01.09.2021

Нормативно-правова база

Нормативно-правові акти, якими в своїй роботі керується відділ з питань управління персоналом апарату

Білгород-Дністровської районної державної адміністрації

 

№ з/п

Нормативно-правовий акт

Посилання на нормативно-правовий акт

1.

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

2.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text

3.

Закон України «Про державну службу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n656

4.

Закон України «Про запобігання корупції»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

5.

Кодекс законів про працю України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

6.

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

7.

Закон України «Про очищення влади»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text

8.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF#Text

9.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF#Text

10.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF#Text

11.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 року № 640 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF#Text

12.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»

https://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/229-2016-%D0%BF

13.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями».

https://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/306-2016-%D0%BF

14.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289 «Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям»

https://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/289-2016-%D0%BF

15.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток».

https://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270-2016-%D0%BF

16.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби».

https://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF

17.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 231 «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної та додаткової відпустки».

https://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/231-2016-%D0%BF

18.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 230 «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки».

https://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/230-2016-%D0%BF

19.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

https://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249955971

20.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/98-2011-%D0%BF#Text

21.

Наказ Нацдержслужби від 06.05.2016 № 97/1328/5 “Про затвердження Переліку тестових завдань для кандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України «Про державну службу»

https://www.nads.gov.ua/page/perelik-testovyh-pytan

22.

Наказ Нацдержслужби від 06.04.2016 № 72 «Про затвердження Порядку визначення вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

https://www.nads.gov.ua/page/poryadok-vyznachennya-specialnyh-vymog-do-osib-yaki-pretenduyut-na-zaynyattya-posad-derzhavnoyi

23.

Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 48 «Про затвердження Порядку стажування державних службовців».

https://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0439-16