tem-pidvishchennya-kvalifikaciyi-derzhavnih-sluzhbovciv-sluzhbovciv-goliv-miscevih-derzhavnih-administracij-yih-pershih-zastupnikiv-ta-zast

3.

НАКАЗ

від 05 серпня 2021 р. № 120-21

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо процедури проведення адаптації новопризначених державних службовців у державних органах

https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-proceduri-provedennya-adaptaciyi-novopriznachenih-derzhavnih-sluzhbovciv-u-derzhavnih-organah

3.

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 12 липня 2021 р. № 136-р/з

Щодо змін у порядку підтвердження вільного володіння державною мовою під час проведення конкурсів на посади державної служби та призначення переможців (доповнене)

https://nads.gov.ua/npas/shchodo-zmin-u-poryadku-pidtverdzhennya-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu-pid-chas-provedennya-konkursiv-na-posadi-derzhavnoyi-sluzhbi-ta-priznachennya-peremozhciv-dopovnene

4.

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 01 липня 2021 р. № 134-р/з

 Щодо порядку підтвердження вільного володіння державною мовою під час проведення конкурсів на посади державної служби та призначення переможців

https://nads.gov.ua/npas/shchodo-poryadku-pidtverdzhennya-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu-pid-chas-provedennya-konkursiv-na-posadi-derzhavnoyi-sluzhbi-ta-priznachennya-peremozhciv

5.

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 15 березня 2021 р. № 131

Щодо призначення на посаду державної служби та продовження строку перебування на державній службі особи, яка досягла 65-річного віку

https://nads.gov.ua/npas/shchodo-priznachennya-na-posadu-derzhavnoyi-sluzhbi-ta-prodovzhennya-stroku-perebuvannya-na-derzhavnij-sluzhbi-osobi-yaka-dosyagla-65-richnogo-viku

6.

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 16 січня 2021 р. № 125

Щодо процедури вивільнення державних службовців районної державної адміністрації у зв’язку з її припиненням

https://nads.gov.ua/npas/shchodo-proceduri-vivilnennya-derzhavnih-sluzhbovciv-rajonnoyi-derzhavnoyi-administraciyi-u-zvyazku-z-yiyi-pripinennyam

7.

НАКАЗ

від 09 серпня 2021 р. № 123-21

Про погодження програм підвищення кваліфікації

https://nads.gov.ua/npas/pro-pogodzhennya-program-pidvishchennya-kvalifikaciyi-10